GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 164 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A Comparative Study of some Discourse Features between English and Vietnamese Tourist Advertisement

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hường; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

2. Eliciting Students’ Specialized Knowledge for their Comprehension of ESP Reading Texts for the Tourism Students at Hai Phong Community College = Khai thác kiến thức tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên trong dạy đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành

Tác giả: Phạm, Thị Bích Ngọc; Lê, Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428407] (2).

3. Building the Materials for the Specialized English for Tourguiding Program at the Faculty of Tourism, Hanoi Open Universiy = Xây dựng giáo trình cho chương trình tiếng Anh chuyên ngành du lịch, Khoa Du lịch, Viện Đại học Mở Hà Nội. M.A. Minor T

Tác giả: Phan, Thị Phương Mai; Đỗ, Bá Quý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280076] (2).

4. A Discourse Analysis of Travel Advertisements in English and Vietnamese

Tác giả: Tôn, Nữ Mỹ Nhật; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHNN, 2005Ghi chú luận văn: Luận án TS. Ngôn ngữ Tiếng Anh--Trường Đại học Ngoại ngữ.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (3).

5. The Harvard Classics. Edited by Charles W. Eliot. Vol 33, Voyages and travels, ancient and modern

Tác giả: Eliot, Charles W; Herodotus; Nichols, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : P. F. Collier, c1909Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.8] (1).

6. 新编自助旅游知识大全 zizhu lvyou zhishi daquan

Tác giả: 刘,莹.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 北京. : 时代文艺出版社, 2004Nhan đề dịch: Tổng quan kiến thức về du lịch (phiên bản mới) /.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [910] (2).

7. Designing an English course for students specialized in tour guide and hotel receptionists at Thanh Hoa College of Culture and Arts = Thiết kế chương trình tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch và lễ tân khách sạn tại Trườ

Tác giả: Lê, Thanh Hà; Tô, Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.71] (2).

8. An investigation into the sentence patterns used in travel advertisements on English and Vietnamese websites = Nghiên cứu kiểu câu sử dụng trong quảng cáo du lịch trên trang Web tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Minor Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Phùng, Ngọc Bích; Phạm, Đăng Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

9. Requests by English speaking tourists and Vietnamese tourists = Lời thỉnh cầu của khách du lịch nói tiếng Anh và khách du lịch Việt Nam. M.A. Minor Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Nguyễn, Thị Quý; Hà, Cẩm Tâm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

10. A study on one technique to improve conversational skill for operational staff at Somerset Grand Hanoi = Nghiên cứu một thủ thuật nhằm nâng cao kỹ năng nói cho nhân viên thuộc bộ phận vận hành tại Somerset Grand Hà Nội. M.A. Minor Thesis Lingui

Tác giả: Phan, Thị Hồng Dung; Tô, Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

11. Developing teaching materials of English for the tour guiding program at tourism faculty, Ha Long College of Art, culture and tourism = Xây dựng giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Du lịch cho khoa Du lịch, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Vương, Thị Kim Minh; Tô, Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

12. Using project work to teach English speaking skill for first year tourism - majored students at Sao Do College of Industry = Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Nguyễn, Thị Ngọc Hoa; Từ, Thị Minh Thúy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of languages and international studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Methodology -- University of languages and international studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

13. Designing a task - based English syllabus for students of tourism at Nghe An College of Culture and Arts = Thiết kế chương trình dạy học tiếng Anh theo nhiệm vụ cho sinh viên chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Bùi, Thị Quỳnh Mai; Lê, Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Foreign Languages and International studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- University of Foreign Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

14. An evaluation of the effectiveness of the materials on "English for tour guides" for the 3rd year students of Foreign Languages and Tourism Department at Sao Do Industrial College and suggestions for adaptation = Đánh giá hiệu quả của giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Hướng dẫn du lịch cho sinh viên năm thứ 3 khoa Du lịch - Ngoại ngữ trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ và gợi ý cho việc hiệu chỉnh. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Ngô, Thị Mỹ Bình; Nguyễn, Thị Thơm Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of Languages and International Studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Foreign Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0071] (1).

15. The use extra activites to improve ESP vocabulary for third-year students at Faculty of Tourism, USSH - VNU = Sử dụng một số hoạt động bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả việc học từ vựng chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Tác giả: Phạm, Thanh Việt; Kim, Văn Tất.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : University of languages and international studies, 2010Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of languages and international studies. Vietnam National University, Hanoi, 2010 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (1).

16. Voyage en Orient

Tác giả: De Nerval, Gérard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

17. Bretagne : . Finistère, Côtes-du-Nord, Ile-et-Vilaine, Morbihan

Tác giả: de Naurois, Véronique; Dot, Odile.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Barcelona : Larousse, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. Documents & civilisation : Les Français et la France d'aujourd'hui

Tác giả: Babin, J; Carrouée, M; Babin, N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

19. La France dans votre poche : Informations pratiques et dialogues en français fondamental

Tác giả: Quénelle, Gilbert; Tournaire, J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

20. En Bourgogne

Tác giả: Lorimy, Gérard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714