GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 1856 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Syntax : structure, meaning, and function

Tác giả: Van Valin Jr., Robert D; LaPolla, Randy J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

2. Parameters of morphosyntactic change

Tác giả: Kemenade, Ans van; Vincent, Nigel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

3. Grammaires et didactique des langues [Texte imprimé]

Tác giả: Besse, Henri; Porquier, Rémy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

4. Les Constructions fondamentales du français [Texte imprimé]

Tác giả: Le Goffic, Pierre; Combe McBride, Nicole.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hachette ; Larousse, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

5. Introduction à la méthodologie structurale de la linguistique

Tác giả: Van de Velde, R.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Fernand Nathan, 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

6. Grammaire systématique de la langue française : avec des travaux pratiques et leurs corrigés

Tác giả: Baylon, Christian; Fabre, Paul.

Ấn bản: 3e éd. rev. et augm.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Nathan, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

7. Précis de grammaire fontionnelle du français. Tome 1, Morphosyntaxe

Tác giả: aPopin, Jacques; Claude, Thomasset.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan université, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (12). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

8. Précis de grammaire fonctionnelle du français. Tome 2, Exercices et compléments

Tác giả: Popin, Jacques; Thomasset, Claude.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

9. Eléments de syntaxe générale

Tác giả: Creissels, Denis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

10. Principes de grammaire générative

Tác giả: Nivette, Jos.

Ấn bản: 2é éd. rev. et corrigéeKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bruxelles : Paris : Labor ; Nathan, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

11. Initiation mathématique aux grammaires formelles

Tác giả: Hughes, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

12. Tableau des progrès de la science grammaticale [Texte imprimé] : discours préliminaire à «Hermès»

Tác giả: Thurot, Jean-François; Joly, André.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bordeaux : Ducros, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.09.

13. Inventaire thématique et syntagmatique du français fondamental [texte imprimé]

Tác giả: Galisson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hachette : Larousse, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

14. A Comprehensive grammar of the English language

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

15. Ngữ pháp tiếng Pháp tóm tắt = Mémento grammatical L’isogramme

Tác giả: Bareau, Michel; Spencer, Judith.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM. : NXb. Tp HCM, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 445.

16. Introduction to the grammar of English

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1984Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

17. Tense

Tác giả: Comrie, Bernard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1985Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

18. An introduction to functional grammar

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; Baltimore, Md., USA : E. Arnold, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

19. Mood and modality

Tác giả: Palmer, F. R. (Frank Robert).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

20. La grammaire en FLE [texte imprimé]

Tác giả: Vigner, Gérard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette français langue étrangère, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 440.71.

21. Larousse de poche [Texte imprimé] : dictionnaire des noms communs, des noms propres, précis de grammaire

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris: Larousse, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 443.

22. The case for lexicase : an outline of lexicase grammatical theory

Tác giả: Starosta, Stanley.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Pinter Publishers, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

23. Natural language and universal grammar. Vo 1

Tác giả: Lyons, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1991Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410.

24. Functional sentence perspective in written and spoken communication

Tác giả: Firbas, Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

25. Introducing transformational grammar : from principles and parameters to minimalism

Tác giả: Ouhalla, Jamal.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : E. Arnold ; Copublished in the U.S.A by Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

26. The functional analysis of English : a Halliday an approach

Tác giả: Bloor, Thomas; Bloor, Meriel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Edward Arnold, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

27. A grammar of speech

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

28. Personal pronouns in present-day English

Tác giả: Wales, Katie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] : New York : Cambridge University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

29. Syntactic Theory and the Structure of English : A Minimalist approach

Tác giả: Radford, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

30. Understanding syntax

Tác giả: Tallerman, Maggie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, c1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

31. The lexicogrammar of adjectives : a systemic functional approach to lexis

Tác giả: Tucker, Gordon H. (Gordon Howard).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Cassell, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

32. Syntactic theory : a unified approach

Tác giả: Borsley, Robert D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Arnold, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

33. Syntax in functional grammar : an introduction to lexicogrammar in systemic linguistics

Tác giả: Morley, G. David (George David).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Contiuum, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

34. Grammar for English language teachers : with exercises and a key

Tác giả: Parrott, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428207.

