GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 366 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Từ điển minh hoạ Anh Pháp Việt = the Oxford - Duden pictorial English - French - Vietnamese dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Thế giới, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 413.

2. Từ điển Pháp - Việt : 76.000 mục từ

Tác giả: Lê, Khả Kế.

Ấn bản: In lần thứ ba (có sửa chữa và bổ sung)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Nhan đề song song: Từ điển Pháp - Việt = dictionnaire.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 443.

3. Từ điển Việt - Pháp = dictionnaire vietnamien - français

Tác giả: Lê, Khả Kế; Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 443.

4. Dictionnaire de fréquence du vietnamien [Texte imprimé]

Tác giả: Lê, Quang Thiêm. -- Nguyễn, Đức Dân

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Université de Paris VII, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 495.922 341 (21e éd.).

5. Vietnamese-English bilingualism : patterns of code-switching

Tác giả: Tuc, Ho-Dac.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : RoutledgeCurzon, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.495922 | 2 22.

6. Âm tiết và loại hình ngôn ngữ

Tác giả: Nguyễn, Quang Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 1.

7. <99=Chín chín> phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

Tác giả: Đinh, Trọng Lạc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

8. Chữ quốc ngữ và cuộc cách mạng chữ viết đầu thế kỷ XX : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX 06-17. Quyển 1

Tác giả: Hoàng, Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Lao động, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 1.

9. Phong cách học văn bản

Tác giả: Đinh, Trọng Lạc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

10. Thư mục ngôn ngữ học Việt Nam: tiếng Việt - tiếng Anh - tiếng Pháp - tiếng Nga = Bibliography of Vietnamese Linguistics: Vietnamese - English - French - Russian

Tác giả: Nguyễn, Như Ý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Văn hoá, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

11. Tiếng Việt hiện đại : ngữ âm, ngữ pháp, phong cách

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

12. Tiếng Việt cho người nước ngoài = Vietnamese for foreigners

Tác giả: Nguyễn, Anh Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

13. Từ điển tiếng Việt : 38.410 mục từ

Tác giả: Hoàng, Phê.

Ấn bản: In lần 3, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 3.

14. Từ điển từ và ngữ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM. : Nxb. Tp.HCM, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 3.

15. Để tiếng Việt ngày càng trong sáng

Tác giả: Phan, Hồng Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Văn học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

16. Thành ngữ tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn, Lực; Lương, Văn Đang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 8.

17. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai, Ngọc Chừ; Hoàng, Trọng Phiến; Vũ, Đức Nghiệu.

Ấn bản: Tái bản lần 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

18. Ngữ âm tiếng Việt

Tác giả: Đoàn, Thiện Thuật.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 1.

19. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 1

Tác giả: Diệp, Quang Ban; Hoàng, Văn Thung.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

20. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 2

Tác giả: Diệp, Quang Ban.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

21. Ngữ pháp tiếng Việt : tiếng - từ ghép - đoản ngữ

Tác giả: Nguyễn, Tài Cẩn.

Ấn bản: In lần 3Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 4959225.

22. Ngữ pháp tiếng Việt : giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư phạm

Tác giả: Diệp, Quang Ban; Hoàng, Dân.

Ấn bản: Tái bản lần 1Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

23. Cơ sở ngữ pháp tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn, Kim Thản.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

24. Ngữ pháp kinh nghiệm của cú tiếng Việt: mô tả theo quan điểm chức năng hệ thống

Tác giả: Hoàng, Văn Vân.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (10). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

25. Mệnh đề phụ trong câu tiếng Pháp và tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn, Lân Trung.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Thế giới, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Việt 445.

26. Từ điển ngữ học : Nga-Việt, Anh-Việt, Pháp-Việt. Tập 2a, Pháp-Việt

Tác giả: Trương, Đông San.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 443.

27. Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng

Tác giả: Cao, Xuân Hạo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

28. Ngữ pháp Việt Nam : phần câu

Tác giả: Diệp, Quang Ban.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHSPHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

29. Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt : Loại từ và chỉ thị từ

Tác giả: Nguyễn, Phú Phong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 459.922 5.

30. 300=Ba trăm bài tập phong cách học tiếng Việt : có giải đáp

Tác giả: Đinh, Trọng Lạc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495922.

31. Vấn đề cấu tạo từ của tiếng Việt hiện đại

Tác giả: Hồ, Lê.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 2.

32. Cấu tạo của câu đơn tiếng Việt

Tác giả: Diệp, Quang Ban.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Đại học Sư phạm Hà Nội I, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

33. Khái quát về lịch sử tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt hiện đại : dùng cho học sinh cao đẳng sư phạm

Tác giả: Hữu Quỳnh; Vương, Lộc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 1.

