GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 23 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 실크 로드 문명 기행 : 오아시스로 편

Tác giả: Su-il Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Han'gyŏre Ch'ulp'an, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.1045] (1).

2. 돈 걱정 없는 노후 30년 두 번째 이야기 : 평생 돈 이 마르지 않는 재테크 의 비밀

Tác giả: Tŭk-sŏng, Ko.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Tasan Puksŭ, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [332.024] (1).

3. 길위에서놀다

Tác giả: Hwa-sŏng Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Tonga Ilbosa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (2).

4. 내 안 의 열일곱

Tác giả: Chong-hwi Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Syant'i, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

5. 가족여행이떴다! : TV보다재[min]는1박2일

Tác giả: Si-mok Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: P'aju-si : P'apŭrik'a, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. 홍대앞뒷골목 : 어느트랜드세터의홍대앞카페가이드

Tác giả: 양소영.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kŭrigo Ch'aek, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

7. 1박2일실버여행 = Silver travel

Tác giả: Han'guk Yŏhaeng; Chakka Hyŏphoe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Yŏlbŏntchae Haengsŏng., 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

8. 여자, 아름다움을넘어세상의중심에서라 : 프로가되게하는당신만의아주특별한방법, M리더십

Tác giả: 조연심.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Haenggan, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 걷고 또 걷고 싶은 대한 민국 산책 길 : 주말 에 떠나는 한나절 걷기 여행

Tác giả: 장 태동.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Sallim Ch'ulp'ansa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [981.102] (2).

10. 골목 에서 서울 찾기 : 토박이 도 몰랐던 숨겨진 멋 과 맛 & 스토리

Tác giả: 한 수정; 전 영미.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (2).

11. 시티투어버스타고한눈에보는서울

Tác giả: 장선애; 김미정.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.195] (1).

12. 대한민국가족여행지다모였다

Tác giả: 최미선; 신석교.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Tonga Ilbosa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (1).

13. 전주, 느리게 걷기

Tác giả: Chŏnju Kukche Yŏnghwaje.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Sidŭ Peipŏ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. 서울, 문학 의 도시 를 걷다 = Sŏul, munhak ŭi tosi rŭl kotta

Tác giả: 김 성현; 홍 상현; 허 병식.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : T'ŏch'i At'ŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (2).

15. 답사 여행 의 길잡이 = Tap sa yō häñ ūi kil čap i

Tác giả: Man-sik Ch'ae; Mun-gyŏng O.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 돌 베개, Tol pe kä, 1994-2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [981.102] (2).

16. 커플여행 - 인터넷교보문고

Tác giả: 홍,미경.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Tonga Ilbosa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (2).

17. u-trade 빅뱅 개정증보판

Tác giả: -- 아름다운사회

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Tonga Ilbosa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (1).

18. 안중근의사자서전 : 安應七歷史 / An Chung-gŭn Ŭisa chasŏjŏn : an Ŭng-ch'il yŏksa

Tác giả: Chung-gŭn An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 범우사, Pŏmusa, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (1).

19. 부족 해도 넉넉 하다 : 천년 의 지혜 와 만나는 안 대회 의 세상 이야기 = Pujok haedo nŏngnŏk hada : ch'ŏnnyŏn ŭi chihye wa mannanŭn An Tae-hoe ŭi sesang iyagi

Tác giả: Tae-hoe An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 김영사,Kimyŏngsa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [915.19] (1).

20. It's camping! : 초보 캠퍼를 위한 캠핑 가이드 & 캠핑지 모음 =$bIt's camping! : ch'obo k'aemp'ŏ rŭl wihan k'aemp'ing kaidŭ & k'amp'ing chi moŭm

Tác giả: 성 연재.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 그리고 책, Kŭrigo Ch'aek, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714