35. A new approach to English grammar, on semantic principles

Tác giả: Dixon, Robert M. W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, England : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

36. Logic as grammar

Tác giả: Hornstein, Norbert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, c1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

37. Dependency syntax : theory and practice

Tác giả: -- Melcuk, Igor A

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Albany : State University Press of New York, c1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

38. English syntax : a grammar for English language professionals

Tác giả: Jacobs, Roderick A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

39. Explaining English grammar

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

40. Grammaticalization

Tác giả: Hopper, Paul J; Traugott, Elizabeth Closs.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1993Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

41. Relational grammar

Tác giả: Blake, Barry J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

42. A university course in English grammar

Tác giả: Downing, Angela; Locke, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

43. Language, grammar, and communication : a course for teachers of English

Tác giả: Delahunty, Gerald P; Garvey, James J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.

44. Advanced English grammar

Tác giả: Schmidt, Helen Hoyt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

45. The meaning of syntax : a study in the adjectives of English

Tác giả: Ferris, D. Connor.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

46. Grammar and meaning : a semantic approach to English grammar

Tác giả: Jackson, Howard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

47. Introducing functional grammar

Tác giả: Thompson, Geoff.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Distributed exclusively in the USA by St Martin's Press, 1996Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

48. An introduction to English transformational syntax

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

49. Chomsky's universal grammar : an introduction

Tác giả: Cook, V. J. (Vivian James).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford, UK ; New York, NY, USA : Blackwell, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

50. Comparative syntax and language acquisition

Tác giả: Rizzi, Luigi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

51. Working with functional grammar

Tác giả: Martin, J. R; Matthiessen, Christian M. I. M; Painter, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Arnold, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

52. Grammar practice activities : a practical guide for teachers

Tác giả: Ur, Penny.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1988Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428007.

53. Grammar games and activities for teachers

Tác giả: Watcyn-Jones, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Penguin, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

54. A communicative grammar of English

Tác giả: Leech, Geoffrey N; Svartvik, Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

55. A Grammar of contemporary English

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [London], Longman, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

56. The grammar activity book

Tác giả: Obee, Bob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

57. Grammar in context : proficiency level English

Tác giả: Gethin, Hugh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

58. A glossary of morphology

Tác giả: Bauer, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

59. Natural grammar

Tác giả: Thornbury, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

60. An introduction to English syntax

Tác giả: Miller, J. E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

61. The ultimate phrasal verb book

Tác giả: Hart, Carl W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Barron's, c1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

62. Ellipsis in comparatives

Tác giả: Lechner, Winfried.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : M. de Gruyter, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

63. New developments in systemic linguistics. Volume 2, Theory and application

Tác giả: Fawcett, Robin P; Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Young, David J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Pinter, 1987-1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

64. Information structure and sentence form : topic, focus, and the mental representations of discourse referents

Tác giả: Lambrecht, Knud.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

65. Enseigner le vocabulaire en classe de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Tréville, Marie-Claude; Duquette, Lise.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Vanves : Hachette FLE, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 415.

66. From etymology to pragmatics : metaphorical and cultural aspects of semantic structure

Tác giả: Sweetser, Eve.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

67. English grammatical structure : a general syllabus for teachers

Tác giả: Alexander, L. G; Alexander, L. G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

68. Morpheme order and semantic scope : word formation in the Athapaskan verb

Tác giả: Rice, Keren.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 497.2.

69. Definiteness

Tác giả: Lyons, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

70. Optimality theory : phonology, syntax, and acquisition

Tác giả: Dekkers, Joost; Leeuw, Frank Reinoud Hugo van der; Weijer, Jeroen Maarten van de.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415/.01.

