GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp
Hiển thị đơn giản Hiển thị MARC Hiển thị ISBD

The pragmatics of translation /

Tác giả: Hickey, Leo.
Kiểu tài liệu: materialTypeLabelSáchTùng thư: Topics in translation ; 12. Xuất bản: Clevedon [England] ; Philadelphia : Multilingual Matters, 1998Mô tả vật lý: 242 p.Số ISBN: 1853594040 (pbk : alk. paper); 1853594059 (hbk : alk. paper).Chủ đề: Pragmatics | Translating and interpreting | Biên dịch | Dịch thuật | Phiên dịch
Nội dung:
Speech acts and illocutionary function in translation methodology – Cooperation and literacy translation – Pragmatic aspects of translation: some relevance-theory observation – Politeness and translation – Text politeness: A semiotic regime for a more interactive pragmatics – “New” versus “old” – Presupposition and translation – Deictic features and the translator – Verb substitution and predicate reference – Discourse connectives, Ellipsis and markedness – Hedges in political texts: A translational perspective – Translating the pragmatics of verse in Adromatique – Perlocutionary equivalence: marking, exegesis and recontextualisation
    Đánh giá trung bình: 0.0 (0 phiếu)
Kiểu tài liệu Kho hiện tại Thư viện chính: Bộ sưu tập Ký hiệu phân loại Trạng thái Ngày hết hạn ĐKCB Số lượng đặt mượn
3. Sách 3. Sách Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tiếng Anh 418/.02 Sẵn sàng A-D41/07750
3. Sách 3. Sách Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tiếng Anh 418/.02 Sẵn sàng A-D41/07751
3. Sách 3. Sách Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tiếng Anh 418/.02 Sẵn sàng A-D41/07752
Tổng số đặt mượn: 0

Includes bibliographical references and index.

Speech acts and illocutionary function in translation methodology – Cooperation and literacy translation – Pragmatic aspects of translation: some relevance-theory observation – Politeness and translation – Text politeness: A semiotic regime for a more interactive pragmatics – “New” versus “old” – Presupposition and translation – Deictic features and the translator – Verb substitution and predicate reference – Discourse connectives, Ellipsis and markedness – Hedges in political texts: A translational perspective – Translating the pragmatics of verse in Adromatique – Perlocutionary equivalence: marking, exegesis and recontextualisation

Hiện tại chưa có bình luận nào về tài liệu này.

Đăng nhập để gửi bình luận.

QRcode

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714