GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 64 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Argumentation et conversation [Texte imprimé] : éléments pour une analyse pragmatique du discours

Tác giả: Moeschler, Jacques.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 306.44.

2. Interaction et discours dans la classe de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Kramsch, Claire.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

3. Méthodes et pratiques des manuels de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Besse, Henri.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier ; Paris : CREDIF, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

4. Les représentations des langues et de leur apprentissage [Texte imprimé] : références, modèles, données et méthodes

Tác giả: Castellotti, Véronique; Mochet, Marie-Anne; Moore, Danièle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Didier, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401 (21e éd.).

5. From words to discourse : trends in Spanish semantics and pragmatics

Tác giả: Gutiérrez-Rexach, Javier.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 460.1.

6. Semantic and pragmatic issues in discourse and dialogue : experimenting with current dynamic theories

Tác giả: Bras, Myriam; Vieu, Laure.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

7. Relevance relations in discourse : a study with special reference to Sissala

Tác giả: Blass, Regina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

8. Information structure and sentence form : topic, focus, and the mental representations of discourse referents

Tác giả: Lambrecht, Knud.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

9. Speech acts and conversational interaction

Tác giả: Geis, Michael L.

Ấn bản: Digitally printed 1st pbk. version.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

10. Pragmatics

Tác giả: Yule, G; Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

11. Understanding pragmatics

Tác giả: Verschueren, Jef.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

12. Pragmatics and natural language understanding

Tác giả: Green, Georgia M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.9.

13. From etymology to pragmatics : metaphorical and cultural aspects of semantic structure

Tác giả: Sweetser, Eve.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

14. Meaning in interaction : an introduction to pragmatics

Tác giả: Thomas, Jenny.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1995 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

15. Pragmatics

Tác giả: Levinson, Stephen C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1983Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

16. Discourse and context in language teaching : a guide for language teachers

Tác giả: Celce-Murcia, Marianne; Olshtain, Elite.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4180071.

17. Doing pragmatics

Tác giả: Grundy, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Arnold, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

18. Pragmatics

Tác giả: Peccei, Jean Stilwell.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

19. Pragmatics in Use

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [London] : Teleman Guido, [2001]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

20. An introduction to pragmatics : social action for language teachers

Tác giả: LoCastro, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c2003Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

21. Modality : issues in the semantics-pragmatics interface

Tác giả: Papafragou, Anna.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

22. Contexts of metaphor

Tác giả: Leezenberg, Michiel.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.

23. Pragmatics and the flexibility of word meaning

Tác giả: Németh T., Eniko; Bibok, Karoly. -- (7th : International Pragmatics Conference 2000 : Budapest, Hungary).

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier Science, Ltd., 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

24. Pragmatics : a multidisciplinary perspective

Tác giả: Cummings, Louise.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

25. Pragmatic and Discourse : a resource book for students

Tác giả: Cutting, J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routlege, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

26. Game theory and pragmatics

Tác giả: Benz, Anton; Jaer, Gerhard; Van Rooij, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410151.

27. Experimental pragmatics

Tác giả: Noveck, Ira A; Sperber, Dan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

28. Cross-cultural pragmatics : the semantics of human interaction

Tác giả: Wierzbicka, Anna.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin : New York : Mouton de Gruyter, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

29. Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Bùi, Minh Toán.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

30. Những vấn đề ngữ dụng học : kỷ yếu Hội thảo khoa học "Ngữ dụng học" lần thứ nhất

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Hội ngôn ngữ học Việt Nam, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.41.

31. Một số vấn đề cú pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng và âm vị học : tài liệu dành cho các lớp bồi dưỡng tiếng Anh. Lưu hành nội bộ

Tác giả: Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 415.

32. Syntactic and Pragmatic Approaches to the Study of Adjuncts in English and in Vietnamese = Cách tiếp cận về mặt cú pháp học và ngữ dụng học đối với việc nghiên cứu phụ ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Tác giả: Hoàng, Thị Lệ Giang; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

33. Politically speaking : the pragmatic analysis of political language

Tác giả: Wilson, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford, UK ; Cambridge, Mass., USA : B. Blackwell, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

34. 论汉语口语教学中语用能力的培养 = Bàn về bồi dưỡng năng lực ngữ dụng trong quá trình giảng dạy khẩu ngữ tiếng Hán : Luận văn ThS Ngôn ngữ học

Tác giả: Dương, Thuỳ Dương; Chu, Quang Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Ngoại ngữ, 2006Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Phương pháp giảng dạy tiếng Hán -- Trường Đại học Ngoại Ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Trung Quốc 495130071.

35. Hỏi và câu hỏi theo quan điểm ngữ dụng học (Trên cứ liệu tiếng Pháp, có so sánh với tiếng Việt) : Thesè de Doctorat en Science du Language

Tác giả: Nguyễn, Việt Tiến; Nguyễn, Minh Thuyết; Nguyễn Thị Việt Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: Thesè de Doctorat Didactique du francais-- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.

