GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 33 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển nền văn hoá mới ở Việt Nam

Tác giả: Đỗ, Huy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : KHXH, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 335.434 6.

2. Những bài giảng về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả: Nguyễn, Khánh Bật.

Ấn bản: Tái bản có bổ sungKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : CTQG, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 335.434 6.

3. Một số vấn đề về quản lý trong tư tưởng Hồ Chí Minh : thuộc nhóm ngành. XH2b

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQG, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 335.4346.

4. Хо ши мин

Tác giả: Кобелев, Е.В. .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: молодая гвардия, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nga .

5. Хо ши мин в стране советов

Tác giả: Хонг, Ха. .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: политиздат, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nga .

6. 인터넷서점 인터파크도서 - 호 아저씨 호치민

Tác giả: 김이은; Tong-in Kim; Nak-su Sŏng; Ch'an-yŏng Pak.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 동아출판사, Tonga Ch'ulp'ansa, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Hàn Quốc .

7. 胡志明主席与中国 : [画册] = Hu zhi ming zhu xi yu zhong guo : [Hua ce]

Tác giả: 黄铮.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Beijing : 中国大百科全书出版社, Zhong guo da bai ke quan shu chu ban she, 1995Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Trung Quốc .

8. Hồ Chí Minh toàn tập

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Sự thật, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

9. Hồ Chí Minh toàn tập

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Sự thật, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

10. Hồ Chí Minh toàn tập

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Sự thật, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

11. Sự nghiệp và tư tưởng quân sự của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: -- Viện Lịch sử quân sự VN

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Quân đội nhân dân Việt Nam, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

12. Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh chú thích - thư pháp

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

13. Tuyên ngôn độc lập 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Những giá trị và ý nghĩa thời đại

Tác giả: Viện nghiên cứu khoa học pháp lý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

14. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - 20 năm xây dựng và phát triển(1987-2007)

Tác giả: -- Viện Hồ Chí Mính và các lãnh tụ của Đảng

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

15. 35 bài thơ chữ Hán của Bác Hồ

Tác giả: Phạm Thanh Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Lao động, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

16. Bác Hồ người Việt Nam đẹp nhất

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

17. Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Thông Tấn, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

18. Hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

19. Hồ Chí Minh: Thơ toàn tập

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm nghiên cứu quốc học, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

20. Hồ Chí Minh - Thơ tứ tuyệt

Tác giả: Hà, Minh Đức tuyển chọn và giới thiệu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

21. Nhật ký trong tù /

Tác giả: Hồ, Chí Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

22. Bác Hồ những năm tháng ở nước ngoài

Tác giả: Đặng, Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Thông tin: 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

23. Bác Hồ với văn hóa Trung Quốc

Tác giả: Lương, Duy Thứ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP.HCM: Nhà xuất bản Trẻ, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Trung Quốc .

24. Hồ Chí Minh và văn hóa Việt Nam

Tác giả: Viện Văn hóa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Viện Văn hóa, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

25. Hồ Chí Minh và tâm thức folklore Việt Nam

Tác giả: Vũ, Ngọc Khánh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

26. Hồ Chí Minh tiểu sử

Tác giả: Song, Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

27. Hồ Chí Minh tiểu sử

Tác giả: Song, Thành.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

28. Hồ Chí Minh tiểu sử

Tác giả: -- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

29. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử(1930 - 1945): T. 2

Tác giả: -- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Ấn bản: Xuất bản làn thứ hai, có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Lý luận chính trị, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

30. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử (1930 - 1945): T. 2

Tác giả: -- Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lê Nin

Ấn bản: Xuất bản làn thứ hai, có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

31. Nho giáo ở Gia Định

Tác giả: Cao, Tự Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: TP.Hồ Chí Minh. NXB. Hồ Chí Minh, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

32. Về đại đoàn kết

Tác giả: Hồ, Chí Minh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc gia, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt .

33. 胡志明主席越文文章中汉越的使用情况 = Nghiên cứu tình hình sử dụng từ Hán Việt trong tác phẩm của Hồ Chí Minh

Tác giả: Đặng, Thùy Linh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2019Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Trung Quốc 495.18.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714