GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 18 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 놀라운 우리 나라 여기 가 어디지? =$bNollaun uri nara yŏgi ka ŏdiji?

Tác giả: 유 정열 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 터치 아트, T'ŏch'i At'ŭ, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

2. 주말이 기다려지는 행복한 걷기 여행 : 대한민국 걷기 좋은 길 52 전국편 =$bChumal yi kitaryŏ chi nŭn haengbokhan kŏtki yŏhaeng : Taehanmin'guk kŏtki choŭn kil 52 chŏn'guk p'yŏn

Tác giả: 김영록 글; 양원 사진.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi : 터치아트, T'ŏch'iat'ŭ, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

3. 지리산 둘레길 걷기 여행 =$bChirisan Tullekil kŏtki yŏhaeng

Tác giả: 이 혜영 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 한국 방송 출판, Han'guk Pangsong Ch'ulp'an, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

4. 네가잃어버린것을기억하라 : 시칠리아에서온편지 = memory lost =$bNe ka irŏbŏrin kŏt ŭl kiŏk hara : Sich'illia esŏ on p'yŏnji = memory lost

Tác giả: 김영하.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 랜덤하우스, Raendŏm Hausŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

5. 로드 페로몬에 홀리다

Tác giả: 노동효.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do p'aju-si : 나무발전소, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

6. 인천테마여행 : 바다, 섬, 도시의낭만 = Inch'ŏn t'ema yŏhaeng : pada, sŏm, tosi ŭi nangman

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do Koyang-si : 열번째행성, 위즈덤하우스, Yŏlbŏntchae Haengsŏng, Wijŭdŏm Hausŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 제주도 : 바다와산이있어아름다운그곳 = Chejudo : pada wa san i issŏ arŭmdaun kŭ kot

Tác giả: 박동식.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 시공사, Sigongsa, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 지리산 = Chirisan

Tác giả: 글최화수; 사진김근원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 대원사, Taewŏnsa, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 북한산 = Pukhansan

Tác giả: 글 박 인식; 사진 안 승일.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 대원사, Taewŏnsa, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. 한강 = Hangang

Tác giả: 이형석.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 대원사, Taewŏnsa, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. 한라산 = Hallasan

Tác giả: 글현길언; 사진고길홍.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 대원사, Taewŏnsa, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 기분좋은1박2일 : 상근이와떠나는일상탈출국내여행! = Kibun choŭn 1-pak 2-il : Sanggŭni wa ttŏnanŭn ilsang t'alch'ul kungnae yŏhaeng!

Tác giả: 최정규; 박정현; 정민용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 웅진리빙하우스, Ungjin Libing Hausŭ, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

13. Un barbare en Asie

Tác giả: Michaux, Henri; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1967Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

14. 대한 민국 럭셔리 여행지 50 : 해외 여행 부럽지 않은 우리 나라 명품 여행 = Taehan Min'guk lŏksyŏri yŏhaengji 50 : haeoe yŏhaeng purŏpchi anŭn uri nara myŏngp'um yŏhaeng

Tác giả: 유 철상 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 랜덤 하우스, Raendŏm Hausŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. 내 아이가 행복해지는 가족여행 39

Tác giả: 이승민.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 랜덤하우스코리아, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

16. 간이역 여행 : 작은 휴식 을 꿈 꾸다! = Kaniyŏk yŏhaeng : chagŭn hyusik ŭl kkum kkuda!

Tác giả: 사진 임 병국.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 팜파스, P'amp'asŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

17. 기분좋은1박2일 : 상근이와떠나는일상탈출국내여행! = Kibun choŭn 1-pak 2-il : Sanggŭni wa ttŏnanŭn ilsang t'alch'ul kungnae yŏhaeng!

Tác giả: 최정규; 박정현; 정민용.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 웅진리빙하우스, Ungjin Libing Hausŭ, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. 주말 이 기다려 지는 행복 한 나무 여행 = Chumal i kidaryŏ chinŭn haengbok han namu yŏhaeng

Tác giả: 고 규홍.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 터치 아트, T'ŏch'i At'ŭ, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714