GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

QT nộp luận án luận văn

[Đăng ngày: 28/01/2015]

Thủ tục nộp lưu luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ và các tài liệu kèm theo

Sau khi bảo vệ luận văn thạc sỹ đạt yêu cầu, học viên chỉnh sửa lại luận văn theo ý kiến đóng góp của Hội đồng chấm hoặc Tiểu ban chấm và hoàn tất các thủ tục xét cấp bằng thạc sỹ sau:

- Trả lại thẻ mã vạch cho Phòng Phục vụ bạn đọc ngoại ngữ (tầng 2 nhà A2 Trường ĐH Ngoại ngữ) và nhận Giấy xác nhận 1.

- Nộp cho Trung tâm Thông tin - Thư viện ĐHQG Hà Nội (Phòng Bổ sung, tầng 1 nhà C1, ĐHQG Hà Nội) các sản phẩm theo thông báo số 2695/ĐHQGHN ký ngày 13.09.2011 và nhận Giấy xác nhận 2.

- Nộp cho Trung tâm Học liệu Trường Đại học Ngoại ngữ (phòng 101 nhà B3, Trường ĐH Ngoại ngữ đối với các ngành học tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn Quốc) và ở Tầng 2 C3 Công trình Khoa Pháp đối với các ngành học tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Ả Rập  01 bản luận văn bìa ni-lông in hai mặt, 01 đĩa CD có vỏ nhựa chứa toàn bộ luận văn trong một file MsWord (không dùng file PDF), bìa của đĩa theo mẫu quy định, thẻ thư viện chuyên ngành (do Trung tâm cấp) và nhận Giấy xác nhận 3.

Học viên cần xuất trình toàn bộ các giấy xác nhận trên cho cán bộ chuyên trách của Khoa Sau đại học (phòng 106 nhà A3) để hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sỹ. Học viên bảo quản các Giấy xác nhận cẩn thận cho đến khi nhận bằng.

Thủ tục nộp lưu luận án tiến sỹ, bản tóm tắt luận án, bản toát yếu luận án và các giấy tờ, tài liệu của nghiên cứu sinh trước và sau khi bảo vệ luận án tiến sỹ cấp nhà nước được trình bày trong văn bản Hướng dẫn tổ chức đánh giá luận án tiến sỹ ở Đại học Quốc gia Hà Nội và Điều 46 và 48 Quy chế Đào tạo sau đại học (đã sửa đổi bổ sung) ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cũng phải trả lại thẻ mã vạch cho Phòng Phục vụ bạn đọc ngoại ngữ (tầng 2 nhà A2 Trường Đại học Ngoại ngữ) để hoàn tất thủ tục xét tốt nghiệp và công nhận học vị.

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714