GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 116 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Input enhancement : from theory and research to the classroom

Tác giả: Wong, Wynne.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Publisher description | Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071] (1).

2. Doing second language research

Tác giả: Brown, James Dean; Rodgers, Theodore S. (Theodore Stephen).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

3. Conversation analysis

Tác giả: Markee, Numa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Mahwah, N.J. : L. Erlbaum Associates, c2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.3] (5).

4. Understanding research in second language learning : a teacher's guide to statistics and research design

Tác giả: Brown, James Dean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1988Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0021] (4).

5. Questionnaires in second language research : construction, administration, and processing

Tác giả: Dörnyei, Zoltán.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Mahwah, N.J. : Lawrence Erlbaum Associates, c2003Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007/2] (4).

6. Second language acquisition : an advanced resource book

Tác giả: De Bot, Kees; Lowie, Wander; Verspoor, Marjolyn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Routledge, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (5).

7. Agendas for second language literacy

Tác giả: McKay, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1993Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.4/49] (5).

8. Understanding second language acquisition

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (8).

9. The Development of second language proficiency

Tác giả: Harley, Birgit. -- Ontario Institute for Studies in Education

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Sample text | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (8).

10. Learning strategies in second language acquisition

Tác giả: O'Malley, J. Michael; Chamot, Anna Uhl.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1990Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (12).

11. Aspects of language teaching

Tác giả: Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (7).

12. The study of second language acquisition

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (6).

13. Second language vocabulary acquisition : a rationale for pedagogy

Tác giả: Coady, James; Huckin, Thomas N.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Cambridge University Press, 1997Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (7).

14. Strategies in learning and using a second language

Tác giả: Cohen, Andrew D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (7).

15. Culture in second language teaching and learning

Tác giả: Hinkel, Eli.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (5).

16. Linguistics and second language acquisition

Tác giả: Cook, V. J. (Vivian James).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : St. Martin's Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (3).

17. Expertise in second language learning and teaching

Tác giả: Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0071] (6).

18. Teachers in action : tasks for in-service language teacher education and development

Tác giả: James, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2001Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428/.0071] (4).

19. Language two

Tác giả: Dulay, Heidi C; Burt, Marina K; Krashen, Stephen D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (4).

20. <101=One hundred and one> word games for students of English as a second or foreign language

Tác giả: McCallum, George P.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (4).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714