GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 513 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Ván bài lúc hoàng hôn

Tác giả: Oh Jung Hee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hà Nội : Nxb. văn học, 2005Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (3).

2. 곰돌이 주차장 16

Tác giả: 신, 지식.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 대교출판 : 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (2).

3. 별이 된 일곱 쌍둥이

Tác giả: 신, 지식.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 대교출판 : 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (2).

4. 개똥이 업고 팔짝팔짝 13

Tác giả: 원, 유순; 유, 영주.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean. 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (2).

5. 솔매산 노래 마을 12

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (1).

6. 겁쟁이 한울이 - 저학년문고 8

Tác giả: 김, 영희; 김, 영희; 노, 성빈.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean : 대교출판, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.73] (1).

7. 마음이 우리에게 온 최고의 선물

Tác giả: 오은영; 신동익.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 서울 : 홍진P&M, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

8. 장희빈(만화로 보는)

Tác giả: Jangyujeong; Bakjonggwan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 서울 : 세광마스터피스, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (2).

9. 부활(은하수 문고 74)

Tác giả: 김, 임숙; 김, 원만; Tolstoy, Leo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 파주 : 혜원출판사, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891.733] (1).

10. 산책 하는 이들 의 다섯 가지 즐거움 외 7편 : 2009년도 제 33회 이 상 문학상 작품집

Tác giả: Yŏn-su Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Munhak Sasang, 2009Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (3).

11. CEO 안철수, 영혼 이 있는 승부

Tác giả: Ch'ŏl-su An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Kimyŏngsa, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [338.47005] (1).

12. 몽실언니 : 권정생소년소설

Tác giả: Chŏng-saeng, Kwŏn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Ch'angjak kwa Pip'yŏngsa, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (2).

13. 밥데기 죽데기

Tác giả: Chŏng-saeng, Kwŏn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Paoro Ttal, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.734] (1).

14. 잘못 뽑은 반장 : 중학년을 위한 한뼘도서관 13

Tác giả: Ŭn-jae Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: P'aju-si : Chuniŏ Kimyŏngsa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.734] (1).

15. 내가 가장 예뻤을 때 : 공 선옥 장편 소설

Tác giả: Sŏn-ok, Kong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

16. 천년 의 금서 : 김 진명 장편 소설

Tác giả: Chin-myŏng, Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Saeum, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

17. 내 인생 의 스프링 캠프 : 정 유정 장편 소설

Tác giả: Yu-jŏng, Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Piryongso, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

18. 내가 가장 예뻤을 때 : 공 선옥 장편 소설

Tác giả: Sŏn-ok, Kong.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Munhak Tongne, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

19. 서울, 어느 날 소설 이 되다 : 테마 소설집

Tác giả: Hye-gyŏng, Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Kang, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

20. 내 심장을 쏴라 : 정 유정 장편 소설

Tác giả: Yu-jŏng Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Ŭnhaeng Namu, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.735] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714