GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 624 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Practical stylistics : an approach to poetry

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.1] (6).

2. Pidgins and Creoles : an introduction

Tác giả: Singh, Ishtla.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [417/.22] (4).

3. Metaphor and iconicity : a cognitive approach to analysing texts

Tác giả: Hiraga, Masako.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (6).

4. A linguistic guide to English poetry

Tác giả: Leech, Geoffrey N.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Harlow, Longmans, 1969Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [821/.009] (4).

5. The language of poetry

Tác giả: McRae, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London New York : Routledge, 1998Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.1] (7).

6. 中国现代新诗与古典诗歌传统 zhong guo xian dai xin shi yu gu dian shi ge chuan tong = Thơ mới hiện đại và thi ca cổ điển

Tác giả: 李,怡 li yi.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 重庆 : 西南师范大学出版社, 1994Nhan đề dịch: Thơ mới hiện đại và thi ca cổ điển /.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.11] (3).

7. A Study on the Writings by English - Majored Students at Phu Tho Junior Teacher’s Training College = Phân tích các bài viết của sinh viên tiếng Anh trường Cao đẳng sư phạm Phú Thọ .M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Vũ, Thị Quỳnh Dung; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (2).

8. Integrating short stories and poems in developing the reading skills for 2nd year students in Hai Phong University = Kết hợp sử dụng truyện ngắn và thơ nhằm phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm II Đại học Hải Phòng. M.A. Minor Thesis L

Tác giả: Nguyễn, Hồng Quyên; Nguyễn, Thúy Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4284071] (1).

9. Thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Đình Thi : Luận văn ThS Văn học: 5.04.33

Tác giả: Lê, Thị Chính; Nguyễn, Văn Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm, 1999Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Văn học Việt Nam: 5.04.33 -- Trường Đại học Sư phạm. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.922 1] (1).

10. Nguyễn Đình Thi với thơ và kịch : Luận văn ThS Văn học: 5.04.33

Tác giả: Lê, Thị Chính; Mai, Thị Hương; Nguyễn, Văn Long.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Văn học Việt Nam. 5.04.33 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.922 09] (1).

11. The sorrows of young Werther : Elective affinities ; Italian journey ; Faust ; Novella ; selected poems and letters

Tác giả: Goethe, Johann Wolfgang von.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [831/.6 s | a 833/.6 | 2 20] (1).

12. Great Books of the Western World. vol. 26, Plays and Sonnets

Tác giả: Shakespeare, William; Clarke, William George; Wright, William Aldis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1952Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.8] (1).

13. Great Books of the Western World. vol. 27, Plays and sonnets

Tác giả: Shakespeare, William; Clarke, William George; Wright, William Aldis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1952Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.8] (1).

14. Great Books of the Western World. vol. 32, English Minor Poems. Paradise Lost. Samson Agonistes. Areopagitica

Tác giả: Milton, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1952Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.8] (1).

15. The Harvard Classics. Edited by Charles W. Eliot. Vol 6, The Poems and Songs of Robert Burns, etc. [With plates, including a portrait.]

Tác giả: Burns, Robert; Eliot, Charles W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : P. F. Collier, c1909Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [851.8] (1).

16. The Harvard Classics. Edited by Charles W. Eliot. Vol 50, The editor's introduction. Reader's guide. Index to the first lines of poems, songs & choruses, hymns & psalms. General index. Chronological index

Tác giả: Eliot, Charles W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : P. F. Collier, c1909Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [851.8] (1).

17. Selected poems

Tác giả: Wordsworth, William, |d 1770-1850; Davies, Walford, |d 1940-.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [821/.7] (1).

18. The Aeneid

Tác giả: Virgil; Fitzgerald, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Everyman's library, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [873.01] (1).

19. W. B. Yeats : the poems

Tác giả: Yeats, W.B. (William Butler); Albright, Daniel.

Ấn bản: New ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Everyman's library, 1992, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [821.8] (1).

20. Number the stars : and related readings

Tác giả: Ippisch, Hanneke; Isaacman, Clara; Lowry, Lois; Mohr, Nicholasa; Nicholson.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Evanston, Ill. : McDougal Littell, c1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.8] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714