GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Quy trình mượn trả

[Đăng ngày: 28/01/2015]

QUI ĐỊNH MƯỢN TÀI LIỆU

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - ĐHNN - ĐHQGHN

(Các kho sách thuộc B3 ĐHNN & C3 Công trình Khoa Pháp)


TÀI LIỆU MƯỢN VỀ NHÀ VÀ TÀI LIỆU ĐỌC TẠI CHỖ:

Tài liệu tại Trung tâm Học liệu gồm có 2 loại:

 • Tài liệu có ghi chú : là những tài liệu hạn chế mượn do số lượng chỉ có 1 bản trên mỗi đầu sách, và có dán nhãn Không được mượn về, in màu đỏ, dán ở góc trên cùng bên trái của tài liệu. Và tài liệu nội sinh: là các tài liệu mà tác giả là cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của trường viết, bao gồm:  luận văn, luận án, nghiên cứu khoa học, khoá luận tốt nghiệp.

 • Tài liệu không có ghi chú: là những tài liệu còn lại.


 1. TÀI LIỆU MƯỢN VỀ NHÀ:


 • Bạn đọc là học sinh CNN và sinh viên các hệ đào tạo

Tài liệu mượn về nhà là những tài liệu không có ghi chú. KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN VỀ tài liệu nội sinh và tài liệu có ghi chú.

 • Số lượng tài liệu mượn tối đa là 04 tài liệu + 2 cuốn truyện

 • Thời gian mượn :

  • Tài liệu không có ghi chú: 7 ngày

  • Truyện : 30 ngày


 • Bạn đọc là  học viên cao học, nghiên cứu sinh

Tài liệu mượn về nhà là những tài liệu không có ghi chú. KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN VỀ tài liệu nội sinh và tài liệu có ghi chú.

 • Số lượng tài liệu mượn tối đa là 04 tài liệu + 2 cuốn truyện

 • Thời gian mượn :

  • Tài liệu không có ghi chú: 7 ngày

  • Truyện : 30 ngày


 • Bạn đọc là cán bộ, giảng viên

KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN VỀ tài liệu nội sinh.

 • Số lượng tài liệu mượn tối đa là 04 tài liệu + 2 cuốn truyện

 • Thời gian mượn:

  • Tài liệu không có ghi chú : 14 ngày

  • Tài liệu có ghi chú :

 • 03 ngày

 • 01 học kỳ (150 ngày) ( Có giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa)

 • Giáo trình : 1 học kỳ (150 ngày) ( Có giấy xác nhận của BCN khoa)

 • Truyện: 30 ngày


 • Bạn đọc là cán bộ hợp đồng ngắn hạn của các đơn vị trong trường ĐHNN - ĐHQGHN

KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN VỀ tài liệu nội sinh.

 • Số lượng sách mượn tối đa là 04 tài liệu (Tài liệu không có ghi chú và có ghi chú)  + 2 cuốn truyện

 • Thời gian mượn:

  • Tài liệu không có ghi chú: 14 ngày

  • Tài liệu có ghi chú: 03 ngày

  • Truyện : 30 ngày

* Lưu ý:  - Tài liệu được mượn tại Trung tâm Học liệu trong thời gian hợp đồng có giá trị.

 • Bạn đọc có thể nhờ người khác trả tài liệu hộ.

 1. TÀI LIỆU ĐỌC TẠI CHỖ:


 • Tất cả các tài liệu đều được đọc tại chỗ.

 • Tất cả bạn đọc đều được mượn 04 tài liệu + 2 cuốn truyện/ 1 buổi.

 • Bạn đọc là học sinh, sinh viên được mượn 1 lượt/ 1 buổi

 • Các bạn đọc còn lại mượn 2 lượt/ 1 buổi


 1. GIA HẠN TÀI LIỆU


 • Tài liệu chỉ có thể được gia hạn nếu chưa quá hạn

 • Để gia hạn sách bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo cách: gọi điện thoại, gửi email hoặc đến trực tiếp thư viện

 • Bạn đọc có thể gia hạn giáo trình khi có lí do chính đáng, và thời gian gia hạn không quá 7 ngày


 1. CHÍNH SÁCH PHẠT


 • Tài liệu mượn quá hạn sẽ bị phạt 1,000 đồng/ tài liệu/ ngày.

 • Tài liệu rách, hỏng bị phạt 20,000 đồng/tài liệu (trong trường hợp tài liệu còn có thể sửa chữa được)

 • Tài liệu hỏng không thể sửa chữa, quá hạn 30 ngày hoặc mất thì áp dụng chính sách “Phí đền sách”

                 Phí đền sách  = Giá sách hiện hành + Phí quá hạn

* Lưu ý: Tài liệu mượn quá hạn nhưng số ngày quá hạn cao hơn giá tài liệu thì phí quá hạn được tính mức tối đa bằng giá tiền của tài liệu.

Ví dụ: Lê Thị An mượn cuốn English Pronunciation in use giá hiện hành 30,000 đồng, đã quá hạn 30 ngày.

                       Phí đền sách của Lê Thị An = 30,000 + 30,000= 60,000 đồng

Bạn đọc ngoài trường ĐHNN - ĐHQGHN

Bạn đọc ngoài ĐHQGHN có nhu cầu mượn tài liệu liên hệ trực tiếp với Phòng Tra cứu - Phòng 101 - Nhà B3 -  ĐHNN - ĐHQGHN

-----------------------------------------------------------------

Chú ý: 3 thành phần chính để xây dựng chính sách lưu thông là:

 1. Thư viện - Kho

 2. Kiểu bạn đọc

 3. Kiểu tài liệu: tài liệu tham khảo và tài liệu là truyện

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714