GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 1954 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Speech acts: an essay in the philosophy of language

Tác giả: Searle, John R.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Cambridge U.P., 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (6).

2. Business Reports in English

Tác giả: Comfort, Jeremy; Revell, Rod; Stott, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.06] (6).

3. Parameters of morphosyntactic change

Tác giả: Kemenade, Ans van; Vincent, Nigel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York, NY : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

4. Введение в лингвистическую компаративистику

Tác giả: Бурлак, Светлана Анатольевна; Старостин, Сергей Анатольевич.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. Эдиториал УРСС 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (1).

5. Lecture et prise de notes [Texte imprimé]

Tác giả: Chevalier, Brigitte.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.4] (3).

6. Le commerce des langues : texte imprimé

Tác giả: Delamotte, Éric; Porcher, Louis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (3).

7. Linguistique générale [Texte imprimé] : introduction à la linguistique théorique

Tác giả: Lyons, John (1932-....); Dubois-Charlier, Françoise; Robinson,David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (3).

8. L'Emprunt linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Deroy, Louis.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Les belles lettres, 1956Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (3).

9. La Linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1968Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410.1] (3).

10. La Sémiologie [Texte imprimé]

Tác giả: Martinet, Jeanne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (3).

11. Langage et communications sociales [texte imprimé]

Tác giả: Bachmann, Christian; Lindenfeld, Jacqueline; Simonin, Jacky.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (3).

12. Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère [Texte imprimé]

Tác giả: Gaonac'h, Daniel (1946-....).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier ; Crédif, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (3).

13. L’influence des cultures sur les pratiques quotidiennes de calcul

Tác giả: Girodet, Marie-Alix.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Saint-Cloud : CREDIF, École normale supérieure de Fontenay ; [Paris] : Didier, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306] (3).

14. La Linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Mahmoudian, Mortéza; Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410.1] (3).

15. Sociolinguistique [Texte imprimé] : société, langue et discours

Tác giả: Baylon, Christian.

Ấn bản: 2e éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Nathan, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (6).

16. Initiation à la linguistique [Texte imprimé] : avec des travaux pratiques d'application et leurs corrigés

Tác giả: Baylon, Christian; Fabre, Paul; Mignot, Xavier.

Ấn bản: 2e éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (3).

17. Les linguistiques contemporaines [Texte imprimé] : repères théoriques

Tác giả: Fuchs, Catherine; Le Goffic, Pierre.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette supérieur, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410.1] (5).

18. Sémantique linguistique et logique : un exemple la théorie de R. Montague

Tác giả: Galmiche, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (3).

19. Linguistique et traduction [Texte imprimé]

Tác giả: Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Bruxelles : Dessart et Mardaga, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.02] (3).

20. La Sémantique générative [texte imprimé]

Tác giả: Galmiche, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714