GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Đưa sách về với học sinh Chuyên Ngoại ngữ

[Đăng ngày: 27/11/2019]

Ngày 27/11/2019, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL sẽ tổ chức hoạt động trưng bày và đưa sách về với học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Mục đích việc mang sách này là nhằm tăng cường sử dụng và khai thác nguồn học liệu được Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN đầu tư hàng năm, phát huy hiệu quả của nguồn tài nguyên phục vụ việc học tập và nghiên cứu, nâng cao mức độ hưởng thụ văn hóa, nâng cao trình độ dân trí và kiến thức cho học sinh sinh viên trong trường. Hơn thế nữa, hoạt động còn hướng đến công tác nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong Nhà trường, tăng cường thói quen đọc sách chủ động trong học sinh sinh viên.

Lợi ích của Kế hoạch triển khai mang sách về với học sinh nên được phối hợp với Nhà trường là:

  • Lôi cuốn tất cả mọi người tham gia – học sinh, giáo viên và cả phụ huynh
  • Dựa trên nhu cầu sử dụng sách trong và ngoài lớp học, là một phần của giờ học và được gắn với một phần của chương trình giảng dạy và học tập
  • Tìm hiểu nhu cầu đọc sách của học sinh
  • Có hệ thống quản lý danh mục sách, phân loại sách và quản lý, sách mượn trả

Trong ngày 27/11/2019, Học sinh THPT CNN có thể lựa chọn sách tại buổi trưng bày và mượn sách về nhà theo các bước sau:

  • Kiểm tra, tình trạng sách, viết phiếu mượn và ký tên trước khi nhận sách. 
  • Bộ phận Học liệu trực tiếp giao sách và phiếu yêu cầu mượn cho học sinh
  • Học sinh nhận sách và chịu trách nhiệm bảo quản sách mượn
  • Học sinh được mượn sách trong vòng 07 ngày và trả sách tại bộ phận học liệu (Tầng 2, Nhà C3, Công trình Khoa Pháp).

Học sinh sẽ phối hợp với nhân viên thư viện để cung cấp các thông tin về nhu cầu sử dụng sách để thư viện tiếp tục phục vụ trong các lần tiếp theo.

Khánh Linh

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714