GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 30 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Internet for English teaching

Tác giả: Warschauer, Mark; Shetzer, Heidi; Meloni, Christine F.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Alexandria, Va. : TESOL, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. Researching online

Tác giả: Munger, David.

Ấn bản: 3nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Longman, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (3).

3. Research and documentation in the electronic age

Tác giả: Hacker, Diana; Fister, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Boston : Bedford Books, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (3).

4. How to use the Internet in ELT

Tác giả: Teeler, Dede; Gray, Peta; Harmer, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (2).

5. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (1).

6. The Internet guide for English language teachers

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [42800285] (2).

7. The internet and the language classroom

Tác giả: Dudeney, Gavin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285/4678] (5).

8. Multicultural education and the Internet : intersections and integrations

Tác giả: Gorski, Paul.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370117] (6).

9. Желътые страницы лучшие ресурсы сети Internet 2001

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Москва : Питер., 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4] (1).

10. Études des néologismes dans le domaine de l’informatique et d’internet = Nghiên cứu một số từ mới trong lĩnh vực tin học và Internet. Diplôme Master en Science du Langage: 5.04.09

Tác giả: Lê, Trọng Thưởng; Trần, Mạnh Đạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : École Supérieure de Langues Étrangères, 2004Ghi chú luận văn: Diplôme Master. Linguistique française -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [448.1] (3).

11. Internet for English teaching

Tác giả: Warschauer, Mark; Meloni, Christine F; Shetzer, Heidi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Alexandria, Va. : TESOL, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280028] (4).

12. Intégrer l'internet dans l'enseignement du Francais: vers une autonomie des apprenants. Diplôme Master 2 en Science de l'éducation

Tác giả: Nguyễn, Văn Toàn; Vi, Văn Đính.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : École Supérieure de Langues Étrangères, 2007Ghi chú luận văn: Diplôme Master Didactique -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [445] (2).

13. How to use the Internet in ELT

Tác giả: Teeler, Dede; Gray, Peta; Harmer, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (1).

14. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (1).

15. National Economics University first year students' perceptions of the benefits of Internet-assisted learning to their English listening skills development = Nhận thức của sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh tế Quốc dân về lợi ích của phương phá

Tác giả: Lê, Thị Thu Mai; Tô, Thị Thu Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

16. Gender indentities among teenage bloggers on the internet = Nhận diện giới giữa các Blogger tuổi Teen trên Internet. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Phan, Thanh Bình; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2009Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.7] (2).

17. Le multimédia : texte imprimé

Tác giả: Lancien, Thierry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Paris] : CLÉ international, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371335] (3).

18. How to use the Internet in ELT

Tác giả: Teeler, Dede; Gray, Peta; Harmer, Jeremy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (2).

19. Internet for English teaching

Tác giả: Warschauer, Mark; Meloni, Christine F; Shetzer, Heidi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Alexandria, Va. : TESOL, c2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.0028] (2).

20. The internet and the language classroom

Tác giả: Dudeney, Gavin.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2007Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285/4678] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714