GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 829 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 新华谚语词典

Tác giả: 温端政.

Ấn bản: 3rdKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 北京 商务印书馆 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

2. Introduction à la lexicographie : le dictionnaire

Tác giả: Dubois, Jean; Dubois, Claude.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [413028] (3).

3. Từ điển minh hoạ Anh Pháp Việt = the Oxford - Duden pictorial English - French - Vietnamese dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Thế giới, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [413] (1).

4. Từ điển Pháp - Việt : 76.000 mục từ

Tác giả: Lê, Khả Kế.

Ấn bản: In lần thứ ba (có sửa chữa và bổ sung)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Nhan đề song song: Từ điển Pháp - Việt = dictionnaire.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (2).

5. Từ điển Việt - Pháp = dictionnaire vietnamien - français

Tác giả: Lê, Khả Kế; Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (2).

6. Le petit larousse en couleurs 1995 : 84.500 articles, 3.600 illustrations

Ấn bản: nouvelle éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (2).

7. Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé]. Tome 1, A-E

Tác giả: Robert, Le; Hordé, Tristan; Rey, Alain; Tomi, Marianne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Dictionnaires Le Robert, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [442.03] (1).

8. Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé]. Tome 2, F-PR

Tác giả: Robert, Le; Hordé, Tristan; Rey, Alain; Tomi, Marianne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Dictionnaires Le Robert, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [442.03] (1).

9. Dictionnaire historique de la langue française [Texte imprimé]. Tome 3, PR-Z

Tác giả: Robert, Le; Hordé, Tristan; Rey, Alain; Tomi, Marianne.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Dictionnaires Le Robert, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [442.03] (1).

10. Dictionnaire de fréquence du vietnamien [Texte imprimé]

Tác giả: Lê, Quang Thiêm. -- Nguyễn, Đức Dân

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Université de Paris VII, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 341 (21e éd.)] (3).

11. Dictionnaire encyclopédique de l'information et de la documentation [Texte imprimé]

Tác giả: Cacaly, Serge.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Nathan, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [020.3 (21e éd.)] (1).

12. Tout l'esprit français [Texte imprimé]

Tác giả: Delacour, Jean.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : A. Michel, 1974Nhan đề song song: Tout l'esprit français dictionnaire humoristique 3200 citations, 570 écrivains humoristes.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (3).

13. Dictionnaire des locutions et proverbes français- vietnamiens = từ điển thành ngữ và tục ngữ Pháp -Việt

Tác giả: Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Giáo dục, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (3).

14. Từ điển thành ngữ - tục ngữ Việt - Pháp = Dictionnaire des locutions et proverbes vietnamiens -français

Tác giả: Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H.: Văn học, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (4).

15. Petit dictionnaire pratique français russe [Texte imprimé] : 5000 mots

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Moscou : Éditions d'État des dictionnaires étrangers et nationaux, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (1).

16. Dictionnaire de linguistique [Texte imprimé]

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Librairie Larousse, 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410.3] (2).

17. Larousse de poche [Texte imprimé] : dictionnaire des noms communs, des noms propres, précis de grammaire

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris: Larousse, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (1).

18. Dictionnaire Hachette juniors [Texte imprimédir. pédagogique de Paul Bonnevie,... ; réd. dirigée par Philippe Amiel

Tác giả: Amiel, Philippe; Bonnevie, Paul, Directeur de publication.

Ấn bản: Nouv. éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Hachette, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (1).

19. Dictionnaire de la langue française [Texte imprimé] : plus de 40000 sens, emplois et locutions

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: [Paris] (C/o Maxi-livres-Profrance, 60 rue Saint-André-des-Arts, 75006) : Éd. de la Connaissance, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443 (21e éd.)] (3).

20. Dictionnaire de la linguistique [Texte imprimé]

Tác giả: Mounin, Georges.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Presses universitaires de France, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410.3 (21e éd.)] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714