GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 155 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Éléments d'analyse du discours [Texte imprimé]

Tác giả: Sarfati, Georges-Élia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 401.41.

2. Semantic and pragmatic issues in discourse and dialogue : experimenting with current dynamic theories

Tác giả: Bras, Myriam; Vieu, Laure.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

3. Relevance relations in discourse : a study with special reference to Sissala

Tác giả: Blass, Regina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

4. Inter-cultural communication at work : cultural values in discourse

Tác giả: Clyne, Michael G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

5. Discourse and literature: the interplay of form and mind

Tác giả: Cook, G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.

6. Information structure and sentence form : topic, focus, and the mental representations of discourse referents

Tác giả: Lambrecht, Knud.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

7. Teaching language as communication

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

8. Pragmatics and natural language understanding

Tác giả: Green, Georgia M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.9.

9. The discourse reader

Tác giả: Coupland, Nikolas; Jaworski, Adam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

10. Advances in spoken discourse analysis

Tác giả: Coulthard, Malcolm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

11. Discourse and context in language teaching : a guide for language teachers

Tác giả: Celce-Murcia, Marianne; Olshtain, Elite.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4180071.

12. Textual interaction : an introduction to written discourse analysis

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

13. Text and discourse analysis

Tác giả: Salkie, Raphael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1995Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

14. An introduction to discourse analysis : theory and method

Tác giả: Gee, James Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

15. Linguistic studies of text and discourse

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Webster, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

16. Introducing discourse analysis

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Penguin English, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

17. Discourse analysis in the language classroom. Vo1, The spoken Language

Tác giả: Riggenbach, Heidi; Wennerstrom, Ann K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c1999-<c2003>Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418007.

18. Discourse analysis in the language classroom. Vo 2, Genres of writing

Tác giả: Wennerstrom, Ann; Wennerstrom, Ann K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c1999-<c2003>Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418007.

19. Discourse in educational and social research

Tác giả: MacLure, Margaret.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Buckingham ; Philadelphia, Pa. : Open University, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 370.7.

20. Critical discourse analysis : theory and interdisciplinarity

Tác giả: Weiss, Gilbert; Wodak, Ruth.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

21. Investigating English discourse : language, literacy and literature

Tác giả: Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

22. Mediated discourse : the nexus of practice

Tác giả: Scollon, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

23. An introduction to critical discourse analysis in education

Tác giả: Rogers, Rebecca.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371102.

24. Analysing the language of discourse communities

Tác giả: Cutting, Joan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

25. Social interaction in learning and instruction : the meaning of discourse for the construction of knowledge

Tác giả: Cowie, Helen; Van der Aalsvoort, Geerdina.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Pergamon, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 370.15.

26. A cultural approach to discourse

Tác giả: Shi-xu.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (11). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

27. Patterns of lexis in text

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.2.

28. Discourse and language education

Tác giả: Hatch, Evelyn Marcussen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

29. Discourse analysis : an introduction

Tác giả: Georgakopoulou, Alexandra; Goutsos, Dionysis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

30. Critical discourse analysis and language cognition

Tác giả: O’Halloran, Kieran.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

31. Discourse in late modernity : rethinking critical discourse analysis

Tác giả: Chouliaraki, Lilie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

32. Feminist critical discourse analysis : gender, power, and ideology in discourse

Tác giả: Lazar, Michelle M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 305.42.

33. Introducing Discourse Analysis : A textbook for senior students of English

Tác giả: Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Giáo dục, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

34. Metaphor and iconicity : a cognitive approach to analysing texts

Tác giả: Hiraga, Masako.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

35. An introduction to spoken interaction

Tác giả: Stenstrom, Anna-Brita.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1994 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 302.2.

36. The language of ICT : information and communication technology

Tác giả: Shortis, Tim.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 302.2.

37. The language of advertising : written texts

Tác giả: Goddard, Angela.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

38. An introduction to systemic functional linguistics

Tác giả: Eggins, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York, NY, USA : Pinter Publishers ; Distributed in the United States and Canada by St. Martin's Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

39. Analysing real texts : research studies in modern English language

Tác giả: Hillier, Hilary.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1/41.

