GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Nội quy thư viện

[Đăng ngày: 28/01/2015]

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TRUNG TÂM HỌC LIỆU

------------&-------------

NỘI QUY TRUNG TÂM HỌC LIỆU

1.         Đối tượng phục vụ: Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên , học sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội (gọi chung là bạn đọc).

2.         Bạn đọc vào khai thác tài liệu phải trình thẻ thư viện do Trung tâm Học liệu cấp. Bạn đọc trình cho thủ thư, mượn danh mục để để tra cứu tài liệu cần mượn hoặc tra cứu trên Website: lib.ulis.vnu.edu.vn, bạn đọc cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu mượn tài liệu( phiếu yêu cầu) để thủ thư đi lấy tài liệu.

3.          Khi bạn đọc nhận được tài liệu bạn đọc phải kiểm tra tình trạng tài liệu rồi báo cáo lại cho thủ thư ghi nhận những bất thường vào phiếu mượn tài liệu. Không được viết vẽ làm bẩn tài liệu, gấp mép làm nhàu nát cắt dán hoặc bóc gáy hoặc làm mất tài liệu… Nếu bạn đọc vi phạm bạn đọc phải chịu trách nhiệm các hình thức phạt theo quy định cụ thê

4.          Đối với bạn đọc vi phạm nội quy ba lần, Trung tâm sẽ khóa thể mượn và sẽ thông báo tới bộ phận quản lý học viên , sinh viên của các khoa để có biện pháp xử lý tiếp theo.

5.          Bạn đọc không được mang danh mục tra cứu ra khỏi phòng đọc , sau khi đã tra cứu xong phải trả lại danh mục cho thủ thư để phục vụ các bạn đọc tiếp theo

6.         Bạn đọc phải tự  bảo quản đồ dùng cá nhân và tài liệu khi mượn.

7.          Thực hiện nếp sông văn minh: giữ gìn trật tự , không sử dụng điện thoại di động, không đưa người ngoài vào thư viện khi không có sự cho phép của cán bộ thư viện, không mang đồ ăn, thức uống vào phòng đọc, khi ra về phải xếp lại ghê, trả lại tài liệu , bạn đọc lấy lại thẻ, và nắm được quy đinh giờ giấc mở cửa phục vụ.

 

 

Hà Nội, ngày 27/09/2010

 

Giám đốc Trung tâm Học liệu


Vietnam National University Hanoi

University of Languagaes and International Studies

B3 Learning Sources Center

RULES AND REGULATIONS 

1.     The Learning Resours Center is accessible for teachers, researchers, students (both Undergraduate and Graduate) of the University of Language and International Studies – Vietnam National University Hanoi. All of the group will be referred  to as “readers”.

2.     Readers must abide by the procedure of borrowing materials in the center as follows.

v    Present the Library ID Card (issed by the Learning Resources Center) to the librarians

v    Search for the materials in the Catalogs and OPAC ( Online Public Access)

v    Fill in the “ Material Request Form”

v    Receive the materials from the Librarians

Please note that readers are not allowed to enter the “ Material Storage Area” without permission from the librarians

3.     When receiving and returning the materials, readers must inspect the materials’ conditions and report immediately to the librarians by noting down in the “ Material Request Form” if the material has had any physical damage. Readers are not allowed to write, draw, fold, cut, peel or do any other kind of damage to the material.

4.     Readers who violates the regulations will receive penalties from the center. Readers who violates for the third time will have his/her Libarary ID Card confiscated and will be reported to his/her faculty.

5.     Readers are not allowed to bring the Catalogs of of the Center. The Catalogs must be returned immediately to the librarians after being used

6.     Readers must take responsibility for his/her personal belonging and the borrowed materials

7.     Readers must keep silent in the Reading Room. Cellphone are restricted in the Reading area.

8.     Readers are not allowed to bring foods and beverages into the Reading rooms.

9.     Readers are not allowed to make any furniture  re-arrangement without the permission from the Librarians

10. Material and Catalogs must be returned during working hours.

  

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714