GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 63 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Argumentation et conversation [Texte imprimé] : éléments pour une analyse pragmatique du discours

Tác giả: Moeschler, Jacques.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (6).

2. Interaction et discours dans la classe de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Kramsch, Claire.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier : CREDIF, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.007 (21e éd.)] (3).

3. Méthodes et pratiques des manuels de langue [Texte imprimé]

Tác giả: Besse, Henri.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Didier ; Paris : CREDIF, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (3).

4. Les représentations des langues et de leur apprentissage [Texte imprimé] : références, modèles, données et méthodes

Tác giả: Castellotti, Véronique; Mochet, Marie-Anne; Moore, Danièle.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] : Didier, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401 (21e éd.)] (3).

5. From words to discourse : trends in Spanish semantics and pragmatics

Tác giả: Gutiérrez-Rexach, Javier.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [460.1] (5).

6. Semantic and pragmatic issues in discourse and dialogue : experimenting with current dynamic theories

Tác giả: Bras, Myriam; Vieu, Laure.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (5).

7. Relevance relations in discourse : a study with special reference to Sissala

Tác giả: Blass, Regina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (7).

8. Information structure and sentence form : topic, focus, and the mental representations of discourse referents

Tác giả: Lambrecht, Knud.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

9. Speech acts and conversational interaction

Tác giả: Geis, Michael L.

Ấn bản: Digitally printed 1st pbk. version.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (5).

10. Pragmatics

Tác giả: Yule, G; Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

11. Understanding pragmatics

Tác giả: Verschueren, Jef.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (5).

12. Pragmatics and natural language understanding

Tác giả: Green, Georgia M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.9] (6).

13. From etymology to pragmatics : metaphorical and cultural aspects of semantic structure

Tác giả: Sweetser, Eve.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (3).

14. Meaning in interaction : an introduction to pragmatics

Tác giả: Thomas, Jenny.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1995 (1996 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

15. Pragmatics

Tác giả: Levinson, Stephen C.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1983Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (8).

16. Discourse and context in language teaching : a guide for language teachers

Tác giả: Celce-Murcia, Marianne; Olshtain, Elite.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4180071] (4).

17. Doing pragmatics

Tác giả: Grundy, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : Arnold, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

18. Pragmatics

Tác giả: Peccei, Jean Stilwell.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (6).

19. Pragmatics in Use

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [London] : Teleman Guido, [2001]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (4).

20. An introduction to pragmatics : social action for language teachers

Tác giả: LoCastro, Virginia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c2003Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (6).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714