GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 210 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A linguistic guide to English poetry

Tác giả: Leech, Geoffrey N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, Longmans, 1969Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [821/.009] (4).

2. The language of poetry

Tác giả: McRae, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London New York : Routledge, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.1] (7).

3. L'analyse de la poésie : XIXe-XXe siècles

Tác giả: Robert, Richard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: aParis : Hachette supérieur, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809.103 4] (3).

4. La critique : Texte imprimé

Tác giả: Maurel, Anne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: aParis: Hachette, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809] (3).

5. Drame et tragédie [Texte imprimé]

Tác giả: Thomasseau, Jean-Marie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris : Hachette, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809] (3).

6. Précis d'histoire de la littérature française [Texte imprimé]

Tác giả: Fragonard, Marie-Madeleine.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris : Didier, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [840.9] (3).

7. Animal farm and related readings

Tác giả: Orwell, George.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Evanston, Ill. : McDougal Littell, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823912] (1).

8. Mastering English literature

Tác giả: Gill, Richard.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9] (8).

9. A history of English literature

Tác giả: Alexander, Michael.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2007Nguồn trực tuyến: Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến | Click vào đây để truy cập trực tuyến Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [820.9 | 2 22] (3).

10. Literature and the learner : methodological approaches

Tác giả: Brumfit, Christopher; Carter, Ronald; Walker, Richard,|d1952-.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [Oxford? Oxfordshire] : Modern English Publications in association with The British Council, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [809.89282] (1).

11. 50 romans clés de la littérature française / Jean-Claude Berton

Tác giả: Berton, Jean-Claude.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

12. De "Swann" au "Temps retrouvé", Proust

Tác giả: Gros, Bernard.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. Alcools, Apollinaire

Tác giả: Morhange-Bégué, Claude; Lartigue, Pierre.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. Aspects de la littérature française contemporaine

Tác giả: Vanbergen, Pierre.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris ; Bruxelles : Fernand Nathan; Labor, 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. L'assommoir, Zola

Tác giả: Becker, Colette.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1972, in 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

16. Candide, Voltaire

Tác giả: Gaillard, Pol.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. Critiques Littéraires : Situation, I

Tác giả: Sartre, Jean-Paul.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Gallimard, 1975Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. Chacun sa verite, Pirandello

Tác giả: Bosetti, Gilbert.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hatier, 1970Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

19. Écrivains français d'outre-mer

Tác giả: Sabbah, Laurent.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Ministère des affaires étrangères - ADPF, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. Histoire de la littérature française

Tác giả: Castex, Pierre-Georges; Surer, Paul; Becker, G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714