40. Discourse and the translator

Tác giả: Hatim, B. (Basil); Mason, I. (Ian).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Longman, 1990 (1994 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

41. Exploring translation and multilingual text production : beyond content

Tác giả: Steiner, Erich; Yallop, Colin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2001Nguồn trực tuyến: Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.02.

42. Advances in written text analysis

Tác giả: Coulthard, Malcolm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1994Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

43. Collaborative action research for English language teachers

Tác giả: Burns, Anne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.0072 | 2.

44. Phân tích diễn ngôn: một số vấn đề lí luận và phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.

45. Lexical phrases and language teaching

Tác giả: Nattinger, James R; DeCarrico, Jeanette S.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

46. Context and culture in language teaching

Tác giả: Kramsch, Claire J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

47. Text, role, and context : developing academic literacies

Tác giả: Johns, Ann M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808/.042/07.

48. Talking texts : innovative recipes for intensive readning

Tác giả: Holme, Randal.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Essex : Longman Group UK Ltd., 1991Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.102/2.

49. Discourse analysis for language teachers

Tác giả: McCarthy, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1991Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

50. Context in language learning and language understanding

Tác giả: Malmkj�r, Kirsten; Williams, John. -- (3rd : Summer Institute in English and Applied Linguistics 1995 : University of Cambridge).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, NY : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

51. The Problem - Solution Pattern in English and Vietnamese: A Comparative Discourse Analysis = Kiểu bài vấn đề - giải pháp trong tiếng Anh và tiếng Việt : Phân tích diễn ngôn so sánh .M.A. Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Trần, Minh; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1999Ghi chú luận văn: M.A. English Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

52. A Critical Discourse Analysis of President Bush’s Ultimatum to President Saddam Hussein = Tối hậu thư của Tổng thống Bush gửi Tổng thống Sađam. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hà--; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

53. A Study on some Discourse Features of Reading Economics Text- Books (with some Implications to Teaching E. S. P) = Nghiên cứu một số đặc điểm diễn ngôn của các bài đọc kinh tế trong các sách kinh tế (có kèm một chút gợi ý trong dạy và học tiếng

Tác giả: Phạm, Thị Thanh Thuỳ; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

54. Research into Genre Analysis at Linguistic Level: the Case of English Fairy Tales and Application to Translation = Phân tích thể loại văn bản ở cấp độ ngôn ngữ: trường hợp truyện cổ tích tiếng Anh và ứng dụng vào dịch truyện cổ tích Anh - Việt

Tác giả: Trần, Thị Ngọc Liên; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

55. A Study on Some Major Discourse Features of Reading Texts in the English Course Book on Electronics and Telecommunications at the Hanoi University of Technology : M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Trần, Hương Giang; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

56. A Contrastive Analysis of Salescontracts in English and Vietnamese Discource = Phân tích đối chiếu diễn ngôn hợp đồng mua bán tiếng Anh và tiếng Việt .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

57. A Critical Discourse Analysis of News Coverage of Iraq War in English and Vietnamese = Phân tích cách đưa tin về cuộc chiến tranh Irắc trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Hương; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

58. An Analysis on International Convention in English = Nghiên cứu diễn ngôn công ước quốc tế .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Tô, Việt Thu; Nguyễn Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

59. News Reporting

Tác giả: Phan, Thị Hương; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

60. Analysis of Content Cohesion in English Sports News Discourse = Phân tích liên kết nội dung trong diễn ngôn tin thể thao tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Bùi, Thị Xuân Linh; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

61. An analysis of the discourse of biographies = Phân tích diễn ngôn thể loại tiểu sử. M.A. Thesis Linguistics: 60.22.05

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Hoa; Hà, Cẩm Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

62. A Critical Discourse Analysis of the Inaugural Speeses by George W. Bush in the United States Presidential Elections 2000 and 2004 = Phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu nhậm chức của George W. Bush trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 200

Tác giả: Trần, Thị Quỳnh Lê; Ngô, Hữu Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

63. Discourse Analysis of the Cohesive Devices in the English Textbook on Electronics and Communications

Tác giả: Mai, Thị Loan; Dương, Thị Nụ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

