GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới thiệu 5 cuốn sách tiếng Pháp hay về phương pháp giảng dạy và nghiên cứu

[Đăng ngày: 25/01/2019]

30. Méthode de français langue étrangère: adultes débutants : livre d’exercices

 

Mục lục:

   

 

Tác giả : Annie Monnerie

Nhà xuất bản:   Librairie Larousse

Năm xuất bản: 1979

ISBN: 2030414123

Đăng kí cá biệt : F.01093

Kí hiệu phân loại: 448

Nội dung:

31. Initiation économique et sociale: seconde

 

Mục lục:

     

 

Tác giả : Claude-Danièle Echaudemaison

Nhà xuất bản:   Nathan

Năm xuất bản: 1990

ISBN: 9782091745657

Đăng kí cá biệt : F.01085

Kí hiệu phân loại: 330

Nội dung:

32. Initiation economique et sociale : 2e

 

Mục lục:

   

 

Tác giả : R. Bénad, L. Sarazin

Nhà xuất bản:   Hachette

Năm xuất bản: 1984

ISBN: 9782010099649

Đăng kí cá biệt : F.01084

Kí hiệu phân loại:

Nội dung:

33. Guide des sujets du DELF et du DALF : connaître: concevoir: évaluer

 

Mục lục:

   

 

Tác giả : Yves Dayez

Nhà xuất bản:   Didier

Năm xuất bản: 2002

ISBN: 9782278050659

Đăng kí cá biệt : F.01082

Kí hiệu phân loại: 448.0076

Nội dung:

34. Grand large 1 : Cours de niveau intermédiaire en deux tomes

 

Mục lục:

Étape 1

Unité   1: 3-13

Unité   2 : 15-23

Unité   3 : 25-33

Unité   4 : 35-45

Bilan 1 : 47-55

Escale 1 : 58-64

Étape 2

Unité   5 : 67-79

Unité   6 : 81-91

Unité   7 : 93-103

Unité   8 : 105-115

Bilan 2 : 117-125

Escale 2 : 128-132

Étape 3

Unité   9 : 137-147

Unité   10 : 149-159

Unité   11 : 161-168

Unité   12 : 171-186

Escale 3 : 188-193

 

Tác giả : Clelia Paccagnino

Nhà xuất bản:   Hachette

Năm xuất bản: 1987

ISBN: 9782010136146

Đăng kí cá biệt : F.01077

Kí hiệu phân loại: 448.34

Nội dung:ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714