GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Thông báo về việc cho mượn tài liệu về nhà trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2020

[Đăng ngày: 13/01/2020]


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
            

TRUNG TÂM CNTT-TT&HL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                    

Hà Nội,  ngày … tháng …  năm 2020 

THÔNG BÁO 

Về việc cho mượn tài liệu về nhà trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2020


Để tạo điều kiện thuận lợi cho bạn đọc trong việc học tập và nghiên cứu, Trung tâm CNTT-TT&HL phục vụ bạn đọc mượn tài liệu về nhà trong thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán. Cụ thể như sau:

1. Thời gian làm thủ tục mượn

           Từ ngày 13/01/2020 đến 20/1/2020.

2.Số lương mượn:

     -  08 tài liệu(đối với học sinh, sinh viên)

     - 10 tài liệu (đối với học viên cao học, NCS, cán bộ, giáo viên)

3.Thời hạn trả tài liệu

             Từ ngày 03/02đến ngày 07/02/2020

4. Thời gian thư viện mở cửa phục vụ trở lại sau Tết: 30/01/2020

Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng thông báo để  bạn đọc được biết và thực hiện.


 

    TRUNG TÂM CNTT-TT&HLĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714