GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 749 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Linguistique et traduction [Texte imprimé]

Tác giả: Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bruxelles : Dessart et Mardaga, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.02.

2. Traduire [Texte imprimé] : théorèmes pour la traduction

Tác giả: Ladmiral, Jean-René.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Payot, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.02.

3. Traduction et culture [Texte imprimé]

Tác giả: Cordonnier, Jean-Louis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hatier : Didier, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.02.

4. Introducing interpreting studies

Tác giả: Pochhacker, Franz.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02072 | 2 21.

5. Becoming a translator : an accelerated course

Tác giả: Robinson, Douglas.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

6. Translation studies

Tác giả: Bassnett, Susan.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

7. The translator's handbook

Tác giả: Sofer, Morry.

Ấn bản: 3rd rev. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Rockville, Md : Schreiber Pub., 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (9). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

8. The interpreting studies reader

Tác giả: Pöchhacker, Franz; Shlesinger, Miriam.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

9. Routledge encyclopedia of translation studies

Tác giả: Baker, Mona.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/03.

10. The Translation studies reader

Tác giả: Venuti, Lawrence.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

11. In other words : a coursebook on translation

Tác giả: Baker, Mona.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, c1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

12. Introducing translation studies : theories and applications

Tác giả: Munday, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

13. Translation and translating : theory and practice

Tác giả: Bell, Roger T; Candlin, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Longman, 1991 (1995 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

14. The translator as communicator

Tác giả: Hatim, B. (Basil); Mason, I. (Ian).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

15. Gender in translation : cultural identity and the politics of transmission

Tác giả: Simon, Sherry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London and New York : Routledge, 1996Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/082.

16. The translator's invisibility : a history of translation

Tác giả: Venuti, Lawrence.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1995Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/09.

17. Teaching and researching translation

Tác giả: Hatim, B. (Basil).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow, England ; New York : Longman, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (9). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/072.

18. Translation into the second language

Tác giả: Campbell, Stuart.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Longman, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

19. Discourse and the translator

Tác giả: Hatim, B. (Basil); Mason, I. (Ian).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Longman, 1990 (1994 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

20. A practical guide for translators

Tác giả: Samuelsson-Brown, Geoffrey.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Clevedon ; Buffalo : Multilingual Matters, c2004Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

21. The Translatability of cultures : figurations of the space between

Tác giả: Budick, Sanford; Iser, Wolfgang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1996Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

22. Translation--history, culture : a sourcebook

Tác giả: Lefevere, André.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

23. The scandals of translation : towards an ethics of difference

Tác giả: Venuti, Lawrence.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

24. Exploring translation and multilingual text production : beyond content

Tác giả: Steiner, Erich; Yallop, Colin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2001Nguồn trực tuyến: Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

25. Interpreting in interaction

Tác giả: Wadensjö, Cecilia.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

26. The pragmatics of translation

Tác giả: Hickey, Leo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Clevedon [England] ; Philadelphia : Multilingual Matters, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

27. Simultaneous interpretation : a cognitive-pragmatic analysis

Tác giả: Setton, Robin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia, Pa. : John Benjamins Pub. Co., c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/019.

28. Tapping and mapping the processes of translation and interpreting : outlooks on empirical research

Tác giả: Jääskeläinen, Riitta; Tirkkonen-Condit, Sonja. -- Symposium on Translation Processes (1996 : Jyv�askyl�a, Finland).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/072.

29. Performative linguistics : speaking and translating as doing things with words

Tác giả: Robinson, Douglas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Routledge, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (9). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.0201 | 2 21.

30. A bibliography of pedagogy & research in interpretation & translation

Tác giả: Arjona-Tseng, Etilvia.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hawai'i: University of Hawai'i at Mànoa, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

31. Text analysis in translation : theory, methodology and didactic application of a model for translation-oriented text analysis

Tác giả: Nord, Christiane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Atlanta, GA : Rodopi, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

32. An introduction to machine translation

Tác giả: Hutchins, W.J; Somers, H.L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; San Diego : Academic Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

33. Tuyển các bài viết về đề tài dịch : đã đăng trong các số nội san

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNNHN, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

34. Translation : theory and practice = Dịch thuật : lý luận và thực tiễn

Tác giả: Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H.: Giáo dục, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

35. Saussure and his interpreters

Tác giả: Harris, Roy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

36. Visualizing document processing : innovations in communication patterns and textual forms

Tác giả: Tonfoni, Graziella; Jain, Lakhmi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin : Mouton de Gruyter, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

37. Approaches to translation

Tác giả: Newmark, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Pergamon, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/01.