36. Disagreeing in English and Vietnamese (A Pragmatics and Conversation Analysis Perspective) : Cách biểu đạt sự bất đồng ý kiến trong tiếng Anh và Tiếng Việt (Bình diện dụng học và phân tích hội thoại). Luận án TS. Ngôn ngữ học

Tác giả: Kiều, Thị Thu Hương; Hoàng, Văn Vân; Phan, Văn Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHNN, 2006Ghi chú luận văn: Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ--Trường Đại học Ngoại ngữ.Đại học Quốc gia Hà Nội,2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

37. Cơ sở ngữ dụng học. Tập 1

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHSP, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

38. Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2, Ngữ dụng học

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

39. From discourse analysis an integrated approach to pragmatics

Tác giả: Telemans, Guido.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

40. Information correcting in English and Vietnamese in terms of cross-cultural pragmatics

Tác giả: Nguyễn, Thị Hoa; Ngô, Hữu Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English teaching methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

41. Syntactic and semantico- pragmatic features of Yes- No questions in English and có- không questions in Vietnamese = Đặc điểm cú pháp và ngữ nghĩa - ngữ dụng học của câu hỏi có- không trong tiếng Anh và tiếng Việt . M.A. Thesis Linguistics: 60.2

Tác giả: Bùi, Thị Đào; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis. English linguistics: 60.22.15 -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

42. A study on pragmatic equivalence in translating ODA project contracts from English into Vietnamese = Nghiên cứu về tương đương ngữ dụng học trong việc dịch các hợp đồng dự án ODA

Tác giả: Vũ, Diệu Hằng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

43. Learning to teach

Tác giả: Arends, Richard.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : McGraw-Hill, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.1/02.

44. Teaching large multilevel classes

Tác giả: Hess, Natalie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2001Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071.

45. Challenging the traditional axioms : translation into a non-mother tongue

Tác giả: Pokorn, Nike K. (Kocijan袩衩.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub., c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

46. Testing ESL pragmatics : development and validation of a web-based assessment battery

Tác giả: R箶er, Carsten.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Lang, c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0076.

47. Spoken language pragmatics : an analysis of form-function relations

Tác giả: Weinert, Regina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, c2007Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

48. Developing contrastive pragmatics : interlanguage and cross-cultural perspectives

Tác giả: Neff-van Aertselaer, JoAnne; P紴z, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Mouton de Gruyter, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

49. Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2, Ngữ dụng học

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu.

Ấn bản: Tái bản lần 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

50. Nhập môn ngôn ngữ học : tổng luận. Ngữ âm học. Từ vựng học. Ngữ pháp học. Phong cách học. Ngữ dụng học

Tác giả: Bùi, Minh Toán; Mai, Ngọc Chừ; Nguyễn, Thị Ngân Hoa; Đỗ, Việt Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

51. Đỗ Hữu Châu tuyển tập. Tập 2, Đại cương. Ngữ dụng học. Ngữ pháp văn bản

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Đỗ, Việt Hùng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

52. Pragmatics and the philosophy of mind I : Thought in language

Tác giả: Dascal, Marcelo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 153.6.

53. Meaning in language : an introduction to semantics and pragmatics

Tác giả: Cruse, D. A.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2004Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.43.

54. The pragmatics of propositional attitude reports

Tác giả: Jaszczolt, Katarzyna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Elsevier, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

55. Teaching large multilevel classes

Tác giả: Hess, Natalie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2001Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071.

56. Challenging the traditional axioms : translation into a non-mother tongue

Tác giả: Pokorn, Nike K. (Kocijan袩衩.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub., c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

57. Pragmatic transfer in interlanguage requesting by Vietnamese learners of English = Nghiên cứu chuyển dịch ngữ dụng trong hành động yêu cầu liên ngôn của người Việt học tiếng Anh. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Phạm, Thị Phương Thúy; .

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

58. Pragmatics at work : |b the translation of tourist literature

Tác giả: Lorés Sanz, Rosa; Murillo Ornat, Silvia; Navarro Errasti, Ma. Pilar (María Pilar).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Bern ; New York : P.Lang, 2004Nhan đề song song: Translation of tourist literature.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02 | 2 22.

59. A study on pragmatic equivalence in the English Vietnamese translation of the story "Confession of an economic hit man" by John Perkins = Nghiên cứu tính tương đương ngữ dụng trong bản dịch Anh-Việt tác phẩm "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế" của John Perkins. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Vũ, Thị Thanh Hoa; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages & International Studies, 2009Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- University of Languages & International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

60. English and Vietnamese jokes - from a pragmatic perspective = Phân tích truyện cười Anh - Việt trên bình diện ngữ dụng học. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Phan, Thị Quyên; Chu, Phương Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

61. A study on mataphorical expressions in English advertising slogans from the semantic approach = Nghiên cứu các biểu thức ẩn dụ sử dụng trong các khẩu hiệu quảng cáo bằng tiếng Anh từ phương diện ngữ dụng học. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Nguyễn, Thị Chi Mai; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A. Thesis. English Linguistics – University of Languages and International Studies. Vietnam National Universty, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

62. A cross-cultural study on pragmatic transfer in compliment responses by learners of English at Hung Vuong University = Nghiên cứu giao văn hóa về chuyển di ngữ dụng học trong cách đáp lại lời khen của sinh viên học tiếng Anh trường Đại học Hùng Vương. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Nguyễn, Thị Tố Loan; Đỗ, Thị Mai Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A Thesis Englíh Linguistics -- University of Foreign Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

63. Pragmatik

Tác giả: Ehrhardt, Claus; ; Heringer, Hans jürgen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paderborn: Wilhelm fink, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Đức 306.44.

64. English professional titles in the management system of Joint-stock companies and their Vietnamese equvalents - A study from pragmatic perspective = Từ chỉ chức danh thuộc hệ thống quản lý các công ty cổ phần tiếng Anh và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt - Nghiên cứu từ góc độ ngữ dụng học: English Teaching Methodology: M.A minor thesis: 60220201

Tác giả: Tạ, Thị Mai Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: University of Languages and International Studies, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 448.1.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714