GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 129 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Syntax : structure, meaning, and function

Tác giả: Van Valin Jr., Robert D; LaPolla, Randy J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (7).

2. L' Enseignement aux enfants migrants ? [Texte imprimé]

Tác giả: Porcher, Louis. -- Centre de recherche et d'étude pour la diffusion du français (Saint-Cloud, Hauts-de-Seine)

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier ; Saint-Cloud : CRÉDIF, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [447] (3).

3. Eléments de syntaxe générale

Tác giả: Creissels, Denis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

4. Inventaire thématique et syntagmatique du français fondamental [texte imprimé]

Tác giả: Galisson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Hachette : Larousse, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [445] (3).

5. Introduction à l'analyse morphosyntaxique [texte imprimé]

Tác giả: Feuillet, Jack.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (5).

6. Syntaxe du français : moderne et contemporain [texte imprimé]

Tác giả: Béchade, Hervé-D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Puf, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [445] (3).

7. Syntactic Theory and the Structure of English : A Minimalist approach

Tác giả: Radford, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

8. Understanding syntax

Tác giả: Tallerman, Maggie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, c1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

9. Syntactic theory : a unified approach

Tác giả: Borsley, Robert D.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Arnold, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (5).

10. Syntax in functional grammar : an introduction to lexicogrammar in systemic linguistics

Tác giả: Morley, G. David (George David).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Contiuum, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (5).

11. Dependency syntax : theory and practice

Tác giả: -- Melcuk, Igor A

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Albany : State University Press of New York, c1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

12. English syntax : a grammar for English language professionals

Tác giả: Jacobs, Roderick A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (4).

13. The meaning of syntax : a study in the adjectives of English

Tác giả: Ferris, D. Connor.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

14. An introduction to English transformational syntax

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (3).

15. Comparative syntax and language acquisition

Tác giả: Rizzi, Luigi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

16. An introduction to English syntax

Tác giả: Miller, J. E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (4).

17. Ellipsis in comparatives

Tác giả: Lechner, Winfried.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : M. de Gruyter, 2004Nguồn trực tuyến: Table of contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (5).

18. Information structure and sentence form : topic, focus, and the mental representations of discourse referents

Tác giả: Lambrecht, Knud.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

19. Text, discourse and context : representations of poverty in Britain

Tác giả: Meinhof, Ulrike Hanna; Richardson, Kay.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

20. Definiteness

Tác giả: Lyons, Christopher.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714