GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 2822 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Business Reports in English

Tác giả: Comfort, Jeremy; Revell, Rod; Stott, Chris.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.06] (6).

2. Từ điển minh hoạ Anh Pháp Việt = the Oxford - Duden pictorial English - French - Vietnamese dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Thế giới, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [413] (1).

3. A Comprehensive grammar of the English language

Tác giả: Quirk, Randolph.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

4. Introduction to the grammar of English

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1984Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (5).

5. An introduction to functional grammar

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London ; Baltimore, Md., USA : E. Arnold, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (7).

6. The functional analysis of English : a Halliday an approach

Tác giả: Bloor, Thomas; Bloor, Meriel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Edward Arnold, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (5).

7. A grammar of speech

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (4).

8. Personal pronouns in present-day English

Tác giả: Wales, Katie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge [England] : New York : Cambridge University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (5).

9. Idioms and idiomaticity

Tác giả: Fernando, Chitra.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423.1] (6).

10. Syntactic Theory and the Structure of English : A Minimalist approach

Tác giả: Radford, Andrew.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

11. Grammar for English language teachers : with exercises and a key

Tác giả: Parrott, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428207] (6).

12. A new approach to English grammar, on semantic principles

Tác giả: Dixon, Robert M. W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, England : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

13. English syntax : a grammar for English language professionals

Tác giả: Jacobs, Roderick A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (4).

14. Explaining English grammar

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

15. A university course in English grammar

Tác giả: Downing, Angela; Locke, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

16. Language, grammar, and communication : a course for teachers of English

Tác giả: Delahunty, Gerald P; Garvey, James J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York ; London : McGraw-Hill, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420] (4).

17. Advanced English grammar

Tác giả: Schmidt, Helen Hoyt.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (6).

18. The meaning of syntax : a study in the adjectives of English

Tác giả: Ferris, D. Connor.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (4).

19. Grammar and meaning : a semantic approach to English grammar

Tác giả: Jackson, Howard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (6).

20. An introduction to English transformational syntax

Tác giả: Huddleston, Rodney D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Longman, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714