38. Thông tin khoa học : lưu hành nội bộ

Tạp chí gốc: Thông tin khoa học.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-DHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 405.

39. Tuyển các bài viết về đề tài dịch : đã đăng trong các số Nội san Ngoại ngữ 1995-2001 và Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội 2002-2004. Quyển 1

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

40. Tuyển các bài viết về đề tài dịch : đã đăng trong các Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống năm 1998-2005. Quyển 2

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

41. Nghiên cứu dịch thuật : sách nghiên cứu dùng cho sinh viên hệ dịch, sinh viên ngoại ngữ những năm cuối, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

Tác giả: Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

42. Transfer and translation in language learning and teaching : selected papers from the RELC Seminar on "Interlanguage Transfer Processes in Language Learning and Communication in Multilingual Societies," Singapore, April 1982

Tác giả: Eppert, Franz. -- Regional Language Centre -- RELC Seminar on "Interlanguage Transfer Processes in Language Learning and Communication in Multilingual Societies" (1982 : Singapore).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, c1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.9.

43. Теория и методы перевода

Tác giả: Миньяр-Белоручев, Рюрик Константинович.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : ЧНУЗ "Моск. лицей", 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nga 418.02.

44. A Study on the Translation of Idiomatic Expressions in some TV Dramas

Tác giả: Tôn, Thiện Quỳnh Trâm; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

45. A Study on the English- Vietnamese Translation of Typical Passive Expressions in Road and Bridge Engineering Texts = Nghiên cứu về dịch Anh - Việt lối nói bị động điển hình trong văn bản chuyên ngành xây dựng cầu đường. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Tuyến; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

46. A Study on the Translation of IFA Terminology Between English and Vietnamese = Nghiên cứu vấn đề dịch thuật ngữ mỹ thuật công nghiệp giữa tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Mai; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

47. Research into Genre Analysis at Linguistic Level: the Case of English Fairy Tales and Application to Translation = Phân tích thể loại văn bản ở cấp độ ngôn ngữ: trường hợp truyện cổ tích tiếng Anh và ứng dụng vào dịch truyện cổ tích Anh - Việt

Tác giả: Trần, Thị Ngọc Liên; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

48. A Study on the English- Vietnamese Translation of the Terminoloy in the Materials for Electronics and Electrical Engineering = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ chuyên ngành điện - điện tử. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Bắc; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

49. A Study on the Translation of Noun Phrases in Police Texts = Nhận xét cách dịch các cụm danh từ trong văn bản ngành công an .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Hàn, Thị Thanh Huyền; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

50. Difficulties for E.F.L. Students at I.I.R. in Interpreting International Relation Affairs = Những khó khăn của người học tiếng Anh ở ĐH Ngoại giao trong việc dịch ngôn ngữ quan hệ quốc tế .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trần, Thị Thanh Liên; Nguyễn, Phương Sửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1998Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

51. A Study on the Equivalence between English and Vietnamese Translation of Name of Places, Organizations and Titles = Nghiên cứu về tương đương giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong dịch tên các tổ chức, chức danh và địa danh. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Đàm, Thị Thu Dung; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

52. A Study on the Translation of English Computer Texts in Vietnamese Equivalents = Nghiên cứu việc dịch tiếng Anh chuyên ngành vi tính trong tài liệu tiếng Việt tương đương. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Vũ, Thị Thu Thuỷ; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

53. A Study on Textual Equivalence between some Australian Short Stories and their Vietnamese Translations = Nghiên cứu về tính tương đương ở cấp độ văn bản giữa bản gốc và bản dịch tiếng Việt một số truyện ngắn Úc. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

54. A Study on Metaphoric Strategies Translators Use in Economic Texts and Implications for the Teaching of Translation = Chiến lược dịch ẩn dụ trong các văn bản kinh tế và ứng dụng trong việc dạy dịch. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Đậu, Thu Hương; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4280071.

55. A Study on the Vietnamese-English Translation of Exhibit Labels in the Vietnam Museum of Ethnography = Nghiên cứu cách dịch Việt - Anh các phụ đề hiện vật tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. M.A Minor Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Nhàn; Trần, Xuân Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

56. Equivalence in Translation of Compound Nouns in the Text Book “ Business Opportunities” Taught in Haiphong Private University = Tương đương trong cách dịch cụm danh từ trong giáo trình “Business Opportunities” giảng dạy tại trường Đại học dân l

Tác giả: Nguyễn, Thị Phi Nga; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

57. A Case Study on the Economic Textbooks = Nghiên cứu cách dịch thuật ngữ chuyên ngành kinh tế. M.A Minor Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Hoàng, Thị Bảy; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

