GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 8 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Using computers in the language classroom

Tác giả: Jones, Christopher; Fortescue, Sue.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418028] (1).

2. ICT, integrating computers in teaching : creating a computer-based language-learning environment

Tác giả: Barr, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : P. Lang, c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285] (5).

3. Blended learning : using technology in and beyond the language classroom

Tác giả: Sharma, Pete; Barrett, Barney.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Macmillan, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.00285 | 2 22] (6).

4. Online communication in language learning and teaching

Tác giả: Lamy, Marie-Noëlle; Hampel, Regine.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4180028] (6).

5. User-centered computer aided language learning [electronic resource]

Tác giả: Zacharia, Giorgos; Zaphiris, Panayiotis. -- IGI Global

Tạp chí gốc: Idea GroupKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hershey, PA : Information Science Pub., c2006Nguồn trực tuyến: InfoSci-Books - Full text online Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.00285 | 222] (6).

6. ICT, integrating computers in teaching : creating a computer-based language-learning environment

Tác giả: Barr, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : P. Lang, c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285] (3).

7. Teaching and researching computer-assisted language learning

Tác giả: Beatty, Ken.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, England ; New York : Longman, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.0078/5] (1).

8. How to teach English with technology

Tác giả: Dudeney, Gavin; Hockly, Nicky.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print optical disc regular print ; Literary form: not fiction ; Audience: Adult; Xuất bản: Harlow : Pearson/Longman, 2007Nhan đề song song: Teach English with technology..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714