34. Giải thích các từ gần âm, gần nghĩa dễ nhầm lẫn

Tác giả: Trương, Chính.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Giáo dục, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 2.

35. Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản

Tác giả: Nguyễn, Chí Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 82.

36. Văn bản và liên kết trong tiếng Việt

Tác giả: Diệp, Quang Ban.

Ấn bản: Tái bản lần 2, có sửa chữa và bổ sungKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 82.

37. Ngữ pháp chức năng tiếng Việt. Quyển 2, Ngữ đoạn và từ loại

Tác giả: Bùi, Tất Tươm; Cao, Xuân Hạo; Hoàng, Xuân Tâm; Nguyễn, Văn Bằng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

38. Ngữ pháp chức năng tiếng Việt. Quyển 1, Câu trong tiếng Việt. Cấu trúc - Nghĩa - Công dụng

Tác giả: Bùi, Tất Tươm; Cao, Xuân Hạo; Hoàng, Xuân Tâm; Nguyễn, Văn Bằng.

Ấn bản: Tái bản lần 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Việt 495.922 5.

39. Future Time Expression in English and in Vietnamese = Cách diễn tả thời gian trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Ngô, Thị Thúy Ngọc; Vũ, Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

40. Word Order in English and Vietnamese Noun Phrases - A Constrastive Analysis : Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ trong danh ngữ Anh - Việt. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Hà, Thị Vân Tiên; Vũ, Ngọc Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.1.

41. Prohibiting in English and Vietnamese = Lời cấm đoán trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Dương, Thị Thực; Nguyễn Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

42. The Complementation of the English Distransitive, Complex Transitive Verbs and the equivalents in Vietnamese = Bổ tố của động từ ngoại hướng kép, động từ ngoại hướng phức trong tiếng Anh và sự biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. M.A. Thesis

Tác giả: Lê, Phương Thảo; Phan, Văn Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

43. A Contrastive Analysis of English and Vietnamese Sales Letters

Tác giả: Trần, Thị Thanh Hải; Nguyễn, Đức Hoạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

44. A Comparative Study of some Discourse Features between English and Vietnamese Tourist Advertisement

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hường; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

45. An Analysis of Letters of Invitation for Bids in English and Vietnamese

Tác giả: Trần, Hương Giang; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

46. English Cleft Sentences versus Vietnam Equivalents

Tác giả: Huỳnh, Anh Tuấn; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

47. A Cross-Cultural Study of Greeting and Address terms in English and Vietnamese : M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Phương Sửu; Nixon, Ursula.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Canberra : University of Canberra, 1990Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- University of Canberra, Canberra, 1990 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

48. Interogative Mood in English and Vietnamese a Systemic Contrative Analysis

Tác giả: Phạm, Thị Hoa; Harris,John.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Canberra : University of Canberra, 1985Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- University of Canberra, Canberra, 1985 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

49. The Grammar of Material Process in English and Vietnamese: A Functinal Comparison : . M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Huỳnh, Thị Cẩm Nhung; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

50. Mental Process in English and Vietnamese: A Systemic Functional Comparison

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Phượng; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

51. A Comparative Study of some Discourse Features of the US and Vietnamese Executive Decisions as Part of Public Administrative Register

Tác giả: Nguyễn, Thế Trang; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

52. An Analysis of English and Vietnamese Claim Letters in Terms of Speech Acts and Poliness Strategies = Phân tích đối chiếu thư khiếu nại tiếng Anh và tiếng Việt trên phương diện hành động lời nói và chiến lược lịch sự. M.A Thesis Linguistics: 5

Tác giả: Hoàng, Thu Giang; Nguyễn, Đức Hoạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

53. Intensifiers in English and Vietnamese : M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Lê, Nhân Thành; Ngô, Hữu Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

54. A Cross-Cultural Study on Inviting and Responding to Invitations in Vietnamese and English = Nghiên cứu giao văn hoá Việt – Anh trong cách thức mời và đáp lại lời mời. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Quý; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

55. Modal Markers of Uncertainty in Written English: A Constrastive Analysis with Vietnamese = Các dấu hiệu tình thái biểu hiện sự không chắc chắn trong tiếng Anh đối chiếu với tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thu Hiền; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

56. A Study of Expressing Anger in Anglicist and Vietnamese Cultures = Nghiên cứu cách thức biểu thị sự tức giận trong văn hoá Anglicist và văn hoá Việt Nam. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thành Long; Ngô, Hữu Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

57. Some Major Vietnamese English Cross-Cultural Differences and Similarities in Suggesting : M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Hoàng, Thị Giang Lam; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

58. Some Vietnamese-English Cross-Cultural Differences in Expressing Surprise : M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

59. An Analysis and a Contrastive Analysis of Lexical Cohesive Divices in an Academic Discourse in English and Vietnamese : M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Phương, Tố Tâm; Nguyễn, Đức Hoạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

