GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 1381 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Speech acts: an essay in the philosophy of language

Tác giả: Searle, John R.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Cambridge U.P., 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

2. Parameters of morphosyntactic change

Tác giả: Kemenade, Ans van; Vincent, Nigel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

3. Введение в лингвистическую компаративистику

Tác giả: Бурлак, Светлана Анатольевна; Старостин, Сергей Анатольевич.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. Эдиториал УРСС 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nga 410.

4. Lecture et prise de notes [Texte imprimé]

Tác giả: Chevalier, Brigitte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.4.

5. Le commerce des langues : texte imprimé

Tác giả: Delamotte, Éric; Porcher, Louis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.44.

6. Linguistique générale [Texte imprimé] : introduction à la linguistique théorique

Tác giả: Lyons, John (1932-....); Dubois-Charlier, Françoise; Robinson,David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.

7. L'Emprunt linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Deroy, Louis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Les belles lettres, 1956Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 407.

8. La Linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.1.

9. Langage et communications sociales [texte imprimé]

Tác giả: Bachmann, Christian; Lindenfeld, Jacqueline; Simonin, Jacky.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.44.

10. Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère [Texte imprimé]

Tác giả: Gaonac'h, Daniel (1946-....).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier ; Crédif, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

11. La Linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Mahmoudian, Mortéza; Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.1.

12. Sociolinguistique [Texte imprimé] : société, langue et discours

Tác giả: Baylon, Christian.

Ấn bản: 2e éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Nathan, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.44.

13. Initiation à la linguistique [Texte imprimé] : avec des travaux pratiques d'application et leurs corrigés

Tác giả: Baylon, Christian; Fabre, Paul; Mignot, Xavier.

Ấn bản: 2e éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.

14. Les linguistiques contemporaines [Texte imprimé] : repères théoriques

Tác giả: Fuchs, Catherine; Le Goffic, Pierre.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette supérieur, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.1.

15. Sémantique linguistique et logique : un exemple la théorie de R. Montague

Tác giả: Galmiche, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.43.

16. Linguistique et traduction [Texte imprimé]

Tác giả: Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bruxelles : Dessart et Mardaga, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.02.

17. La Sémantique générative [texte imprimé]

Tác giả: Galmiche, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.43.

18. Approches de la linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Schott-Bourget, Véronique.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (9). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410 .1.

19. Le language [Texte imprimé] : introduction linguistique à l'histoire

Tác giả: Vendryès, Joseph.

Ấn bản: Nouv. éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Albin Michel, 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 417.

20. Sémantique du langage initiation [texte imprimé]

Tác giả: Baylon, Christian; Mignot, Xavier.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.43.

21. Les Langues vivantes [Texte imprimé]

Tác giả: Guenot, Jean.

Ấn bản: 6 éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

22. Problèmes de linguistique générale [Texte imprimé]. Vo 1

Tác giả: Benveniste, Émile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Gallimard, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.1.

23. Problèmes de linguistique générale. Vo 2

Tác giả: Benveniste, Émile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Gallimard, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.1.

24. Sémantique générale

Tác giả: Pottier, Bernard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Presses universitaires de France, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.43.

25. Clefs pour la sociologie [Texte imprimé]

Tác giả: Lapassade, Georges; Lourau, René.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.44.

26. Évolution des langues et reconstruction [Texte imprimé]

Tác giả: Martinet, André.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Presses universitaires de France, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 417.

27. De la théorie linguistique à l'enseignement de la langue [Texte imprimé]

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Presses universitaires de France, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

28. Introduction à la sémantique [texte imprimé]

Tác giả: Schaff, Adam; Lisowski, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Anthropos, 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.43.

29. Mythe et langage au seizième siècle [Texte imprimé]

Tác giả: Dubois, Claude-Gilbert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bordeaux : Ducros, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 417.

30. Sémantique structurale : recherche et méthode

Tác giả: Greimas, Algirdas Julien.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1966Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.43.

31. Principes de linguistique appliquée [Texte imprimé] : principes pour une linguistique appliquée à l'enseignement scientifique, structure, fonction, transformation

Tác giả: Arcaini, Enrico; Darmouni, Claude; Pedri, Elise.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Payot, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 4180071.

32. Analyse sociolinguistique de la communication et didactique [Texte imprimé] : application à un cours de langue, "De vive voix"

Tác giả: Holtzer, Gisèle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris: Hatier, CRÉDIF, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

33. Sémantique structurale : recherche et méthode

Tác giả: Greimas, Algirdas Julien.

Ấn bản: Nouv. éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.43.

