GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Đăng ký nộp KLTN, Luận văn, luận án

[Đăng ngày: 16/04/2015]

Để thực hiện công tác quản lý các nguồn tài liệu của nhà trường một cách hiệu quả, nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy học tập và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, sinh viên, yêu cầu các khoa đào tạo thực hiện một số quy định sau:

1.      Thể thức của khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo QĐ số 329/TB-ĐHNN ngày 12 tháng 04 năm 2012.

2.      Sau khi hoàn thành công tác chấm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên, các khoa đào tạo gửi  về Trung tâm Học liệu danh sách khoá luận tốt nghiệp đạt yêu cầu qua địa chỉ Email sau tthoclieu@gmail.com 

3.       Yêu cầu nộp khoá luận theo Thông báo về việc nộp khoá luận tốt nghiệp (Số 352/TB-ĐHNN) năm 2015 gửi các khoa. Mời các bạn sinh viên đăng ký nộp theo mẫu sau đây:

Khoa Sau Đại học 

Khoa SP Tiếng Anh

Khoa Phương Tây

Khoa Phương Đông+ Hàn Quốc

Khoa Trung

Khoa tiếng Đức

Khoa tiếng Nga

Khoa tiếng Pháp

Tham khảo thể thức tại đây!

  

1.     Phông chữ trên vỏ đĩa: VNI-Times

2.     Cỡ chữ     :

- Tên trường: 9,5

- Khóa luận tốt nghiệp: 19

- Họ và tên: 14

- Khoa, Chuyên ngành, Khóa, Mã số: 12

LƯU Ý:  - MÃ SỐ: để trống

    - Nội dung đĩa là file Word chứa toàn bộ luận văn (Từ trang bìa đến hết)

 

QUY ĐỊNH CÁC CỤM TỪ

VIẾT TRÊN BÌA ĐĨA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(MỤC CHUYÊN NGÀNH)

 

KHOA SP TIẾNG ANH

 

KHOA TRUNG

Chuyên ngành khóa luận

Cụm từ trên đĩa

Chuyên ngành khóa luận

Cụm từ trên đĩa

-Ngôn ngữ học

-Dịch

- Phương pháp giảng dạy

-Văn học

-Giao thoa văn hóa

-Đất nước học

-Tiếng Anh chuyên ngành

NNHỌC

DỊCH

GHP

VĂN HỌC

GTVH

ĐNH

TACN

- Ngôn ngữ học

-Dịch

-Phương pháp giảng dạy

-Văn học

-Văn hóa-Văn minh

NNHỌC

DỊCH

GHP

VĂN HỌC

VH-VM

 

 

KHOA NHẬT

 

KHOA HÀN

Chuyên ngành luận văn

Cụm từ trên đĩa

Chuyên ngành luận văn

Cụm từ trên đĩa

-Sư phạm tiếng Nhật

NHẬT (SP)

Ngôn ngữ Hàn Quốc

HÀN QUỐC

-Phiên dịch tiếng Nhật

NHẬT (PD)

 

 

 

KHOA NGA

 

KHOA PHÁP

-Chuyên ngành luận văn

Cụm từ trên đĩa

Chuyên ngành luận văn

Cụm từ trên đĩa

-Lý thuyết tiếng

-Giáo học pháp

-Lý thuyết Dịch

- Văn học

-Đất nước học

 

LTT

GHP

DỊCH

VĂN HỌC

ĐNH

-Lý thuyết Dịch

-Giáo học pháp

- Lý thuyết tiếng

- Văn học

-Văn minh

DỊCH

GHP

LTT

VĂN HỌC

VĂN MINH

 

KHOA ĐỨC

-Chuyên ngành luận văn

Cụm từ trên đĩa

-Chuyên ngành luận văn

Cụm từ trên đĩa

- Ngôn ngữ học

-Dịch thuật

NNHỌC

DỊCH

-Văn hóa

-Văn học

VĂN HỌC

VĂN HÓA

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714