60. An Investigation into English Compound Adjectives (in Comparison with Vietnamese Equivalents) = Nghiên cứu tính từ ghép tiếng Anh - so sánh với tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Lê, Thị Thuý Hà; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

61. Some Vietnamese- English Cross- Cultural Differences in Expressing Sympathy : M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Đỗ, Thị Phi Nga; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

62. The Negative Effect of the Vietnamese Words " bị " and

Tác giả: Nguyễn, Văn Đen; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

63. The English Present Tenses in Comparison and Constrast with Vietnamese Equivalent Expressons : M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Phạm, Việt Hương; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

64. A Critical Discourse Analysis of News Coverage of Iraq War in English and Vietnamese = Phân tích cách đưa tin về cuộc chiến tranh Irắc trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Hương; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

65. An Analysis of Norminal Groups in English and Vietnamese in Light of Systemic- Functional Grammar with Possible Implications to Teaching and Learning = Nghiên cứu các nhóm danh từ trong tiếng Anh và tiếng Việt trên cơ sở ngữ pháp chức năng hệ t

Tác giả: Cù, Thanh Nghị; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

66. A Vietnamese- American Cross- Cultural Study on Extending Condolences to the Relatives of the Deceased in the Office Setting = Nghiên cứu giao văn hoá Việt-Mỹ trong cách thức chia buồn với thân nhân người quá cố trong bối cảnh văn phòng. M.A Th

Tác giả: Nguyễn, Thị Thơm Thơm; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

67. An Investigation into Meaning and Structure of Nursery Rhymes in English and Vietnamese = Nghiên cứu cấu trúc và ý nghĩa của các bài hát ru trong tiếng Anh và tiếng Việt .M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Quyết; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

68. A Study on the Equivalence between English and Vietnamese Translation of Name of Places, Organizations and Titles = Nghiên cứu về tương đương giữa tiếng Anh và tiếng Việt trong dịch tên các tổ chức, chức danh và địa danh. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Đàm, Thị Thu Dung; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

69. Words Denoting Visual Perception in English: “See”, “Look”, “Watch” (An English- Vietnamese Contrastive Analysis) = Các từ biểu thị hành động thụ cảm bằng thị giác trong tiếng Anh

Tác giả: Doãn, Hoàng Mai; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.1.

70. A Discourse Study of Preface Writing in English and Vietnamese = Nghiên cứu diễn ngôn về việc viết lời nói đầu trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Lê, Cao Tịnh; Ngô, Hữu Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

71. Tone in modern Vietnamese

Tác giả: Hoàng, Văn Sít.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sidney : University of Sidney, 1980Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Applied Linguistics -- Department of Linguistics. University of Sidney, Sidney, 1980 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 495.922 1.

72. A Cross-Cultural Study on English- Vietnamese Verbal Expression in Offering a Gift and Responding to a Gift Offer = Nghiên cứu giao văn hoá về cách sử dụng ngôn từ để tặng quà và nhận quà trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 5

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Hà; Phan, Vân Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

73. A Vietnamese- American Cross-Cultural Study on Expressing Gratitude to People with Different Social Distances = Nghiên cứu giao văn hoá Việt-Mỹ về cách thức bày tỏ lòng biết ơn với những người có khoảng cách xã hội khác nhau. M.A Thesis Linguis

Tác giả: Phạm, Anh Toàn; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

74. Thanks for a Birthday

Tác giả: Nguyễn, Thị Thật; Hà, Cẩm Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

75. Cause-Efect Patterns in English and Vietnamese Newspaper Commentary Discourse = Các mẫu thức nhân quả trong các văn bản bình luận chính trị xã hội trên báo Anh và báo Việt. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Lê, Thị Thanh Tâm; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

76. A Contrastive Analysis of Passive Voice in English and Vietnamese : M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Thuý; Trần, Xuân Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

77. A Vietnamese-English Cross-Cultural Study of Annoyance Expressing = Nghiên cứu giao văn hoá về cách thức thể hiện sự khó chịu trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Nguyễn, Tiến Phùng; Ngô, Hữu Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

78. A Study on Textual Equivalence between some Australian Short Stories and their Vietnamese Translations = Nghiên cứu về tính tương đương ở cấp độ văn bản giữa bản gốc và bản dịch tiếng Việt một số truyện ngắn Úc. M.A Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Nguyễn, Thị Tuyết Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

79. The Grammar of Relational Process in English and Vietnamese: A Comparative Study Discourse = Ngữ pháp của quá trình quan hệ trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu so sánh. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Dương, Thuý Hường; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

80. Advertising Laguage Used in Trade: A Comparison in English and Vietnamese : M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Hoàng, Thị Thuý; Trần, Xuân Điệp.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

