GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tra cứu mục lục trực tuyến - OPAC

[Đăng ngày: 28/01/2015]


Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Trường Đại Học Ngoại Ngữ

Trung tâm Công nghệ - Truyền thông & Học liệu


HƯỚNG DẪN TÌM TÀI LIỆU QUA MỤC LỤC THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN 

( Online Public Access Catalog - OPAC)

I. Tìm kiếm tài liệu in có tại TV

Truy cập website của TV, tại địa chỉ http://lib.ulis.vnu.edu.vn. Nhấp chuột vào biểu tượng “Tra cứu OPAC”.

Có 2 cách tìm tài liệu phổ biến là “Tìm nhanh” “Tìm nâng cao”

1.1. Tìm nhanh:

     Có thể tìm theo “Nhan đề”; “Tác giả”; “Chủ đề”; “Từ khóa”… Thông thường, cách tìm này được sử dụng khi chưa biết rõ về tài liệu cần tìm.

1.1.1. Các bước thực hiện:

- Bước 1: Nhấp vào ô “Search” (Tìm kiếm)

- Bước 2: Chọn tìm theo “Nhan đề/Tác giả/Chủ đề/Từ khóa…”

- Bước 3: Nhập thuật ngữ tìm

- Bước 4: Nhấn nút “Tìm kiếm”

- Bước 5: Lựa chọn tài liệu cần tìm trong kết quả hiển thị

1.1.2. Ví dụ:

  •  Tìm theo “Nhan đề”. Tìm tài liệu có nhan đề: “Academic vocabulary”

- Bước 1: Nhấp vào ô “Search” (Tìm kiếm)

- Bước 2: Chọn tìm theo “Nhan đề”

- Bước 3: Nhập “Academic vocabulary ” vào ô “Thuật ngữ tìm”.(Xem hình 1)

(Hình 1: Màn hình trang tìm kiếm cơ bản tại lib.ulis.vnu.edu.vn)

- Bước 4: Nhấn nút “Tìm kiếm”, kết quả hiện ra như bên dưới (Xem hình 2)


(Hình 2: Màn hình trang kết quả tìm kiếm tại  lib.ulis.vnu.edu.vn)

- Bước 5: Nhấp chuột vào tài liệu cần tìm để “Xem thông tin đầy đủ về tài liệu”.(Xem hình 3)


(Hình 3: Biểu ghi mô tả chi tiết tài liệu)

Biểu ghi cung cấp các thông tin sau:

  •  Ký hiệu phân loại: 428.34 (Ký hiệu xếp giá: E.08456): là ký hiệu để bạn đọc tìm đến đúng vị trí tài liệu mình cần trên kệ sách.

  •  Trạng thái: cho biết tình trạng của tài liệu:

- Available (Sẵn sàng): tài liệu đang có sẵn trong TV, bạn đọc có thể mượn được tài liệu này.

- Check out: tài liệu đã được bạn đọc khác mượn.

  •  Ngày hết hạn: thông báo tài liệu đang được bạn đọc mượn và thời hạn trả cụ thể

  •  Tìm theo “Tác giả”. Tìm tài liệu của tác giả:“Nguyễn Hòa”

- Bước 1: Nhấp vào ô “Search” (Tìm kiếm)

- Bước 2: Chọn tìm theo “Tác giả”

- Bước 3: Nhập “Nguyễn Hòa” vào ô “Thuật ngữ tìm”.(Xem hình 4)

(Hình 4: Màn hình trang tìm kiếm cơ bản tại  lib.ulis.vnu.edu.vn)

- Bước 4: Nhấn nút “Tìm kiếm”, kết quả hiện ra như bên dưới (Xem hình 5)

(Hình 5: Màn hình trang kết quả tìm kiếm tại  lib.ulis.vnu.edu.vn)

- Bước 5: Nhấp chuột vào tài liệu cần tìm để “Xem thông tin đầy đủ về tài liệu”.

(Xem hình 6)

(Hình 6: Biểu ghi mô tả chi tiết tài liệu)

  •  Tìm theo “Chủ đề”. Tìm tài liệu theo chủ đề: “Cấu trúc câu”

- Bước 1: Nhấp vào ô “Search” (Tìm kiếm)

- Bước 2: Chọn tìm theo “Chủ đề”

- Bước 3: Nhập “Cấu trúc câu” vào ô “Thuật ngữ tìm”. (Xem hình 7)

(Hình 7:Màn hình trang tìm kiếm cơ bản tại  lib.ulis.vnu.edu.vn)

- Bước 4: Nhấn nút “Tìm kiếm”, kết quả hiện ra như bên dưới (Xem hình 8)

(Hình 8: Màn hình trang kết quả tìm kiếm tại  lib.ulis.vnu.edu.vn)

- Bước 5: Nhấp chuột vào tài liệu cần để “Xem thông tin đầy đủ về tài liệu”

(Hình 9: Biểu ghi mô tả chi tiết tài liệu)

1.2. Tìm nâng cao:

    Đây là cách tìm tài liệu phối hợp cùng lúc nhiều kiểu tìm, sử dụng các toán tử Bool AND, OR, NOT để mở rộng hoặc giới hạn phạm vi tìm kiếm đối với hình thức cung cấp (tóm tắt, toàn văn,…); loại hình tài liệu (báo, tạp chí,...; thời gian xuất bản tài liệu…Cách tìm này được sử dụng với mục đích nâng cao mức độ chính xác và đầy đủ của kết quả tìm 

    Ý nghĩa của các toán tử :

- AND: được sử dụng để tìm các biểu ghi đồng thời chứa các thuật ngữ tìm đã được xác định. Với biểu thức tìm có dạng: A

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714