GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 383 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Input enhancement : from theory and research to the classroom

Tác giả: Wong, Wynne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071] (1).

2. Doing second language research

Tác giả: Brown, James Dean; Rodgers, Theodore S. (Theodore Stephen).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. Language, grammar, and communication : a course for teachers of English

Tác giả: Delahunty, Gerald P; Garvey, James J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420] (4).

4. Teaching language as communication

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (6).

5. Discourse and context in language teaching : a guide for language teachers

Tác giả: Celce-Murcia, Marianne; Olshtain, Elite.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4180071] (4).

6. Spoken language and applied linguistics

Tác giả: McCarthy, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, England ; New York, NY : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401/.41] (4).

7. An introduction to pragmatics : social action for language teachers

Tác giả: LoCastro, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c2003Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (6).

8. Discourse analysis in the language classroom. Vo1, The spoken Language

Tác giả: Riggenbach, Heidi; Wennerstrom, Ann K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c1999-<c2003>Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (5).

9. Discourse analysis in the language classroom. Vo 2, Genres of writing

Tác giả: Wennerstrom, Ann; Wennerstrom, Ann K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c1999-<c2003>Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (5).

10. Discourse and language education

Tác giả: Hatch, Evelyn Marcussen.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

11. Varieties of English in Southeast Asia : selected papers from the RELC Seminar on "Varieties of English and their Implications for English Langugage Teaching in Southeast Asia," Singapore, April 1981

Tác giả: Noss, Richard B. -- Regional Language Centre -- RELC Seminar on "Varieties of English and their Implications for English Language Teaching in Southeast Asia" (1981 : Singapore).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Singapore] : Published by Singapore University Press for SEAMEO Regional Language Centre, c1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [427/.959] (4).

12. Sociolinguistics and language teaching

Tác giả: Hornberger, Nancy H; McKay, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1996Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.4/4] (4).

13. Language acquisition and language socialization : ecological perspectives

Tác giả: Kramsch, Claire J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (3).

14. Analysing English in a global context : a reader

Tác giả: Burns, Anne; Coffin, Caroline.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge in association with Macquarie University and The Open University, 2001 (2003 printing)Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0071] (4).

15. Psychology for language teachers : a social constructivist approach

Tác giả: Williams, Marion; Burden, Robert L.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (4).

16. Genre and the language learning classroom

Tác giả: Paltridge, Brian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0071] (4).

17. Effects of the second language on the first

Tác giả: Cook, V. J. (Vivian James).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Clevedon ; Buffalo : Multilingual Matters, c2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (5).

18. A model for translation quality assessment

Tác giả: House, Juliane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Tübingen : TBL-Verlag Narr, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.02] (5).

19. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics

Tác giả: Richards, Jack C; Platt, Heidi; Platt, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Longman, 1992Nhan đề song song: Language teaching and applied linguistics.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.003] (3).

20. The communicative approach to language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (7).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714