34. D'Autres voies pour la didactique des langues étrangères [Texte imprimé]

Tác giả: Galisson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

35. Acquisition et utilisation d'une langue étrangère [Texte imprimé] : l'approche cognitive

Tác giả: Ballaire, Marie-Françoise; Gaonac'h, Daniel (1946-.... ); Mac Nally, Danielle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hachette, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

36. Pour un enseignement interactif des langues étrangères [Texte imprimé]

Tác giả: Schiffler, Ludger; Colin, Jean-Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier ; Saint-Cloud : CREDIF, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

37. Aptitude et affectivité dans l'apprentissage des langues étrangères [Texte imprimé]

Tác giả: Bogaards, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, Didier, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

38. Immersion, bilinguisme et interaction en classe [Texte imprimé]

Tác giả: Gajo, Laurent.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Didier, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 407.1 (21e éd.).

39. Analyse motivationnelle du discours [texte imprimé]

Tác giả: Martins-Baltar, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CREDIF : Hatier : Didier, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.41.

40. Une approche communicative de l'enseignement des langues [Texte imprimé] / H.G. Widdowson ; trad. de Katsy et Gérard Blamont

Tác giả: Widdowson, Henry George; Blamont, Gérard; Blamont-Newman, Katharina.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, Didier, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

41. Le vocabulaire dans l'apprentissage des langues étrangères [Texte imprimé]

Tác giả: Bogaards, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, Didier, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

42. Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère [Texte imprimé]

Tác giả: Gaonac'h, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, CREDIF, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

43. Théories du langage, théories de l'apprentissage [Texte imprimé]

Tác giả: Centre Royaumont pour une science de l'homme (Paris); Noizet, Yvonne; Piattelli-Palmarini, Massimo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Éditions du Seuil, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.9.

44. Littérature et communication en classe de langue [Texte imprimé] : une initiation à l'analyse du discours littéraire

Tác giả: Papo, Éliane; Bourgain, Dominique; Peytard, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, Saint-Cloud : CREDIF, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.3.

45. Vingt ans dans l'évolution de la didactique des langues [Texte imprimé] : 1968-1988

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier-Didier : CREDIF, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

46. La communication [Texte imprimé]

Tác giả: Baylon, Christian; Mignot, Xavier.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.4.

47. Argumentation et conversation [Texte imprimé] : éléments pour une analyse pragmatique du discours

Tác giả: Moeschler, Jacques.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.44.

48. Introduction à la méthodologie structurale de la linguistique

Tác giả: Van de Velde, R.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Fernand Nathan, 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

49. Qu'est-ce que la sémiologie ? [Texte imprimé]

Tác giả: Toussaint, Bernard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Toulouse : Privat, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.41.

50. Le bilinguisme précoce

Tác giả: Titone, Renzo; Soto, Gustavo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bruxelles : Charles Dessart, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.

51. La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes [Texte imprimé] : essai sur l'éclectisme

Tác giả: Puren, Christian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : CREDIF : Didier, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

52. Apprentisage d’une langue étrangère: contextes et discours

Tác giả: Porquier, Rémy; Py, Bernard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 407.1.

53. Les enfants et l'enseignement des langues étrangères [Texte imprimé]

Tác giả: O'Neil, Charmian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : Didier ; Saint-Cloud : CREDIF, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

54. Représentations de l'étranger et didactique des langues [Texte imprimé]

Tác giả: Zarate, Geneviève.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Didier, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 407.1.

55. Les représentations des langues et de leur apprentissage [Texte imprimé] : références, modèles, données et méthodes

Tác giả: Castellotti, Véronique; Mochet, Marie-Anne; Moore, Danièle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Didier, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401 (21e éd.).

56. Éléments d'analyse du discours [Texte imprimé]

Tác giả: Sarfati, Georges-Élia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.41.

57. Sémiotique et philosophie du langage [Texte imprimé]

Tác giả: Eco, Umberto; Bouzaher, Myriem.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.41.

58. Linguistique française : notions fondamentales, phonétique lexique. Initiation à la problématique structurale 1 [Texte imprimé]

Tác giả: Chiss, Jean-Louis; Filliolet, Jacques; Maingueneau, Dominique.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette supérieur, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 441.

59. Repères sociolinguistiques pour l'enseignement des langues [Texte imprimé] : les situations plurilingues

Tác giả: Dabène, Louise.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette FLE, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

60. Un parcours au contact des langues [Texte imprimé] : textes de Bernard Py commentés

Tác giả: Gaji, Laurent; Matthey, Marinette; Moore, Danièle; Serra, Cecilia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.

61. Introduction à la psycholinguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Hörmann, Hans; Dubois-Charlier, Françoise.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.9.

62. Analyse motivationnelle du discours [texte imprimé]

Tác giả: Martins-Baltar, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CREDIF : Hatier : Didier, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.41.

