GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

现代汉语名词活用为形容词现象考察研究 —与越南语相对应的语言现象对比= Nghiên cứu cách dùng linh hoạt của danh từ sang tính từ trong tiếng Hán hiện đại – đối chiếu với tiếng Việt hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10/

Tác giả: Lê, Thị Tuyết Mai.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2012Mô tả vật lý: 67 tr ; 30cm + CD.-ROM.Tóm tắt: 现代汉语名词活用为形容词现象是不可忽略的语言现象。本论文已经从语法功能、语义认知、修辞等方面对现代汉语名词活用为形容词现象进行考察、分析。分析结果表明,现代汉语名词活用为形容词这一现象倾向于言语现象,它和词的兼类虽然在本质上明显不同,但两者却有密切关系。活用为形容词的名词临时具有形容词的语法功能,一般能出现在形容词常出现的一些典型结构中并占据形容词的位置。从语义上这些名词都具有比较特殊的语义特征。通过考察分析,本论文还进一步论述名词活用为形容词这一现象与人类的认知密不可分。它反应人们对事物属性的认知,也反映民族思维、历史、文化、社会背景等因素。在现代汉语名词活用为形容词的研究结果的基础上,我们还将它与越南语相对应的现象进行对比,找出两者的异同。
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Bộ sưu tập Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) 7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2
Tiếng Trung Quốc 495.182 Sẵn sàng H-L41/00283
Tổng số đặt mượn: 0

现代汉语名词活用为形容词现象是不可忽略的语言现象。本论文已经从语法功能、语义认知、修辞等方面对现代汉语名词活用为形容词现象进行考察、分析。分析结果表明,现代汉语名词活用为形容词这一现象倾向于言语现象,它和词的兼类虽然在本质上明显不同,但两者却有密切关系。活用为形容词的名词临时具有形容词的语法功能,一般能出现在形容词常出现的一些典型结构中并占据形容词的位置。从语义上这些名词都具有比较特殊的语义特征。通过考察分析,本论文还进一步论述名词活用为形容词这一现象与人类的认知密不可分。它反应人们对事物属性的认知,也反映民族思维、历史、文化、社会背景等因素。在现代汉语名词活用为形容词的研究结果的基础上,我们还将它与越南语相对应的现象进行对比,找出两者的异同。

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714