GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 2505 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Objectifs spécifiques en langue étrangère [Texte imprimé] : les programmes en question

Tác giả: Lehmann, Denis (19..-2000).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Vanves : Hachette FLE, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 440.71.

2. Élaborer un cours de FLE [Texte imprimé]

Tác giả: Courtillon, Janine.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 440.71.

3. Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère [Texte imprimé]

Tác giả: Gaonac'h, Daniel (1946-....).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier ; Crédif, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

4. Les activités d'apprentissage en classe de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Pendanx, Michèle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Vanves : Hachette FLE, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 440.71.

5. Linguistique textuelle et enseignement du français [Texte imprimé]

Tác giả: Rück, Heribert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.007 6.

6. Grammaires et didactique des langues [Texte imprimé]

Tác giả: Besse, Henri; Porquier, Rémy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

7. Interaction et discours dans la classe de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Kramsch, Claire.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

8. Méthodes et pratiques des manuels de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Besse, Henri.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier ; Paris : CREDIF, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

9. La didactique des langues étrangères à la croisée des méthodes [Texte imprimé] : essai sur l'éclectisme

Tác giả: Puren, Christian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : CREDIF : Didier, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.007 (21e éd.).

10. Lignes de force du renouveau actuel en didactique des langues étrangères [Texte imprimé] : remembrement de la pensée méthodologique

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE international, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418007.

11. Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère [Texte imprimé]

Tác giả: Boyer, Henri; Michèle, Butzbach-Rivera; Pendan, Michèle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE international, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.

12. Introduction à la didactique du français langue étrangère [Texte imprimé]

Tác giả: Boyer, Henri; Michèle, Butzbach-Rivera.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLÉ international, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.

13. Le Niveau 2 dans l'enseignement du français, langue étrangère [Texte imprimé] : sous la direction de Raphaël Nataf

Tác giả: Nataf, Raphaël.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hachette, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 448.

14. Polémique en didactique [Texte imprimé] : du renouveau en question

Tác giả: Besse, Henri; Galisson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE international, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 418.

15. De la vidéo à Internet : 80 activités thématiques [texte imprimé]

Tác giả: Lancien, Thierry.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette livre, Français langue étrangère, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Pháp 371.330 944.

16. Teaching language as communication

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

17. Projects in linguistics : a practical guide to researching language

Tác giả: Wray, Alison; Bloomer, Aileen; Trott, Kate.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Arnold, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410/.7/2.

18. Discourse in educational and social research

Tác giả: MacLure, Margaret.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Buckingham ; Philadelphia, Pa. : Open University, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 370.7.

19. Methods of evaluating educational technology

Tác giả: Blasi, Laura; Heineke, Walter F.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Greenwich, Conn. : Information Age Pub., c2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.33.

20. Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm

Tác giả: Nguyễn, Kỳ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Trường Cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 371.3.

21. Chuẩn đánh giá các kỹ năng thực hành ngoại ngữ : hệ chính quy

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 407.

22. Chuẩn đánh giá và các loại hình bài tập : hệ đào tạo tại chức

Tác giả: Nguyễn, Đức Chính; Chu, Văn Ngọc; Nguyễn, Phương Sửu; Vũ, Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 407.

23. Kỷ yếu Hội nghị khoa học giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 420.71.

24. Trích kỷ yếu Hội nghị nghiên cứu khoa học "Phương pháp dạy - học bộ môn theo tinh thần đổi mới đào tạo đại học"

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 378.1.

25. Thông tin khoa học : lưu hành nội bộ

Tạp chí gốc: Thông tin khoa học.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-DHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 405.

26. Những vấn đề cơ bản về dạy - học ngoại ngữ : tuyển tập các bài báo khoa học 1995-2005

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 407.

27. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế nghiên cứu và dạy - học tiếng Hán

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.1.

28. The communicative approach to language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

29. Fundamental concepts of language teaching

Tác giả: Stern, H. H. (Hans Heinrich).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

30. Issues in ESP

Tác giả: Waters, Alan.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Pergamon Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

31. The Development of second language proficiency

Tác giả: Harley, Birgit. -- Ontario Institute for Studies in Education

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Sample text | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

32. Aspects of language teaching

Tác giả: Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

33. Focus on the classroom : selected articles

Tác giả: Byrne, Donn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Modern English Publication, 1988Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

34. Threshold 1990

Tác giả: Ek, Jan Ate van; Ek, Jan Ate van; Trim, J. L. M. (John Leslie Melville). -- Council of Europe

Ấn bản: [Rev., corr. and expanded ed.].Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007/04.