63. L'Acquisition d'une langue étrangère [Texte imprimé] : aspects théoriques et pratiques, conséquences pédagogiques essentielles

Tác giả: Bouton, Charles.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Klincksieck, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

64. Évolution de l’enseignment des langues: 5000 ans d’histoire

Tác giả: Germain, C.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE Internation, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 417.

65. La tentation du littéraire : essai sur le rapport à l'écriture littéraire du scripteur ordinaire

Tác giả: Penloup, Marie-Claude; Dabène, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 801.92.

66. Traduire [Texte imprimé] : théorèmes pour la traduction

Tác giả: Ladmiral, Jean-René.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Payot, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.02.

67. Eléments de syntaxe générale

Tác giả: Creissels, Denis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

68. Éléments d’une sociolinguistique critique

Tác giả: Heller, Monica.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.44.

69. Vers la compétence de communication [Texte imprimé]

Tác giả: Hymes, Dell H; Mugler, France.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.41.

70. Principes de grammaire générative

Tác giả: Nivette, Jos.

Ấn bản: 2é éd. rev. et corrigéeKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bruxelles : Paris : Labor ; Nathan, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

71. Geste et communication [Texte imprimé]

Tác giả: Calbris, Geneviève; Porcher, Louis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.4.

72. Traduction et culture [Texte imprimé]

Tác giả: Cordonnier, Jean-Louis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hatier : Didier, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.02.

73. Initiation mathématique aux grammaires formelles

Tác giả: Hughes, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

74. Tableau des progrès de la science grammaticale [Texte imprimé] : discours préliminaire à «Hermès»

Tác giả: Thurot, Jean-François; Joly, André.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bordeaux : Ducros, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.09.

75. Inventaire thématique et syntagmatique du français fondamental [texte imprimé]

Tác giả: Galisson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hachette : Larousse, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

76. Introduction à l'analyse morphosyntaxique [texte imprimé]

Tác giả: Feuillet, Jack.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

77. Ngữ pháp tiếng Pháp tóm tắt = Mémento grammatical L’isogramme

Tác giả: Bareau, Michel; Spencer, Judith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM. : NXb. Tp HCM, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

78. Syntaxe du français : moderne et contemporain [texte imprimé]

Tác giả: Béchade, Hervé-D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Puf, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

79. Tense

Tác giả: Comrie, Bernard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1985Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

80. Une grammaire des textes et des dialogues [texte imprimé]

Tác giả: Moirand, Sophie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette FLE, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.

81. Dictionnaire de linguistique [Texte imprimé]

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Librairie Larousse, 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410.3.

82. Mood and modality

Tác giả: Palmer, F. R. (Frank Robert).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

83. The case for lexicase : an outline of lexicase grammatical theory

Tác giả: Starosta, Stanley.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Pinter Publishers, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

84. Natural language and universal grammar. Vo 1

Tác giả: Lyons, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1991Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410.

85. Le langage [Texte imprimé] : introduction linguistique à l'histoire

Tác giả: Vendryes, Joseph.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Albin Michel, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 410.

86. Functional sentence perspective in written and spoken communication

Tác giả: Firbas, Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

87. Introducing transformational grammar : from principles and parameters to minimalism

Tác giả: Ouhalla, Jamal.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : E. Arnold ; Copublished in the U.S.A by Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

88. Dictionnaire de la linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410.3 (21e éd.).

89. Understanding syntax

Tác giả: Tallerman, Maggie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, c1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

90. The lexicogrammar of adjectives : a systemic functional approach to lexis

Tác giả: Tucker, Gordon H. (Gordon Howard).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Cassell, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

91. Syntactic theory : a unified approach

Tác giả: Borsley, Robert D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Arnold, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

92. Syntax in functional grammar : an introduction to lexicogrammar in systemic linguistics

Tác giả: Morley, G. David (George David).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Contiuum, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

93. Language and the lexicon : an introduction

Tác giả: Singleton, D. M. (David Michael).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 413.

94. Logic as grammar

Tác giả: Hornstein, Norbert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, c1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

95. Dependency syntax : theory and practice

Tác giả: -- Melcuk, Igor A

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Albany : State University Press of New York, c1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

96. Grammaticalization

Tác giả: Hopper, Paul J; Traugott, Elizabeth Closs.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1993Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

97. Relational grammar

Tác giả: Blake, Barry J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

98. Language, grammar, and communication : a course for teachers of English

Tác giả: Delahunty, Gerald P; Garvey, James J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.

99. Introducing functional grammar

Tác giả: Thompson, Geoff.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Distributed exclusively in the USA by St Martin's Press, 1996Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

100. Chomsky's universal grammar : an introduction

Tác giả: Cook, V. J. (Vivian James).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford, UK ; New York, NY, USA : Blackwell, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714