58. A Study on the English-Vietnamese Translation of Medical Terms in the Coursebook for the Students of Haiphong Medical College = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ Y khoa trong giáo trình dành

Tác giả: Nguyễn, Thị Ánh Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

59. A Stydy on How to Translate Sentences and Constructions in the Passive from English into Vietnamese in the “Harry Potter and the Half- Blood Prince” Novel by J. K. Rowling

Tác giả: Vũ, Huyền Linh; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

60. Cultural Words in English and Ways to Translate them into Vietnamese = Từ văn hóa tiếng Anh và cách dịch sang tiếng Việt. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.2.15

Tác giả: Đỗ, Tiến Đức; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

61. A Study on a Translation Equivalence Type Achived in Trinh Lu Vietnamese Translations of some Selected Stories in “Australian Short Stories”

Tác giả: Đặng, Thị Mai Duyên; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

62. A Study on the Quality of Translations of Profiles of Vietnamese Companies operating in the Fields of Trading and Services = Nhận xét chất lượng bản dịch các bản giới thiệu của các công ty Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thương mại . M.A Mino

Tác giả: Tô, Phương Mai; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Emhlish Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

63. Мисросистема упражнений для обучения письменному переводу вьетнамских студентов- филологов по коммуникативному подходу

Tác giả: Cao, Thị Thuỳ Lương; Nguyễn, Trọng Do.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2005Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.707 6.

64. Drinking behavior among southwestern Indians : an anthropological perspective

Tác giả: Brown, Donald Nelson; Everett, Michael W; Waddell, Jack O.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tucson : University of Arizona Press, c1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 362.2/92.

65. Developing a Translation Curriculum for English Majors in Teacher- Training section of Vinh University = Thiết kế khung chương trình môn dịch cho sinh viên tiếng Anh ngành Sư phạm tại Trường Đại học Vinh. M.A. Thesis Linguistics : 5.07.02

Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Phương; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Applied Linguistics--College of Foreign Languages.VietNam National University, HaNoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

66. Le passe simple et l'imparfait comment les traduit- on en vietnamien : Diplôme Master en Science du Langage

Tác giả: Nguyễn, Thanh Khuê; Gosselin, Laurent.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris]. : Universite De Rouen, 2000Ghi chú luận văn: Diplôme Master -- Departement des sciences du language et de la communication. Universite De Rouen, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.2.

67. “孔子传” 的敬辞及其翻译 = Kính từ tiếng Hán trong tác phẩm "Khổng Tử truyện" và cách dịch sang tiếng Việt (thông qua khảo sát bản dịch của Ông Văn Tùng). Luận văn ThS. Ngôn ngữ

Tác giả: Nguyễn, Thị Thúy Ngọc; Đinh, Văn Hậu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Ngoại ngữ, 2006Ghi chú luận văn: Luận văn ThS Ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Trung Quốc 495.11.

68. Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt : Luận văn ThS Ngôn ngữ học: 05.04.08

Tác giả: Lê, Hoài Ân; Nguyễn, Hồng Cổn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2003Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 438.

69. Kỷ yếu Hội thảo: "Công tác dịch thuật và đào tạo cử nhân phiên biên dịch" lần thứ nhất = Proceedings of the first conference on "Translation-Interpretation and translator-interpreter training"

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

70. Thông tin khoa học : Việt ngữ học; Nghiên cứu đối chiếu; Phương pháp giảng dạy; Dịch thuật; Văn hoá bản ngữ; Công nghệ trong dạy - học. Số 1-2007

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (9). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

71. Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt: một số vấn đề về lý luận và phương pháp cơ bản : Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG

Tác giả: Lê, Hùng Tiến; Nguyễn, Phương Trà; Đỗ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

72. A study on code - switching techniques used in translating English terms and Vietnamese equivalents in electronics

Tác giả: Nguyễn, Thị Như Quỳnh; Dương, Thị Nụ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English teaching methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

73. Деловое писмо в Русском u Вьетнамском языках = Công văn sự vụ trong tiếng Nga và tiếng Việt. Диссертация

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Tùng; Lưu, Bá Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2007Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.78.

74. Development of translation materials for 4th year English major students at Hong Duc university = Phát triển tài liệu môn dịch cho sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Hồng Đức. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.14.10

Tác giả: Vũ, Thị Loan; Phạm, Minh Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Methodology: 60.14.10--College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.76.