35. Waystage 1990

Tác giả: Ek, Jan Ate van; Ek, Jan Ate van; Trim, J. L. M. (John Leslie Melville). -- Council of Europe

Ấn bản: Rev. and corr. ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.0071/5.

36. Evaluating second language education

Tác giả: Alderson, J. Charles; Beretta, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.97.

37. Lexical phrases and language teaching

Tác giả: Nattinger, James R; DeCarrico, Jeanette S.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

38. Context and culture in language teaching

Tác giả: Kramsch, Claire J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

39. Contrastive rhetoric : cross-cultural aspects of second-language writing

Tác giả: Connor, Ulla.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1996Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

40. A course in language teaching : practice and theory

Tác giả: Ur, Penny.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1996Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

41. Second language vocabulary acquisition : a rationale for pedagogy

Tác giả: Coady, James; Huckin, Thomas N.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

42. The practice of English language teaching

Tác giả: Harmer, Jeremy.

Ấn bản: New ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Longman ; Distributed in the U.S.A by Longman Pub., 1991 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

43. Text, role, and context : developing academic literacies

Tác giả: Johns, Ann M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808/.042/07.

44. Strategies in learning and using a second language

Tác giả: Cohen, Andrew D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

45. Culture in second language teaching and learning

Tác giả: Hinkel, Eli.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

46. Techniques in teaching writing

Tác giả: Raimes, Ann.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808/.042.

47. Communicative language teaching : selected papers from the RELC Seminar on "Communicative Language Teaching", Singapore, 23-27 April 1984

Tác giả: Das, Bikram K. -- Regional Language Centre -- RELC Seminar on "Communicative Language Teaching" (1984 : Singapore).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, c1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

48. Communication and learning in the classroom community

Tác giả: Das, Bikram K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

49. Language teacher education in a fast-changing world

Tác giả: Sadtono, E. -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

50. Issues in language teacher education

Tác giả: Sadtono, E. -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

51. Research in reading and writing : a Southeast Asian collection

Tác giả: Tickoo, Makhan L. (Makhan Lal). -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore, Republic of Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007/059.

52. RELC research in language education, 1968-1981

Tác giả: -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

53. Cultural components of reading : an examination of psycholinguistic processes in reading and implications for the bilingual classroom

Tác giả: Elias, G. C; Ingram, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.9/7.

54. "Ace" any test

Tác giả: Fry, Ronald W.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Franklin Lakes, NJ : Career Press, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.26.

55. Learning to learn English : a course in learner training. Learner's book

Tác giả: Ellis, Gail; Sinclair, Barbara.

Kiểu tài liệu: sound Âm thanh Xuất bản: Cambridge [Eng.] : Cambridge University Press, c1989Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.7.

56. Issues in language programme evaluation in the 1990s

Tác giả: Sarinee Anivan. -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418007.

57. Teach English : a training course for teachers : trainer's handbook

Tác giả: Doff, Adrian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press in association with the British Council, 1988Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007/1.

58. Training foreign language teachers : a reflective approach

Tác giả: Wallace, Michael J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1991Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

59. Network-based language teaching : concepts and practice

Tác giả: Kern, Richard (Richard Geyman); Warschauer, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.00285.

60. Newspapers

Tác giả: Grundy, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1993 (1994 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.6.

61. Values in English language teaching

Tác giả: Johnston, Bill.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, 2003Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4280071.

62. Pictures for language learning

Tác giả: Wright, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

63. Expertise in second language learning and teaching

Tác giả: Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.0071.

64. Language assessment and programme evaluation

Tác giả: Lynch, Brian K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.0076.

65. Language teaching methodology for the nineties

Tác giả: Sarinee Anivan. -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regi[o]nal Language Centre, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

66. Teaching English for science and technology : selected papers from the RELC Seminar on the Teaching and Learning of English for Scientific and Technological Purposes in Southeast Asia, Singapore, 21-25 April, 1975

Tác giả: Richards, Jack C. -- Relc Seminar on the Teaching and Learning of English for Scientific and Technological Purposes in Southeast Asia, Singapore, 1975..

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional English Language Centre, c1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420/.7.

67. Teachers in action : tasks for in-service language teacher education and development

Tác giả: James, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2001Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071.

68. Trends in language syllabus design

Tác giả: Read, John A. S. -- Regional Language Centre -- RELC Seminar on "New Trends in Language Syllabus Design" (1983 : Singapore).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, c1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (10). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

69. Methods that work : a smorgasbord of ideas for language teachers

Tác giả: Oller, John W; Richard-Amato, Patricia A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Rowley, Mass. : Newbury House Publishers, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

70. Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy

Tác giả: Brown, H. Douglas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418007.

