GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 356 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Từ điển minh hoạ Anh Pháp Việt = the Oxford - Duden pictorial English - French - Vietnamese dictionary

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Thế giới, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [413] (1).

2. Từ điển Pháp - Việt : 76.000 mục từ

Tác giả: Lê, Khả Kế.

Ấn bản: In lần thứ ba (có sửa chữa và bổ sung)Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Nhan đề song song: Từ điển Pháp - Việt = dictionnaire.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (2).

3. Từ điển Việt - Pháp = dictionnaire vietnamien - français

Tác giả: Lê, Khả Kế; Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [443] (2).

4. Dictionnaire de fréquence du vietnamien [Texte imprimé]

Tác giả: Lê, Quang Thiêm. -- Nguyễn, Đức Dân

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Université de Paris VII, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 341 (21e éd.)] (3).

5. Vietnamese-English bilingualism : patterns of code-switching

Tác giả: Tuc, Ho-Dac.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : RoutledgeCurzon, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.495922 | 2 22] (2).

6. Âm tiết và loại hình ngôn ngữ

Tác giả: Nguyễn, Quang Hồng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Khoa học xã hội, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 1] (2).

7. <99=Chín chín> phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt

Tác giả: Đinh, Trọng Lạc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (2).

8. Chữ quốc ngữ và cuộc cách mạng chữ viết đầu thế kỷ XX : đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước KX 06-17. Quyển 1

Tác giả: Hoàng, Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Lao động, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 1] (2).

9. Phong cách học văn bản

Tác giả: Đinh, Trọng Lạc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (2).

10. Thư mục ngôn ngữ học Việt Nam: tiếng Việt - tiếng Anh - tiếng Pháp - tiếng Nga = Bibliography of Vietnamese Linguistics: Vietnamese - English - French - Russian

Tác giả: Nguyễn, Như Ý.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Văn hoá, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (2).

11. Tiếng Việt hiện đại : ngữ âm, ngữ pháp, phong cách

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trung tâm biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (2).

12. Tiếng Việt cho người nước ngoài = Vietnamese for foreigners

Tác giả: Nguyễn, Anh Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (1).

13. Từ điển tiếng Việt : 38.410 mục từ

Tác giả: Hoàng, Phê.

Ấn bản: In lần 3, có sửa chữaKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 3] (4).

14. Từ điển từ và ngữ Việt Nam

Tác giả: Nguyễn, Lân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tp. HCM. : Nxb. Tp.HCM, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 3] (1).

15. Để tiếng Việt ngày càng trong sáng

Tác giả: Phan, Hồng Liên.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : Văn học, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (1).

16. Thành ngữ tiếng Việt

Tác giả: Nguyễn, Lực; Lương, Văn Đang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 8] (2).

17. Cơ sở ngôn ngữ học và tiếng Việt

Tác giả: Mai, Ngọc Chừ; Hoàng, Trọng Phiến; Vũ, Đức Nghiệu.

Ấn bản: Tái bản lần 5Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (2).

18. Ngữ âm tiếng Việt

Tác giả: Đoàn, Thiện Thuật.

Ấn bản: In lần 2Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 1] (2).

19. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 1

Tác giả: Diệp, Quang Ban; Hoàng, Văn Thung.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (4).

20. Ngữ pháp tiếng Việt. Tập 2

Tác giả: Diệp, Quang Ban.

Ấn bản: Tái bản lần 6Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Giáo dục, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.922 5] (4).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714