75. Application of House’s model for translation quality assessment in assessing the English version of the Vietnam’s law on investment = Áp dụng mô hình đánh giá chất lượng bản dịch của House vào việc đánh giá bản dịch tiếng Anh. M.A. Thesis Lingu

Tác giả: Lương, Tố Lan; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

76. A study on pragmatic equivalence in translating ODA project contracts from English into Vietnamese = Nghiên cứu về tương đương ngữ dụng học trong việc dịch các hợp đồng dự án ODA

Tác giả: Vũ, Diệu Hằng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

77. A study on English lexical collocations and their implications for English- Vietnamese translation = Nghiên cứu các kết hợp về từ vựng trong tiếng Anh và ứng dụng trong dịch Anh- Việt. M.A. Thesis Linguistics : 60.22.15

Tác giả: Lê, Thanh Hà; Trần, Xuân Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M. A. English Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

78. Evaluating the translation of the travel guidebook "Du lịch Hạ Long" based on J. House's approach = Đánh giá bản dịch cuốn sách "Du lịch Hạ Long" dựa theo phương pháp của J. House. M.A

Tác giả: Nguyễn, Thùy Yên; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

79. Analysis of ship's business letters = Phân tích thư giao dịch tàu biển. M.A. Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Đoàn, Thị Thanh Thuỷ; Hà, Cẩm Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis. English applied linguistics: 60.22.15 -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.6.

80. A study on the use of translation in teaching by the current english textbook at uppersecondary school = Nghiên cứu về việc sử dụng dịch trong việc dạy học theo sách giáo khoa Tiếng Anh hiện hành ở trường trung học phổ thông. M.A. Thesis minor

Tác giả: Vũ, Thị Xuân Dung; Đỗ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Langguage teaching Methodology: 60.14.10 -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

81. Claims, changes, and challenges in translation studies : selected contributions from the EST Congress, Copenhagen 2001

Tác giả: Gile, Daniel; Hansen, Gyde; Malmkjµr, Kirsten. -- (3rd : EST Congress 2001 : Copenhagen, Denmark).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

82. Translation and cultural change : studies in history, norms, and image projection

Tác giả: Hung, Eva.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam : Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

83. Language processing and simultaneous interpreting : interdisciplinary perspectives

Tác giả: Englund Dimitrova, Birgitta; Hyltenstam, Kenneth. -- International Symposium on Language Processing and Interpreting (1997 : Stockholm, Sweden).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia, PA : J. Benjamins Pub. Co., c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/019.

84. Interpretation : techniques and exercises

Tác giả: Nolan, James.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Buffalo : Multilingual Matters, c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

85. Contemporary translation theories

Tác giả: Gentzler, Edwin.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Clevedon, England ; Buffalo, N.Y. : Multilingual Matters, c2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

86. Translation in undergraduate degree programmes

Tác giả: Malmkjµr, Kirsten.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/0711.

87. Topics in signed language interpreting : theory and practice

Tác giả: Janzen, Terry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 419.

88. The turns of translation studies : new paradigms or shifting viewpoints?

Tác giả: Snell-Hornby, Mary.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub., c2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 41802072.

89. Sociocultural aspects of translating and interpreting

Tác giả: Jettmarova, Zuzana; Pym, Anthony; Shlesinger, Miriam. -- (10th : International Conference on Translation and Interpreting 2003 : Prague, Czech Republic).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., c2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

90. Exploring translation and multilingual text production : beyond content

Tác giả: Steiner, Erich; Yallop, Colin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2001Nguồn trực tuyến: Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

91. Crosslinguistic variation in system and text : a methodology for the investigation of translations and comparable texts

Tác giả: Teich, Elke.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410.

92. Developing translation competence

Tác giả: Adab, B. J. (Beverly Joan); Sch砦fner, Christina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/071.

93. (Multi) media translation : concepts, practices, and research

Tác giả: Gambier, Yves; Gottlieb, Henrik.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, c2001Nhan đề song song: Multimedia translation.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

94. Business discourse : texts and contexts

Tác giả: J²rgensen, Poul Erik Flyvholm; Trosborg, Anna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Bern ; New York : Peter Lang, c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 651.7.

95. About translation

Tác giả: Newmark, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Clevedon [England] ; Philadelphia : Multilingual Matters, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

96. Knowledge systems and translation

Tác giả: Dam, Helle V; Engberg, Jan; Gerzymisch-Arbogast, Heidrun.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : M. de Gruyter, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

97. Memes of translation : the spread of ideas in translation theory

Tác giả: Chesterman, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/01.

98. Translation universals : do they exist?

Tác giả: Kujam砫i, Pekka; Mauranen, Anna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub. Co., c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

99. Challenging the traditional axioms : translation into a non-mother tongue

Tác giả: Pokorn, Nike K. (Kocijan袩衩.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub., c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

100. Computers and translation : a translator's guide

Tác giả: Somers, H. L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., c2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02/0285.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714