64. A Critical Discourse Analysis of President Bush Speech Outlining Strategy for Victory in Iraq = Phân tích diễn ngôn phê phán bài phát biểu của Tổng thống G. W. Bush phác thảo chiến lược giành thắng lợi ở Iraq. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Trần, Thị Vân Thuỳ; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

65. Nghiên cứu diễn ngôn về chính trị xã hội (tư liệu báo chí tiếng Anh và tiếng Việt hiện đại) : Luận án TS. Ngôn ngữ : 5.04.08

Tác giả: Nguyễn, Hòa; Bùi, Phụng; Đinh, Văn Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 1999Ghi chú luận văn: Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ--Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

66. Khảo sát các lỗi giao thoa văn hóa trong diễn ngôn của người Việt học tiếng Anh

Tác giả: Phạm, Đăng Bình; Nguyễn, Đức Tồn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2002Ghi chú luận văn: Luận án TS. Ngôn ngữ học --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

67. A Discourse Analysis of Travel Advertisements in English and Vietnamese

Tác giả: Tôn, Nữ Mỹ Nhật; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHNN, 2005Ghi chú luận văn: Luận án TS. Ngôn ngữ Tiếng Anh--Trường Đại học Ngoại ngữ.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

68. Disagreeing in English and Vietnamese (A Pragmatics and Conversation Analysis Perspective) : Cách biểu đạt sự bất đồng ý kiến trong tiếng Anh và Tiếng Việt (Bình diện dụng học và phân tích hội thoại). Luận án TS. Ngôn ngữ học

Tác giả: Kiều, Thị Thu Hương; Hoàng, Văn Vân; Phan, Văn Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHNN, 2006Ghi chú luận văn: Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ--Trường Đại học Ngoại ngữ.Đại học Quốc gia Hà Nội,2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

69. From discourse analysis an integrated approach to pragmatics

Tác giả: Telemans, Guido.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

70. Phân tích diễn ngôn phê phán: lý luận & phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.

71. English and Vietnamese job application letters in terms of discourse cohesive devices - a contrastive analysis = Các phương tiện liên kết diễn ngôn trong đơn xin việc tiếng Anh và tiếng Việt - so sánh đối chiếu. M.A. Thesis Linguistics: 60.22.1

Tác giả: Đặng, Phương Mai; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English linguistics: 60.22.15 -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

72. A critical discourse analysis of the US president Nixon's address on the Vietnam war = Nghiên cứu bài diễn văn của Tổng thống Mỹ Nixon về chiến tranh Việt Nam từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán. M.A. Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Đàm, Thanh Hằng; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis. English linguistics: 60.22.15-- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

73. A critical discourse analysis of Martin Luther King’s speech: ‘Beyond Vietnam - a time to break silence’ = Phân tích bài diễn văn của Martin Luther King: ‘Beyond Vietnam - a time to break silence’ từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán. M.A The

Tác giả: Lý, Thị Thanh Yên; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics--College of Foreign Language. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

74. A study on human relations embedded in the short story " A cup of tea" (Katherine Mansfiels) from a perspective of critical discourse analysis = Quan hệ con người trong truyện ngắn "Một tách trà" (Katherine Mansfiels) dưới góc độ phân tích diễn

Tác giả: Kiều, Huyền Trâm; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis. English linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

75. Grammatical means and prosodic means as cohesive devices in narrative discourse = Nghiên cứu các phương tiện ngữ pháp và ngôn điệu như là các phương tiện liên kết trong diễn ngôn kể chuyện. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Nguyễn, Thu Phương; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics--College of Foreign Language. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

76. A critical discourse analysis of globalization discourse = Phân tích diễn ngôn phê phán về diễn ngôn toàn cầu hóa. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Đặng, Thị Mai Nga; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics--College of Foreign Language. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

77. An analysis on English memorandum of understanding a functinonal grammar’s perspective = Phân tích diễn ngôn bản ghi nhớ hợp tác tiếng Anh dưới góc độ ngữ pháp chức năng. M.A. Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Vũ, Lan Hương; Nguyễn, Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

