GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

现代汉语“上”认知研究及其与越南语的“lên”对比= Nghiên cứu tri nhận từ “shang” trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với từ "lên" trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10 /

Tác giả: Hà, Thị Quỳnh Anh.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchXuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2012Mô tả vật lý: 78 tr ; 30cm + CD.-ROM.Tóm tắt: "上"字是现代汉语中使用频率比较高的一个字与“上”搭配的词语更复杂。然而关于现代汉语“上”的研究却极少。学习汉语者大部分通常使用“上”的基本义而不全面了解“上”的本义及引伸义。若能深入研究现代汉语“上”认知研究,说明该多一词的词义、特点,进而与越南语“lên”对比,找出两者之间的异同,我们既能够正确地使用又能了解中国民族的逻辑思维。因此,为了明确上述的一些问题,我把《现代汉语“上”认知研究及其与越南语“lên”对比》作为考察及研究的对象,作为汉语专业硕士论文课题。论述其异同,具体分为三大部分: 一、现代汉语与“上”相关的理论基础. 二、现代汉语“上”的认知研究. 三、现代汉语“上”与越南语“lên”的词义对比
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Bộ sưu tập Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) 7. TL Nội sinh (Khóa luận, Luận văn, Luận án, NCKH) Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

TT Học liêu - Khoa Pháp_Tầng 2
Tiếng Trung Quốc 495.182 Sẵn sàng H-L41/00285
Tổng số đặt mượn: 0

"上"字是现代汉语中使用频率比较高的一个字与“上”搭配的词语更复杂。然而关于现代汉语“上”的研究却极少。学习汉语者大部分通常使用“上”的基本义而不全面了解“上”的本义及引伸义。若能深入研究现代汉语“上”认知研究,说明该多一词的词义、特点,进而与越南语“lên”对比,找出两者之间的异同,我们既能够正确地使用又能了解中国民族的逻辑思维。因此,为了明确上述的一些问题,我把《现代汉语“上”认知研究及其与越南语“lên”对比》作为考察及研究的对象,作为汉语专业硕士论文课题。论述其异同,具体分为三大部分: 一、现代汉语与“上”相关的理论基础. 二、现代汉语“上”的认知研究. 三、现代汉语“上”与越南语“lên”的词义对比

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714