GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 14 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Language syllabuses : state of the art

Tác giả: Tickoo, Makhan L. (Makhan Lal).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

2. Course design : developing programs and materials for language learning

Tác giả: Dubin, Fraida; Olshtain, Elite.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007/1.

3. Principles of course design for language teaching

Tác giả: Yalden, Janice.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, c1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

4. Teacher cognition and language education : research and practice

Tác giả: Borg, Simon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York, NY : Continuum, c2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

5. Course design : developing programs and materials for language learning

Tác giả: Dubin, Fraida; Olshtain, Elite.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007/1.

6. Curriculum development in language teaching

Tác giả: Richards, Jack C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.0071.

7. Fundamentals of curriculum : passion and professionalism

Tác giả: Walker, Decker F.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 375/.001/0973.

8. Curriculum renewal in school foreign language learning

Tác giả: Clark, John L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford-University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007/1 | 2 19.

9. The Second language curriculum

Tác giả: Johnson, Robert Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

10. Curriculum development : theory and practice

Tác giả: Taba, Hilda.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Harcourt, Brace & World [197-?, c1962]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 375/.001.

11. A guide for developing an English curriculum for the eighties

Tác giả: Glatthorn, Allan A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: National Council of 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

12. Designing language courses : a guide for teachers

Tác giả: Graves, Kathleen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Heinle & Heinle, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.0071.

13. Managing the curriculum

Tác giả: Middlewood, David; Burton, Neil. -- Ebrary Education Subscription Collection

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: electronic available online remote; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Paul Chapman, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh .

14. Teacher cognition and language education : Research and practice

Tác giả: Borg, Simon.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York, NY : Continuum, 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714