78. A critical discourse analysis of president Bush’s speech on the U.S mission in Iraq and his policies in the Middle East = Phân tích phê phán diễn ngôn phát biểu của tổng thống Bush về nhiệm vụ của Mỹ tại Irắc và chính sách đối với Trung Đông. M

Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hà; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

79. A critical discourse analysis of the United States Declaraton of Independence = Bản tuyên ngôn độc lập Mỹ phân tích từ góc độ diễn ngôn phê phán. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Trần, Thị Thanh Hoà; Nguyễn, Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics--College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

80. Implicature in English cartoons: a critical discourse analysis = Hàm ngôn trong tranh biếm họa tiếng Anh: phân tích diễn ngôn phê phán. M.A Combined Programme Thesis: 60.22.15

Tác giả: Phan, Lê Thanh Hương; Hà, Cẩm Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A English Linguistics--College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

81. Genre variation in business letters

Tác giả: Gillaerts, P; Gotti, Maurizio.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Bern ; New York : P. Lang, c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

82. Exploring translation and multilingual text production : beyond content

Tác giả: Steiner, Erich; Yallop, Colin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2001Nguồn trực tuyến: Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.02.

83. Language, text, and knowledge : mental models of expert communication

Tác giả: Jarvella, R. J; Lundquist, Lita.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

84. The syntax-discourse interface : representing and interpreting dependency

Tác giả: Burkhardt, Petra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins Pub., c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

85. Vagueness in normative texts

Tác giả: Bhatia, V. K. (Vijay Kumar).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Bern ; New York : P. Lang, c2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

86. Text, context, concepts

Tác giả: Zelinsky-Wibbelt, Cornelia.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : M. de Gruyter, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.9.

87. Critical discourse analysis : the critical study of language

Tác giả: Fairclough, Norman.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.4/4 | 2 20.

88. View of America's War on terrorism in Vietnamese newspapers: A critical discourse analysis = Phân tích diễn ngôn về quan điểm của báo chí Việt Nam trong chiến tranh chống chủ nghĩa khủng bố ở Mỹ. M.A Thesis English Linguistics

Tác giả: Trần, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

89. A critical discourse analysis of the news on North Korean missile launches = Tin tức về vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên dưới góc độ phân tích diễn ngôn phê phán. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Thảo; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2007Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

90. How to analyse talk in institutional settings : a casebook of methods

Tác giả: McHoul, A. W; Rapley, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 302.3/46.

91. Using corpora in discourse analysis

Tác giả: Baker, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, c2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

92. Spoken language pragmatics : an analysis of form-function relations

Tác giả: Weinert, Regina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, c2007Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

93. Working with discourse : meaning beyond the clause

Tác giả: Martin, J. R; Rose, David.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York, NY : Continuum, c2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

94. Methods of critical discourse analysis

Tác giả: Meyer, Michael; Wodak, Ruth.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; Thousand Oaks [Calif.] : Sage, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

95. Language and power

Tác giả: Fairclough, Norman.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, Eng. ; New York : Longman, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

96. A discourse analysis of beauty product advertisements for females in English (in the light of pragmatics) = Phân tích diễn ngôn quảng cáo sản phẩm làm đẹp dành cho phái nữ trong tiếng Anh (dưới ánh sáng ngữ dụng học). M.A. Minor Thesis Linguist

Tác giả: Đoàn, Trần Thúy Trang; Tôn, Nữ Mỹ Nhật.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

97. A comparative study of discourse structures and linguistic features between information communication technology news in English and Vietnamese = Nghiên cứu so sánh cấu trúc diễn ngôn và đặc điểm ngôn ngữ giữa bản tin công nghệ thông tin tiếng

Tác giả: Trịnh, Hồng Nam; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

98. Phân tích diễn ngôn một số vấn đề lí luận và phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Ấn bản: In lần 2, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Việt 401.

99. An Introduction to Discourse Analysis

Tác giả: Nguyễn, Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

100. Text & talk : an interdisciplinary journal of language, discourse & communication studies. Vol 27-2 (2007)

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin : Mouton de Gruyter, 2006-Nhan đề song song: Text and talk.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 001.51.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714