GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 149 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Éléments d'analyse du discours [Texte imprimé]

Tác giả: Sarfati, Georges-Élia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (3).

2. Semantic and pragmatic issues in discourse and dialogue : experimenting with current dynamic theories

Tác giả: Bras, Myriam; Vieu, Laure.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Amsterdam ; New York : Elsevier, 2001Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (5).

3. Relevance relations in discourse : a study with special reference to Sissala

Tác giả: Blass, Regina.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (7).

4. Inter-cultural communication at work : cultural values in discourse

Tác giả: Clyne, Michael G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.44] (4).

5. Discourse and literature: the interplay of form and mind

Tác giả: Cook, G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808] (4).

6. Information structure and sentence form : topic, focus, and the mental representations of discourse referents

Tác giả: Lambrecht, Knud.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (4).

7. Teaching language as communication

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (6).

8. Pragmatics and natural language understanding

Tác giả: Green, Georgia M.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hillsdale, N.J. : L. Erlbaum Associates, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.9] (6).

9. The discourse reader

Tác giả: Coupland, Nikolas; Jaworski, Adam.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

10. Advances in spoken discourse analysis

Tác giả: Coulthard, Malcolm.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (4).

11. Discourse and context in language teaching : a guide for language teachers

Tác giả: Celce-Murcia, Marianne; Olshtain, Elite.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4180071] (4).

12. Textual interaction : an introduction to written discourse analysis

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2001Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (4).

13. Text and discourse analysis

Tác giả: Salkie, Raphael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1995Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (4).

14. An introduction to discourse analysis : theory and method

Tác giả: Gee, James Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; New York : Routledge, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (5).

15. Linguistic studies of text and discourse

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Webster, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (3).

16. Introducing discourse analysis

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Penguin English, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (2).

17. Discourse analysis in the language classroom. Vo1, The spoken Language

Tác giả: Riggenbach, Heidi; Wennerstrom, Ann K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c1999-<c2003>Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (5).

18. Discourse analysis in the language classroom. Vo 2, Genres of writing

Tác giả: Wennerstrom, Ann; Wennerstrom, Ann K.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press, c1999-<c2003>Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (5).

19. Discourse in educational and social research

Tác giả: MacLure, Margaret.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Buckingham ; Philadelphia, Pa. : Open University, 2003Nguồn trực tuyến: Table of contents | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370.7] (3).

20. Critical discourse analysis : theory and interdisciplinarity

Tác giả: Weiss, Gilbert; Wodak, Ruth.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2003Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.41] (6).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714