GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

现代汉语“吧”、“吗”、“呢”等 疑问语气词用法研究(与越南语对比)= Nghiên cứu cách dùng của trợ từ ngữ khí nghi vấn “吧”, “吗”, “呢” trong tiếng Hán hiện đại ( So sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10 /

Tác giả: Nguyễn ,Thị Hoài Tâm.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2012Mô tả vật lý: 85 tr ; 30cm + CD.-ROM.Tóm tắt: 第一章:现代汉语疑问语气词有关理论问题。提出有关疑问语气词理论概说,其包括疑问语气词归类、语法、语用特点与功能,尤其是指明语气词所出现的是非问句和特指问句两大类,从多层面上解读现代汉语一些语气词的用法特点。本论文也概括了各专家学者对汉语和越南语疑问语气词用法的研究实况为汉越两种语言语气词对比提供必要而又充分的理论与实践依据。. 第二章:现代汉语“吧”、“吗”、“呢”等疑问语气词用法研究。主要研究现代汉语“吧”、“吗”、“呢”疑问语气词一组的用法。笔者通过已掌握的语料提出这些词的语法归类、句法、语义特点、语用功能,同时先后仔细地分析某个语气词及其关系并联系越南语相应的表达方式加以对比、翻译。. 第三章:语气词“吧”、“吗”、“呢”在是非问句中的确信度与回答方式。基于第一、二章阐述的内容笔者集中笔墨分析现代汉语“吧”、“吗”、“呢”在是非问句中的确信度与回答方式。本论文明确含这些语气词在是非问句中的疑问程度和回答方式,进一步分析其句子焦点位置、谓语标记性、语境、预设诸多因素与确信度和回答方式的密切关系,以更加有益于把握疑问语气词这一组的用法因素。 一章为现代汉语形容词重叠式和越语形容词重叠式概述,其中包括现代汉语和越南语形容词重叠式的研究现状以及汉越形容词重叠对比的研究现状。第二章 分析了汉越双音节形容词重叠的特点,其中阐述了汉越双音节形容词重叠类型特点,语音规则,语义特征以及语法功能。第三章对汉越双音节形容词重叠式异同点进行了比较以及分析越南学生学习汉语双音节形容词重叠的偏误及对策。其中对汉越形容词重叠类型特点,语音规则,语义特征,语法功能的异同点进行了比较。并通过对学生的双音节形容词重叠使用情况的调查结果进行了分析,找出了越南学生易犯的错误,并找出了偏误形成的原因以及应对的方法。. 作者通过对以上内容的研究,以达到初步对越南学生使用形容词重叠的错误进行研究分析及提供相应对策之目的,并求给越南汉语言研究学界提供一点语言研究资料。.
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Bộ sưu tập Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) 7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2
Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2
Tiếng Trung Quốc 495.182 Sẵn sàng H-L41/00263
Tổng số đặt mượn: 0

第一章:现代汉语疑问语气词有关理论问题。提出有关疑问语气词理论概说,其包括疑问语气词归类、语法、语用特点与功能,尤其是指明语气词所出现的是非问句和特指问句两大类,从多层面上解读现代汉语一些语气词的用法特点。本论文也概括了各专家学者对汉语和越南语疑问语气词用法的研究实况为汉越两种语言语气词对比提供必要而又充分的理论与实践依据。. 第二章:现代汉语“吧”、“吗”、“呢”等疑问语气词用法研究。主要研究现代汉语“吧”、“吗”、“呢”疑问语气词一组的用法。笔者通过已掌握的语料提出这些词的语法归类、句法、语义特点、语用功能,同时先后仔细地分析某个语气词及其关系并联系越南语相应的表达方式加以对比、翻译。. 第三章:语气词“吧”、“吗”、“呢”在是非问句中的确信度与回答方式。基于第一、二章阐述的内容笔者集中笔墨分析现代汉语“吧”、“吗”、“呢”在是非问句中的确信度与回答方式。本论文明确含这些语气词在是非问句中的疑问程度和回答方式,进一步分析其句子焦点位置、谓语标记性、语境、预设诸多因素与确信度和回答方式的密切关系,以更加有益于把握疑问语气词这一组的用法因素。 一章为现代汉语形容词重叠式和越语形容词重叠式概述,其中包括现代汉语和越南语形容词重叠式的研究现状以及汉越形容词重叠对比的研究现状。第二章 分析了汉越双音节形容词重叠的特点,其中阐述了汉越双音节形容词重叠类型特点,语音规则,语义特征以及语法功能。第三章对汉越双音节形容词重叠式异同点进行了比较以及分析越南学生学习汉语双音节形容词重叠的偏误及对策。其中对汉越形容词重叠类型特点,语音规则,语义特征,语法功能的异同点进行了比较。并通过对学生的双音节形容词重叠使用情况的调查结果进行了分析,找出了越南学生易犯的错误,并找出了偏误形成的原因以及应对的方法。. 作者通过对以上内容的研究,以达到初步对越南学生使用形容词重叠的错误进行研究分析及提供相应对策之目的,并求给越南汉语言研究学界提供一点语言研究资料。.

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714