GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 3090 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Business Reports in English

Tác giả: Comfort, Jeremy; Revell, Rod; Stott, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.06.

2. Từ điển minh hoạ Anh Pháp Việt = the Oxford - Duden pictorial English - French - Vietnamese dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Thế giới, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 413.

3. A Comprehensive grammar of the English language

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

4. Introduction to the grammar of English

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1984Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

5. An introduction to functional grammar

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; Baltimore, Md., USA : E. Arnold, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

6. The functional analysis of English : a Halliday an approach

Tác giả: Bloor, Thomas; Bloor, Meriel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Edward Arnold, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

7. A grammar of speech

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

8. Personal pronouns in present-day English

Tác giả: Wales, Katie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] : New York : Cambridge University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

9. Idioms and idiomaticity

Tác giả: Fernando, Chitra.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423.1.

10. Syntactic Theory and the Structure of English : A Minimalist approach

Tác giả: Radford, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

11. Grammar for English language teachers : with exercises and a key

Tác giả: Parrott, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428207.

12. A new approach to English grammar, on semantic principles

Tác giả: Dixon, Robert M. W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, England : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

13. English syntax : a grammar for English language professionals

Tác giả: Jacobs, Roderick A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

14. Explaining English grammar

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

15. A university course in English grammar

Tác giả: Downing, Angela; Locke, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

16. Language, grammar, and communication : a course for teachers of English

Tác giả: Delahunty, Gerald P; Garvey, James J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.

17. Advanced English grammar

Tác giả: Schmidt, Helen Hoyt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

18. The meaning of syntax : a study in the adjectives of English

Tác giả: Ferris, D. Connor.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

19. Grammar and meaning : a semantic approach to English grammar

Tác giả: Jackson, Howard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

20. An introduction to English transformational syntax

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

21. Working with functional grammar

Tác giả: Martin, J. R; Matthiessen, Christian M. I. M; Painter, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Arnold, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

22. Grammar practice activities : a practical guide for teachers

Tác giả: Ur, Penny.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1988Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428007.

23. Grammar games and activities for teachers

Tác giả: Watcyn-Jones, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Penguin, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

24. A communicative grammar of English

Tác giả: Leech, Geoffrey N; Svartvik, Jan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

25. A Grammar of contemporary English

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [London], Longman, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

26. The grammar activity book

Tác giả: Obee, Bob.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

27. Grammar in context : proficiency level English

Tác giả: Gethin, Hugh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Collins ELT, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

28. Natural grammar

Tác giả: Thornbury, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

29. An introduction to English syntax

Tác giả: Miller, J. E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

30. The ultimate phrasal verb book

Tác giả: Hart, Carl W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Barron's, c1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

31. A cultural history of the English language

Tác giả: Knowles, Gerald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Distributed exclusively in the USA by St. Martin's Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420/.9.

32. Meaning in English : an introduction to language study

Tác giả: Jeffries, Lesley.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Basingstoke : Macmillan, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

33. Words, meaning, and vocabulary : an introduction to modern English lexicology

Tác giả: Jackson, Howard; Zé Amvela, Etienne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Cassell, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423028.

34. Linguistic imperialism

Tác giả: Phillipson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.

35. Lexicon of Contemprary English

Tác giả: McArthur, Tom.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Longman, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423.

36. Style : text analysis and linguistic criticism

Tác giả: Freeborn, Dennis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Macmillan, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

37. English as a global language

Tác giả: Crystal, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, [England] ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.

38. Exploring spoken English

Tác giả: Carter, Ronald; McCarthy, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

39. Stylistics : a practical coursebook

Tác giả: Wright, Laura; Hope, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1996Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808042.

40. Introducing English semantics

Tác giả: Kreidler, Charles W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

41. Linguistic studies of text and discourse

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Webster, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

42. Discourse

Tác giả: Cook, Guy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420/.7/1.

43. Style

Tác giả: Haynes, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1995Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808042.

44. The English languages

Tác giả: McArthur, Tom (Thomas Burns).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 427.

45. English grammatical structure : a general syllabus for teachers

Tác giả: Alexander, L. G; Alexander, L. G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

46. Dictionary of Link Words in English Discourse

Tác giả: Ball, W. J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Macmillan, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

47. Understanding English semantics

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

48. Investigating English discourse : language, literacy and literature

Tác giả: Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

49. Vietnamese-English bilingualism : patterns of code-switching

Tác giả: Tuc, Ho-Dac.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : RoutledgeCurzon, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.495922 | 2 22.

50. Word-formation in English

Tác giả: Plag, Ingo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2003Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

51. Patterns of lexis in text

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.2.

52. Corpus, concordance, collocation

Tác giả: Sinclair, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

53. An Introduction to English Morphology / Laurie Bauer

Tác giả: Bauer, L.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

54. An introduction to English morphology : words and their structure

Tác giả: Carstairs-McCarthy, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

55. Pragmatic and Discourse : a resource book for students

Tác giả: Cutting, J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routlege, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

56. The Merriam-Webster new book of word histories

Tác giả: -- Merriam-Webster, Inc

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Springfield, Mass. : Merriam-Webster Inc., c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 422.

57. More Stories Benind the Words

Tác giả: Freeman, M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Penguin Group, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 422.

