GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới thiệu 05 cuốn sách về văn hóa Anh – Mỹ

[Đăng ngày: 28/09/2020]

Giới thiệu 05 cuốn sách về văn hóa Anh – Mỹ

Trong chuyên mục “Sách hay hàng tuần” kỳ này, Bộ phận Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 05 cuốn sách về văn hóa Anh – Mỹ. Đây là nguồn tư liệu tham khảo, tài liệu học tập và giảng dạy hữu ích cho các thầy cô, sinh viên. Bạn đọc quan tâm có thể  đến Bộ phận Học liệu ( Nhà C3, CT Khoa Pháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin vế 05 cuốn sách này: 

45. A Grammar of contemporary English

Tác giả : Randolph Quirk 

Nhà xuất bản: :  Longman

Năm sản xuất : 1972

ISBN:  058252444X

Đăng kí cá biệt: A-D41/00157-A-D41/00158

Phân loại :

 

46. The Almagest / On the Revolutions of the Heavenly Spheres / Epitome of Copernican Astronomy: IV and V / The Harmonies of the World V 

Tác giả : Robert Maynard Hutchins (Editor), Ptolemy (Author), R. Catesby Taliaferro (Translator), Nicolaus Copernicus(Author), Johannes Kepler (Author), Charles Glenn Wallis (Translator)

Nhà xuất bản: :  Encyclopaedia Britannica

Năm sản xuất : 1952

ISBN:   B000PWWZNI

Đăng kí cá biệt: A-D41/03197 

Phân loại :

47.  Aeschylus, Sophocles, Euripides and Aristophanes

Tác giả : Aeschylus; Sophocles; Euripides; Aristophanes; Hutchins, Robert Maynard, Series Editor

Nhà xuất bản: :  Encyclopaedia Britannica

Năm sản xuất : 1952

ISBN:   

Đăng kí cá biệt: A-D41/03186 

Phân loại :

48. The Lives of the Noble Grecians and Romans. The Dryden translation

Tác giả : Plutarc

Nhà xuất bản: :  Encyclopaedia Britannica

Năm sản xuất : 1952

ISBN:  B016Q6JXKO

Đăng kí cá biệt: A-D41/03195

Phân loại :

 

48. Lucretius: On The Nature Of Things; The Discourses Of Epictetus; The Meditations Of Marcus Aurelius

Tác giả :  Lucretius (Author), Epicetus (Author), Marcus Aurelius (Author), George Long (Translator), H. A. J. Munro(Translator)

Nhà xuất bản: :  Encyclopaedia Britannica

Năm sản xuất : 1952

ISBN:  0852291639

Đăng kí cá biệt: A-D41/03193 

Phân loại :

 

50. The Poems of Virgil, Translated Into English Verse

Tác giả : James Rhoades

Nhà xuất bản: :  Encyclopaedia Britannica

Năm sản xuất : 1952

ISBN:  1406790672 

Đăng kí cá biệt: A-D41/03194 

Phân loại :

The aim of James Rhoades was 'to produce a version of the Aeneid that should be in itself an English poem, and at the same time a faithful reflection of the original.' He succeeded, for his translation is both satisfactory to the purely English reader, and a reliable companion to the student of the Latin text.

51. The Works of Aristotle. (Translated under the editorship of W. D. Ross.).Volume II

 

Tác giả : James Rhoades

Nhà xuất bản: :  Encyclopaedia Britannica

Năm sản xuất : 1952

ISBN:  1406790672 

Đăng kí cá biệt: A-D41/03190 

Phân loại :


ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714