81. Imperative Mood in English and Vietnamese- A Systemic Functional Comparison = Nghiên cứu chức năng hệ thống thức giả định trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Anh; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

82. Modality in English = Vấn đề tình thái trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Hoàng, Thu Giang; Vũ, Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

83. Noun Phrases in some Selected Chapters from “Pride and Prejudice” by Jane Austen and the Equivalents in the Translated Version in Vietnamese

Tác giả: Cao, Thị Thu Giang; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

84. A Vietnamese - English Cross - Cultural Study on Gestures for Greeting = Nghiên cứu giao văn hóa về cử chỉ chào hỏi Việt - Anh. M.A Minor Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Bùi, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

85. An English - Vietnamese Cross - Cultural Study of Borrowing Money : M.A Minor Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Cao, Thị Tô Hoài; Ngô, Hữu Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

86. A Cross-Culture Study on Vietnamese- English Non-Verbal Communication: The Case of Proxemics = Nghiên cứu về khoảng cách giao tiếp trong giao tiếp văn hóa Việt - Anh. M.A Minor Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Hoàng, Thị Kim Chi; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

87. A Constrastive Analysis of Metaphor Relating to Parts of Human Body in English and Vietnamese = Phân tích đối chiếu phương thức diễn đạt ẩn dụ liên quan đến các bộ phận cơ thể con người trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Minor Thesis Linguistic

Tác giả: Nguyễn, Thị Yến Thoa; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.1.

88. Euphemism in English and Vietnamese- A Contrastive Analysis from Cultural Pespective = Uyển ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt – Phân tích đối chiếu từ góc độ văn hóa. M.A Minor Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh Chi; Nguyễn, Văn Độ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.1.

89. A Study on Handshaking in Vietnamese-American Cross Cultural

Tác giả: Đặng, Thị Minh Tâm; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

90. The Grammar of Behavioural Process (Near Verbal Category) in English and Vietnamese: A Comparative Study = Ngữ pháp của quá trình hành vi (phạm trù cận phát ngôn) trong tiếng Anh và tiếng Việt: nghiên cứu so sánh. M.A Minor Thesis Linguistics

Tác giả: Trần, Huy; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

91. A Cross-Cultural Study on Expressing Dislike in English and Vietnamese = Nghiên cứu giao văn hóa về cách biểu hiện sự không ưa thích trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Đặng, Thị Lệ Thu; Phan, Thị Vân Quyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

92. Cultural Words in English and Ways to Translate them into Vietnamese = Từ văn hóa tiếng Anh và cách dịch sang tiếng Việt. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.2.15

Tác giả: Đỗ, Tiến Đức; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

93. Emotive Emphasis in English and in Vietnamese: A Comparative Study = Nghiên cứu so sánh cách nhấn mạnh cảm xúc trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.2.15

Tác giả: Nguyễn, Thị Quyên; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

94. Hedging in Invitation Declining: A Vietnamese- American Cross- Cultural Study = Nghiên cứu giao thoa văn hóa Việt-Mỹ về cách rào đón khi từ chối lời mời. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Đặng, Thị Kim Chung; Huỳnh, Thị Ái Nguyên.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.3.

95. A Study of Appositive Phrases in English in Comparison to Vietnamese = Nghiên cứu về cụm từ đồng vị trong tiếng Anh – Phân tích đối chiếu với tiếng Việt. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Ninh, Thị Phương Lan; Nguyễn, Huy Kỷ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.1.

96. A Study on a Translation Equivalence Type Achived in Trinh Lu Vietnamese Translations of some Selected Stories in “Australian Short Stories”

Tác giả: Đặng, Thị Mai Duyên; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

97. A study on Comparative Idioms from Cultural Perspective = Nghiên cứu về thành ngữ so sánh tiếng Anh và tiếng Việt dưới góc độ văn hóa. M.A Minor Thesis Linguistics: 60.22.15

Tác giả: Đỗ, Thị Thu Trang; Nguyễn, Văn Độ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.1.

98. Отрицание в русском языке в сопоставлении с въетнамским языком = Câu phủ định trong tiếng Nga đối chiếu với câu phủ định trong tiếng Việt. Диссертация

Tác giả: Đỗ, Thị Minh Tâm; Nguyễn, Tùng Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1998Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

99. Синтакcическая категория лица русского предложения и её способы передачи на въетнамский язык = Phạm trù cú pháp của ngôi trong câu tiếng Nga và các phương thức chuyển đổi sang tiếng Việt. Диссертация

Tác giả: Nguyễn, Thị Hương Lan; Nguyễn, Tùng Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1998Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

100. Пассивные конструкции в русском языке и способы их передачи на въетнамском языке = Cấu trúc bị động trong tiếng Nga và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Диссертация

Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh Hương; Nguyễn, Hữu Chinh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 1999Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Nga 491.75.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714