GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Linguistique générale [Texte imprimé] : introduction à la linguistique théorique

Tác giả: Lyons, John (1932-....); Dubois-Charlier, Françoise; Robinson,David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.

2. La Linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Mahmoudian, Mortéza; Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.1.

3. Les linguistiques contemporaines [Texte imprimé] : repères théoriques

Tác giả: Fuchs, Catherine; Le Goffic, Pierre.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette supérieur, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.1.

4. De la théorie linguistique à l'enseignement de la langue [Texte imprimé]

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Presses universitaires de France, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

5. Théories du langage, théories de l'apprentissage [Texte imprimé]

Tác giả: Centre Royaumont pour une science de l'homme (Paris); Noizet, Yvonne; Piattelli-Palmarini, Massimo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Éditions du Seuil, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.9.

6. L'approche communicative [Texte imprimé] : théorie et pratiques

Tác giả: Bérard, Évelyne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLÉ international, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

7. Phân tích diễn ngôn: một số vấn đề lí luận và phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.

8. Các phương pháp của ngôn ngữ học cấu trúc

Tác giả: Harris, Z.S; Cao, Xuân Hạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.

9. Tìm hiểu mối liên hệ ngôn ngữ - văn hoá

Tác giả: Nguyễn, Văn Độ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.

10. Hỏi và câu hỏi theo quan điểm ngữ dụng học (Trên cứ liệu tiếng Pháp, có so sánh với tiếng Việt) : Thesè de Doctorat en Science du Language

Tác giả: Nguyễn, Việt Tiến; Nguyễn, Minh Thuyết; Nguyễn Thị Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: Thesè de Doctorat Didactique du francais-- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.

11. Các yếu tố ngôn ngữ trong đàm phán thương mại quốc tế (Anh – Việt đối chiếu) : Luận án TS. Ngôn ngữ học

Tác giả: Nguyễn, Xuân Thơm; Nguyễn, Hữu Đạt; Nguyễn, Lai.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2001Ghi chú luận văn: Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ--Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

12. Không gian giao tiếp của cá thể ngôn ngữ trong giáo dục ngoại ngữ: Trên cơ sở tiếng Nga : Đề tài NCKH: QN: 04.04

Tác giả: Lê, Đức Thụ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN - ĐHQGHN, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

13. Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt: một số vấn đề về lý luận và phương pháp cơ bản : Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG

Tác giả: Lê, Hùng Tiến; Nguyễn, Phương Trà; Đỗ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 418.

14. Nghiên cứu thuật ngữ về kiểm toán tiếng Đức và phương thức chuyển dịch chúng sang tiếng Việt : Đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: Lê, Hoài Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 430.

15. 现代汉语“说、讲、谈”比较研究(与越南语相对应的表达形式对比)= Nghiên cứu so sánh "shuo, jiang, tan" trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10

Tác giả: Nguyễn, Thùy Linh; Nguyễn, Hoàng Anh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Ngoại ngữ, 2009Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ Hán -- Trường Đại học Ngoại ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Trung Quốc 495.11.

16. Phân tích diễn ngôn một số vấn đề lí luận và phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Ấn bản: In lần 2, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.

17. Ngôn ngữ học tri nhận : từ lí thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt

Tác giả: Lý, Toàn Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa học xã hội, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

18. Nghiên cứu đối chiếu hành động bác bỏ trong tiếng Thái và tiếng Việt : Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01

Tác giả: Hongsawan, Siriwong; Nguyễn, Văn Hiệp; Phạm, Đức Dương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2009Ghi chú luận văn: Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.9.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714