58. Transforming Texts

Tác giả: O'Toole, Shaun.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

59. The natural approach : language acquisition in the classroom

Tác giả: Krashen, Stephen D; Terrell, Tracy D.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [Oxfordshire] ; New York : San Francisco : Pergamon Press ; Alemany Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

60. Phonology in English language teaching : an international approach

Tác giả: Pennington, Martha Carswell.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.52.

61. The intonation systems of English

Tác giả: Tench, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Cassell, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.6.

62. The communicative value of intonation in English

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.6.

63. The phonology of English as an international language : new models, new norms, new goals

Tác giả: Jenkins, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

64. Gimson’s Pronounciation of English

Tác giả: Cruttenden, Alan.

Ấn bản: 6th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Arnold, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.1.

65. A course in phonetics

Tác giả: Ladefoged, Peter.

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Fort Worth : Harcourt College Publishers, c2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

66. Pronunciation for Advanced Learners of English : Teacher’s Book

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York: Cambridge University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.

67. English Pronunciation in Use

Tác giả: Hancock, M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

68. Pronunciation pairs : an introductory course for students of English

Tác giả: Baker, Ann; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

69. Pronunciation plus : practice through interaction : North American English

Tác giả: Hewings, Martin; Goldstein, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

70. Pronounciation for Advanced Learners of English : Student’s Book

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

71. Better English pronunciation

Tác giả: O'Connor, J. D. (Joseph Desmond).

Ấn bản: 2d ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1980Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

72. Sounds English : A Pronounciation Practice Book

Tác giả: O’Connor, J. D; Fletcher, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

73. English Phonetics and Phonology = Ngữ âm học và âm vị học trong tiếng Anh

Tác giả: Roach, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Nxb. Trẻ, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.

74. Intonation in Context- Intonation Practice for Upper- Intermediate and Advanced Learners of English : Student's book

Tác giả: Bradford, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge U.P, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

75. Teaching American English pronunciation

Tác giả: Avery, Peter; Ehrlich, Susan (Susan Lynn).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.54.

76. Ngữ điệu tiếng Anh ở người Việt = English Intonation by the Vietnamese

Tác giả: Nguyễn, Huy Kỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : VHTT, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.6.

77. Varieties of English in Southeast Asia : selected papers from the RELC Seminar on "Varieties of English and their Implications for English Langugage Teaching in Southeast Asia," Singapore, April 1981

Tác giả: Noss, Richard B. -- Regional Language Centre -- RELC Seminar on "Varieties of English and their Implications for English Language Teaching in Southeast Asia" (1981 : Singapore).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, c1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 427/.959.

78. Genre analysis : English in academic and research settings

Tác giả: Swales, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071/1.

79. The English language : a historical introduction

Tác giả: Barber, Charles Laurence.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1993Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.

80. History of English

Tác giả: Culpeper, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.9.

81. Stylistics : a practical coursebook

Tác giả: Wright, Laura; Hope, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1996Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808/.042.

82. The language of advertising : written texts

Tác giả: Goddard, Angela.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401/.41.

83. Analysing English in a global context : a reader

Tác giả: Burns, Anne; Coffin, Caroline.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge in association with Macquarie University and The Open University, 2001 (2003 printing)Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071.

84. Cohesion in English

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Hasan, Ruqaiya.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Longman, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

85. From old English to standard English : a coursebook in language variation across time

Tác giả: Freeborn, Dennis.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Macmillan, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.9.

86. Analysing real texts : research studies in modern English language

Tác giả: Hillier, Hilary.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1/41.

87. Qualitative inquiry in TESOL

Tác giả: Richards, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071.

88. Giving academic presentations

Tác giả: Reinhart, Susan M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c2002Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.51.

89. Genre and the language learning classroom

Tác giả: Paltridge, Brian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.0071.

90. English for specific purposes : a learning-centred approach

Tác giả: Hutchinson, Tom; Waters, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] : Cambridge University Press, 1987Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

91. A history of the English language

Tác giả: Baugh, Albert Croll; Cable, Thomas.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420/.9.

92. Language through literature : an introduction

Tác giả: Simpson, Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1997Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420/.7.

93. Languages & standards : issues, attitudes, case studies

Tác giả: Tickoo, Makhan L. (Makhan Lal). -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.9/5957.

94. Writing up research : experimental research report writing for students of English

Tác giả: Weissberg, Robert; Buker, Suzanne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall Regents, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808042.

95. ESP : state of the art

Tác giả: Tickoo, Makhan L. (Makhan Lal). -- Regional Language Center

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428007.

96. Developments in ESP : a multi-disciplinary approach

Tác giả: Dudley-Evans, Tony; St. John, Maggie-Jo.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

97. Problems of learning English as a second language : an investigation of factors affecting the learning of ESL in Malaysia

Tác giả: Chandrasegaran, Antonia. -- Regional Language Centre

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2/49928/07.

98. English in its social contexts : essays in historical sociolinguistics

Tác giả: Machan, Tim William; Scott, Charles T.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.4/4/0917521.

99. Language network : grammar, writing, communication

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Evanston, IL : McDougal Littell, c2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

100. LSP - problems and prospects

Tác giả: Khoo, Rosemary.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Singapore, Republic of Singapore : SEAMEO Regional Language Centre, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.007 2.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714