GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 146 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Input enhancement : from theory and research to the classroom

Tác giả: Wong, Wynne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071] (1).

2. Doing second language research

Tác giả: Brown, James Dean; Rodgers, Theodore S. (Theodore Stephen).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. Logic as grammar

Tác giả: Hornstein, Norbert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, Mass. : MIT Press, c1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

4. Chomsky's universal grammar : an introduction

Tác giả: Cook, V. J. (Vivian James).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford, UK ; New York, NY, USA : Blackwell, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

5. Comparative syntax and language acquisition

Tác giả: Rizzi, Luigi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

6. Language acquisition : knowledge representation and processing

Tác giả: Heycock, Caroline B; Shillcock, Richard; Sorace, Antonella.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : North-Holland, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of Contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401/.93] (5).

7. Optimality theory : phonology, syntax, and acquisition

Tác giả: Dekkers, Joost; Leeuw, Frank Reinoud Hugo van der; Weijer, Jeroen Maarten van de.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415/.01] (1).

8. Conversation analysis

Tác giả: Markee, Numa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, c2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.3] (5).

9. First and second language acquisition processes

Tác giả: Pfaff, Carol Wollman. -- (2nd : European-North American Workshop on Cross Linguistic Second Language Research 1982 : Jagdschloss G�ohrde, West Germany).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Mass.] : Newbury House Publishers, c1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401/.9] (4).

10. Language acquisition and language socialization : ecological perspectives

Tác giả: Kramsch, Claire J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (3).

11. Language acquisition and learnability

Tác giả: Bertolo, Stefano.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2001Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401/.93] (3).

12. Understanding research in second language learning : a teacher's guide to statistics and research design

Tác giả: Brown, James Dean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1988Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0021] (4).

13. Questionnaires in second language research : construction, administration, and processing

Tác giả: Dörnyei, Zoltán.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, c2003Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007/2] (4).

14. Second language acquisition : an advanced resource book

Tác giả: De Bot, Kees; Lowie, Wander; Verspoor, Marjolyn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (5).

15. Agendas for second language literacy

Tác giả: McKay, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1993Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.4/49] (5).

16. The language of children

Tác giả: Gillen, Julia.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2003Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401/.93] (6).

17. Understanding second language acquisition

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (8).

18. The Development of second language proficiency

Tác giả: Harley, Birgit. -- Ontario Institute for Studies in Education

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Sample text | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (8).

19. Learning strategies in second language acquisition

Tác giả: O'Malley, J. Michael; Chamot, Anna Uhl.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (12).

20. Aspects of language teaching

Tác giả: Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (7).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714