71. The language of word meaning

Tác giả: Bouillon, Pierrette; Busa, Federica.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

72. Word-formation in English

Tác giả: Plag, Ingo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2003Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

73. Patterns of lexis in text

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.2.

74. Corpus, concordance, collocation

Tác giả: Sinclair, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

75. An Introduction to English Morphology / Laurie Bauer

Tác giả: Bauer, L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

76. An introduction to English morphology : words and their structure

Tác giả: Carstairs-McCarthy, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

77. Русский язык : (Грамматическое учение о слове) : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Рус. яз. и лит."]

Tác giả: Виноградов, Виктор Владимирович.

Ấn bản: 4-е изд., испр.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Высш. шк., 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

78. The prosody-morphology interface

Tác giả: Hulst, Harry van der; Kager, René; Zonneveld, Wim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, UK ; New York, NY : Cambridge University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.6.

79. Understanding phonology

Tác giả: Gussenhoven, Carlos; Jacobs, Haike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

80. Between the grammar and physics of speech

Tác giả: Beckman, Mary E; Kingston, John (John C.). -- (1st : Conference in Laboratory Phonology 1988 : Columbus,Ohio).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

81. An introduction to phonology

Tác giả: Katamba, Francis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1989 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

82. An introduction to systemic functional linguistics

Tác giả: Eggins, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York, NY, USA : Pinter Publishers ; Distributed in the United States and Canada by St. Martin's Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

83. Cohesion in English

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Hasan, Ruqaiya.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Longman, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

84. Вопросы : прастической грамматики в преподавании русского языка как иностранного

Tác giả: Рожкова, Г.И.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [М]. : Изд. Мос. уни., 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

85. Лексический аспект в преподавании русского языка как иностранного на продвинутом этапе

Tác giả: Половникова, Валерия Ивановна.

Ấn bản: 2-е изд., перераб. и доп.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Рус. яз., 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

86. Общее языкознание : Учение о слове и словарном составе языка

Tác giả: Косовский, Б.И.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: М. : Высшая школа, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

87. Современный русский язык : имя прилагательное, имя числительное местоимение

Tác giả: Козырева, Т.Г; Хмелевская, Е.С.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Мн. : Выш. шко., 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

88. Современный русский язык : Синтаксис

Tác giả: Воробьева, Г.Ф; Панюшева, М.С; Толстой, И.В.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: М. : Русский язык, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

89. Современный русский

Tác giả: Шапиро, А.Б.

Ấn bản: 2-е изд.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: М. : Просвещение, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

90. Language network : grammar, writing, communication

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Evanston, IL : McDougal Littell, c2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

91. Đại cương ngôn ngữ học. Tập 2

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Bùi, Minh Toán.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

92. Đại cương ngôn ngữ học. Tập 1

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Bùi, Minh Toán.

Ấn bản: Tái bản lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 410.

93. Phương thức từ vựng - cú pháp liên kết các phần câu phức : dựa trên ngữ liệu tiếng Nga

Tác giả: Nguyễn, Hữu Chinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Việt 491.75.

94. Giáo trình giản yếu về ngữ pháp văn bản

Tác giả: Đỗ, Hữu Châu; Nguyễn, Thị Ngọc Diệu.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 415.

95. Начинаем иэучать русский : лестница

Tác giả: Аникина, М.Н; Дворянинова, И.К.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: М. : Русский Яэык, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

96. Tiếng Việt hiện đại : ngữ âm, ngữ pháp, phong cách

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

97. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai, Ngọc Chừ; Hoàng, Trọng Phiến; Vũ, Đức Nghiệu.

Ấn bản: Tái bản lần 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

98. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 1

Tác giả: Diệp, Quang Ban; Hoàng, Văn Thung.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

99. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 2

Tác giả: Diệp, Quang Ban.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

100. Ngữ pháp tiếng Việt : tiếng - từ ghép - đoản ngữ

Tác giả: Nguyễn, Tài Cẩn.

Ấn bản: In lần 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 4959225.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714