GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm tin theo yêu cầu

[Đăng ngày: 05/08/2019]

Thư mục bài tạp chí tiếng Đức - Deutsch als Fremdsprache từ năm 2014 - 2019 : Link

Địa chỉ truy cập: http://www.DaFdigital.de

 

Đăng nhập bình thường với tư cách Khách:

ten_ca_nhan@vnu.edu.vn

Sinh viên, học viên sử dụng mã sinh viên/mã học viên để đăng nhập

Để đăng nhập với tài khoản trường, vào link sau: http://db.lic.vnu.edu.vn:2048/login

 

Nếu trường hợp bạn đọc gặp khó khăn có thể đăng kí tìm tin vào Link

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714