GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới thiệu 5 cuốn sách tiếng Anh về phương pháp nghiên cứu

[Đăng ngày: 22/07/2018]

Trong chuyên mục “Sách hay hàng tuần” kỳ này, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc  5 cuốn sách tiếng Anh về phương pháp nghiên cứu. Đây là nguồn tư liệu tham khảo, tài liệu học tập và giảng dạy hữu ích cho các thầy cô, sinh viên. Bạn đọc quan tâm có thể  đến Bộ phận Học liệu ( Tầng 2 – nhà C3, CT KhoabPháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin vế 05 cuốn sách này:

Interfaces between second language acquisition and language testing research

Mục lục

1. Language testing - SLA interfaces: An update Lyle F. Bachman and Andrew D. Cohen; 2. Construct definition and validity inquiry in SLA research Carol A. Chapelle; 3. Research in interlanguage variation: Implications for language testing Elaine Tarone; 4. Strategies and processes in test-taking and SLA Andrew D. Cohen; 5. Describing language development? Rating scales and SLA Geoff Brindley; 6. Testing methods in context-based second language research Dan Douglas; 7. How can language testing and SLA benefit from the other? The case of discourse Elana Shohamy; Appendix; Index.

Tác giả:Lyle F Bachman, Andrew D Cohen

Nhà xuất bản:  Cambridge University Press

Năm xuất bản:2005

ISBN: 9780521649636

Đăng kí cá biệt : A-D41/07083

Kí hiệu phân loại: 401

22. Learning Strategies in second language acquisition

Mục lục

 Series editors' preface; Preface; 1. Introduction; 2. A cognitive theory of learning; 3. How cognitive theory applies to second language acquisition; 4. Learning strategies: methods and research; 5. Strategies used by second language learners; 6. Instruction in learning strategies; 7. Learning strategies: models and materials; 8. Summary and conclusions; Glossary; References; Author index; Subject index.

Tác giả :  J Michael O'Malley, Anna Uhl Chamot

Nhà xuất bản:Cambridge University Press

Năm xuất bản: 1990

ISBN: 9780521358378

Đăng ký cá biệt: A-D41/02641

Kí hiệu phân loại: 418.007

23. Improving science education : the contribution of research

Mục lục:

Part one: researching teaching and learning science: why things fall; evidence and warrants for belief in a college astronomy course; designing teaching situations in the secondary school; formative assessment and science education: amodel and theorizing; national evaluation for the improvement of science teaching; learning to teach science in the primary school; manag-ing science teachers' development; status as the hallmark of conceptual learning; analysing discourse in the science classroom. Part two: reviewing the role and purpose of science in the school curriculum; providing suitable content in the 'science for all' curriculum; interesting all children in 'science for all'; making the nature of science explicit; shifting the paradigm on 'science for all'; science, views about science, and pluralistic science education; renegotiating the culture of school science. Part three: researching science education; research programmes and the student science learning literature; goals, methods and achievements of research in science education; didactics of science - the forgotten dimension in science education research?; policy, practice and research - the case of testing and assessment.

Tác giả : Robin Millar

Nhà xuất bản:Open University Press

Năm xuất bản: 2000

ISBN: 9780335206452

Đăng kí cá biệt: E.09801

24. English language and learning technology : lectures on applied linguists in the age of information and communication technology.

 

Mục lục:

1. Preface; 2. 1. The changing world of English language teaching; 3. 2. The potential of technology for language learning; 4. 3. Evaluating language learning; 5. 4. Investigating learners' use of technology; 6. 5. Advancing applied linguistics: L2 learning tasks; 7. 6. Advancing applied linguistics: Assessment; 8. 7. The imperative for applied linguistics and technology; 9. References; 10. Name index; 11. Subject index

Tác giả :  Carol A Chapelle

Nhà xuất bản:John Benjamins Publishing Company

Năm xuất bản: 2003

ISBN: 9027217033

Đăng kí cá biệt: A-D41/06802

Kí hiệu phân loại: 428.0071

25. Doing second language research


 

Mục lục:

Tác giả :James Dean Brown; Theodore S Rodgers

Nhà xuất bản:    Oxford University Press

Năm xuất bản: 2002

ISBN: 9780194371742

Đăng kí cá biệt : A-D41/05465

Kí hiệu phân loại: 418

26. Understanding research in second language learning : a teacher's guide to statistics and research designMục lục

1 What is research?

2 Variables --

3 Data organization --

4 Controlling extraneous variables --

5 Critiquing statistical studies --

6 The group and the individuals --

7 Pattern in human behavior --

8 Statistics for testing --

9 Statistical logic --

10 Correlation --

11 Comparing means --

12 Comparing frequencies --

13 Hands-on critique and posttest.

Tác giả: James Dean Brown

Nhà xuất bản:   Cambridge University Press

Năm xuất bản: 1988

ISBN: 0521305241

Đăng kí cá biệt : A-D41/00719

Kí hiệu phân loại: 418

 

Nội dung: What is research? -- Variables -- Data organization -- Controlling extraneous variables -- Critiquing statistical studies -- The group and the individuals -- Patterns in human behavior -- Statistics for testing -- Statistical logic -- Correlation -- Comparing means -- Comparing frequencies -- Hands-on critique and posttest.


ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714