GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 1916 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Moll Flanders

Tác giả: Defoe, Daniel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Knopf : Distributed by Random House, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

2. The Maltese falcon ; The thin man ; Red harvest

Tác giả: Hammett, Dashiell.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Knopf, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [813] (1).

3. Những cuộc hành trình trong tiểu thuyết của Jean-Marie Gustave : Thesè de Doctorat en Science du Langage : 62.22.30.15

Tác giả: Nguyễn, Thị Bình; Lộc, Phương Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: Thesè de Doctorat -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [840] (1).

4. The magic mountain : Der Zauberberg

Tác giả: Mann, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Knopf , 1927Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833.91] (1).

5. Look homeward, angel : a story of the buried life

Tác giả: Wolfe, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Scribner's, 1929Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [813/.52] (1).

6. 1996 novel & short story writer’s market

Tác giả: Gee, Robin; Kuroff, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cincinnati, Ohio : Writer’s Digest Books, c1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [070.5] (1).

7. High road to China : a novel

Tác giả: Cleary, Jon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : Collins, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

8. Babbitt

Tác giả: Lewis, Sinclair.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: N.Y. : A Signet classic, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [813/.52] (1).

9. The dead of Jericho

Tác giả: Dexter, Colin; West, Clare.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823/.914] (1).

10. A Christmas carol

Tác giả: Dickens, Charles.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York city, Pocket books, inc. [1939]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823] (1).

11. The master of Ballantrae : and, Weir of Hermiston

Tác giả: Stevenson, Robert Louis.

Ấn bản: New ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823.8] (1).

12. Confessions of a justified sinner

Tác giả: Hogg, James.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823.7] (1).

13. Eugénie Grandet

Tác giả: Balzac, Honoré de; Marriage, Ellen.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843.7] (1).

14. Memoirs of a nun

Tác giả: Diderot, Denis.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [843.5] (1).

15. Buddenbrooks : the decline of a family

Tác giả: Mann, Thomas; Woods, John E. (John Edwin).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833912] (1).

16. Dombey and Son

Tác giả: Dickens, Charles; Phiz.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823.8] (1).

17. The cossacks

Tác giả: Tolstoy, Leo, graf; Maude, Louise.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891733] (1).

18. Oblomov

Tác giả: Goncharov, I.A. (Ivan Aleksandrovich).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [891733] (1).

19. The Eustace diamonds

Tác giả: Trollope, Anthony; Handley, Graham.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [823/.8 | 2 20] (1).

20. The castle

Tác giả: Kafka, Franz; Muir, Edwin, |d 1887-1959; Muir, Willa, |d 1890-1970.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : David Campbell, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [833/.912 | 2 20] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714