GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 35 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Internet for English teaching

Tác giả: Warschauer, Mark; Shetzer, Heidi; Meloni, Christine F.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Alexandria, Va. : TESOL, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

2. Researching online

Tác giả: Munger, David.

Ấn bản: 3nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Longman, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 025.04.

3. Research and documentation in the electronic age

Tác giả: Hacker, Diana; Fister, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Bedford Books, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 025.04.

4. How to use the Internet in ELT

Tác giả: Teeler, Dede; Gray, Peta; Harmer, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 025.04.

5. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 025.04.

6. The Internet guide for English language teachers

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 42800285.

7. The internet and the language classroom

Tác giả: Dudeney, Gavin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.00285/4678.

8. Multicultural education and the Internet : intersections and integrations

Tác giả: Gorski, Paul.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 370117.

9. Желътые страницы лучшие ресурсы сети Internet 2001

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Москва : Питер., 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nga 4.

10. Études des néologismes dans le domaine de l’informatique et d’internet = Nghiên cứu một số từ mới trong lĩnh vực tin học và Internet. Diplôme Master en Science du Langage: 5.04.09

Tác giả: Lê, Trọng Thưởng; Trần, Mạnh Đạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : École Supérieure de Langues Étrangères, 2004Ghi chú luận văn: Diplôme Master. Linguistique française -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.1.

11. Internet for English teaching

Tác giả: Warschauer, Mark; Meloni, Christine F; Shetzer, Heidi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Alexandria, Va. : TESOL, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4280028.

12. Intégrer l'internet dans l'enseignement du Francais: vers une autonomie des apprenants. Diplôme Master 2 en Science de l'éducation

Tác giả: Nguyễn, Văn Toàn; Vi, Văn Đính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : École Supérieure de Langues Étrangères, 2007Ghi chú luận văn: Diplôme Master Didactique -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

13. How to use the Internet in ELT

Tác giả: Teeler, Dede; Gray, Peta; Harmer, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 025.04.

14. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 025.04.

15. National Economics University first year students' perceptions of the benefits of Internet-assisted learning to their English listening skills development = Nhận thức của sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân về lợi ích của phương phá

Tác giả: Lê, Thị Thu Mai; Tô, Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

16. Gender indentities among teenage bloggers on the internet = Nhận diện giới giữa các Blogger tuổi Teen trên Internet. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Phan, Thanh Bình; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2009Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.7.

17. Le multimédia : texte imprimé

Tác giả: Lancien, Thierry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Paris] : CLÉ international, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 371335.

18. How to use the Internet in ELT

Tác giả: Teeler, Dede; Gray, Peta; Harmer, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 025.04.

19. Internet for English teaching

Tác giả: Warschauer, Mark; Meloni, Christine F; Shetzer, Heidi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Alexandria, Va. : TESOL, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.0028.

20. The internet and the language classroom

Tác giả: Dudeney, Gavin.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.00285/4678.

21. The effects of using internet-based materials in developing learner autonomy in learning English reading skill for students at My Hao High school, Hung Yen = Hiệu quả của việc sử dụng tư liệu trên Internet để phát huy tính tự chủ trong việc học kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh của học sinh Trường THPT Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Thúy; Đỗ, Bá Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A Thesis English teaching methodology -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.4028.

22. Language and the internet /'Engaging & provocative' Nature Second Edition

Tác giả: Crystal, David.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2006Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410/.285.

23. Web 2.0 how-to for educators

Tác giả: Solomon, Gwen; Schrum, Lynne.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Eugene, Or. : International Society for Technology in Education, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.33/44678.

24. Chatting to learn : The changing psychology and evolving pedagogy of online learning

Tác giả: Hudson, J. M. (James M.).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Youngstown, N.Y. : Cambria Press, c2007Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh .

25. 講座ITと日本語研究. 7, ウェブによる情報収集 / Kōza IT to nihongo kenkyū. 7, Uebu ni yoru jōhō shūshū

Tác giả: Tsunao, Ogino; Tadaharu, Tanomura.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 明治書院, [Meijishoin], Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nhật .

26. 壊れる日本人. 再生編

Tác giả: 柳田邦男著 柳田, 邦男.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 新潮社, Shinchōsha, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nhật .

27. Erfolgreiches Suchen und Finden im Internet

Tác giả: De Micheli, Marco; .

Ấn bản: 6. aktualisierte und erweiterte Aufl. Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kilchberg : SmartBooks, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Đức .

28. Internet Explorer 4 das erste Mal

Tác giả: Brock, Thomas; .

Ấn bản: 1. Aufl.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Düsseldorf ; San Francisco ; Paris ; Soest (NL) ; London : Sybex, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Đức .

29. World-Wide-Web-Seiten mit Word für Windows gestalten

Ấn bản: 1. Aufl.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Düsseldorf ; San Francisco ; Paris : Sybex, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Đức .

30. ソーシャルネイティブの時代 : ネットが生み出した新しい日本人

Tác giả: Satoshi Endō.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : Asukī Media Wākusu, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nhật .

31. Principles of information technology

Tác giả: Austin, Kathleen M; Bergkvist, Lorraine N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tinley Park, Illinois : Goodheart-Willcox Company, [2017]Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh .

32. Reinventing project-based learning : your field guide to real-world projects in the digital age

Tác giả: Boss, Suzie; Krauss, Jane.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Eugene, Oregon : International Society for Technology in Education, [2014]Trạng thái: Không có ĐKCB

33. Reinventing project-based learning : your field guide to real-world projects in the digital age

Tác giả: Boss, Suzie; Krauss, Jane.

Ấn bản: Second edition.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Eugene, Oregon : International Society for Technology in Education, [2014]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.3/6.

34. Towards Better Using Computers And Internet To Facilitate The Teaching And Learning Process Of English For Gifted Pupils At Hanoi-Amsterdam Secondary School

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.1.

35. Apports de l'Internet dans l'apprentissage du vocabulaire des élèves de seconde et de première au lycée à option = Đóng góp của Internet trong việc học từ vựng của học sinh lớp 10 và lớp 11 trường THPT chuyên Ngữ - ĐHNN -ĐHQGHN

Tác giả: Bùi, Thị Khánh Thuận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Univesité de langues et d'é tudes internationales, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.502 85.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714