GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 9 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tuần đêm=Ночной дозор

Tác giả: Лукьяненко, Сергей.[Lukyanenko, Sergei].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội [M].: Lokid premium=Локид премиум, Thế giới, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.73] (1).

2. Giáo đoàn nhà thờ = Соъоряне: Tiểu thuyết-biên niên ký = Роман-хроник

Tác giả: [Leskov, Nikolai] Лесков, Николай.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Hà Nội],Москва.: Lokid Premium = Локид премиум, Thế giới, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.73] (1).

3. F.M. Dostoievski toàn tập=Ф.М. Достоевский соърание сочинений: Mười tập=Том седьмой : Tiểu thuyết bốn phần=Роман б чемырёх часмях

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh. : Lokid Premium=Локид лремиум,Thế giới. 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.73] (1).

4. самскара : перевод с английского

Tác giả: Мурти, А. .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: радуга, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. сказки бабушки Аннэ : сказки легендыКоньнова

Tác giả: Конькова, А.М; иллюстрация, О.А.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: свердловск : средне-Уральское книжное, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. собрание сочинений : роман в трёх книгах

Tác giả: Симонов, К.М. .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: художественная литература, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. у подножия горы Нге : повесть и рассказы вьетнамских писателей, перевод с вьетнамского

Tác giả: Зимониной; Шубова В иллюстрация, И.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: детская литература, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. Антуан десент-экзюпери : южный почтовый ночной полет, планета людей, военный летчик, письмо заложнику, маленький принц, пилот и стихии, перевод с французского

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: художественная литература, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. Жили были

Tác giả: Миллер, Л.В; .

Ấn bản: 5-е изд.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: СПБ.: Златоуст, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714