GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Thông báo Về việc tăng thời lượng phục vụ bạn đọc

[Đăng ngày: 01/11/2018]

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
           

Số:          /TB-ĐHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    

 
 

 


Hà Nội,  ngày …  tháng …  năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tăng thời lượng phục vụ bạn đọc của

Bộ Phận Học liệu, Trung tâm CNTT-TT&HL

 
 

 

 

Triển khai đề án “Phát triển văn hóa đọc”, nhằm  tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên trong nhà trường dễ dàng  khai thác tài liệu,  nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, từ  ngày 01/11/2018 Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL sẽ tiến hành mở cửa phục vụ bạn đọc thông trưa. Cụ thể Trung tâm sẽ phục vụ bạn đọc từ 8h00 đến 17h00 (không nghỉ trưa) các ngày từ thứ 2 đến sáng thứ 6 hàng tuần.

Trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu: HCTH, TTCNTT-TT&HL, N3.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

              Nguyễn Xuân Long

.

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714