71. Language two

Tác giả: Dulay, Heidi C; Burt, Marina K; Krashen, Stephen D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

72. Keep talking : communicative fluency activities for language teaching

Tác giả: Klippel, Friederike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1984Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

73. Test taker characteristics and test performance : a structural modeling approach

Tác giả: Kunnan, Antony John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1995Ghi chú luận văn: Revised version of author's thesis (Ph. D.), UCLA, 1991. Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.0076.

74. An investigation into the comparability of two tests of English as a foreign languages

Tác giả: Bachman, Lyle F.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1995Ghi chú luận văn: Revised version of author's thesis (Ph. D.), UCLA, 1991. Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.0076.

75. Performance testing, cognition and assessment : selected papers from the 15th laguage testing research colloquium (LTRC), Cambridge and Arnhem

Tác giả: Milanovic, Michael; Saville, Nick.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1996Ghi chú luận văn: Revised version of author's thesis (Ph. D.), UCLA, 1991. Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.0076.

76. Ways of doing : students explore their everyday and classroom processes

Tác giả: Davis, Paul; Garside, Barbara; Rinvolucri, Mario.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

77. Practical techniques for language teaching

Tác giả: Lewis, Michael; Hill, Jimmie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hove, Eng. : Language Teaching Publications, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4180071.

78. Practice with idioms

Tác giả: Feare, Ronald E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York ; Oxford : Oxford University Press, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.6.

79. Understanding Foreign Language Teaching Methodology

Tác giả: Lê, Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (10). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4180071.

80. A Training course for TEFL

Tác giả: Hubbard, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

81. Explorations. Vol 2, Teacher's book

Tác giả: Lee, Linda; Brock, Karen; Brockman, Terra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

82. Interchange : English for international communication : student's book 2

Tác giả: Richards, Jack C; Hull, Jonathan; Proctor, Susan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1991Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2/4.

83. Teaching how to learn (A teachers guide) : learning strategies in ESL

Tác giả: Willing, Ken.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Sydney : National Centre for English Language Teaching and Research, Macquarie University, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4280071.

84. Teaching how to learn : learning strategies in ESL

Tác giả: Willing, Ken.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Sydney, Aus. : National Centre for English Language Teaching and Research, Macquarie University, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4280071.

85. Literature and language teaching : a guide for teachers and trainers

Tác giả: Lazar, Gillian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1993Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 372.6/4044.

86. Communicative syllabus design and methodology

Tác giả: Johnson, Keith.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Pergamon Press, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

87. Our lives, our stories

Tác giả: Hildebrand, Colleen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, MA : Heinle & Heinle, c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

88. Teach English : a training course for teachers : teacher's workbook

Tác giả: Doff, Adrian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press in association with the British Council, 1988Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007/1.

89. A practical guide to the teaching of English as a second or foreign language

Tác giả: Rivers, Wilga M; Temperley, Mary S.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

90. Survival lessons : resource material for teachers

Tác giả: Hall, Diane; Foley, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Nelson, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

91. Focus on the language learner : approaches to identifying and meeting the needs of second language learners

Tác giả: Tarone, Elaine; Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

92. Testing for language teachers

Tác giả: Hughes, Arthur.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.6.

93. Techniques and principles in language teaching

Tác giả: Larsen Freeman, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, N.Y., USA : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

94. Discourse analysis for language teachers

Tác giả: McCarthy, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1991Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

95. Language education in multilingual societies : selected papers from the RELC Seminar on Language Education in Multilingual Societies, Its Challenges and Potentials, Singapore, 18-22 April 1977

Tác giả: Yap, Arthur. -- Regional Language Centre -- Regional Seminar on Language Education in Multilingual Societies: Its Challenges and Potentials, Singapore, 1977..

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, c1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 371.9/7/0959.

96. Appropriate methodology and social context

Tác giả: Holliday, Adrian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.4/07.

97. Managing curricular innovation

Tác giả: Markee, Numa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (9). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

98. Second language teacher education

Tác giả: Nunan, David; Richards, Jack C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.0071/1.

99. Language syllabuses : state of the art

Tác giả: Tickoo, Makhan L. (Makhan Lal).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

100. English language teaching in its social context

Tác giả: Candlin, Christopher; Mercer, Neil.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge ; in association with Maquarie University and the Open University, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714