GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 36 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Langue française-Linguistique et mathématiques : recherches pédagogiques

Tác giả: Barbault, Marie-Claire; Ducrot, Oswald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1971Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.51] (3).

2. Initiation mathématique aux grammaires formelles

Tác giả: Hughes, Michel.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Larousse, 1972Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (3).

3. Game theory and pragmatics

Tác giả: Benz, Anton; Jaer, Gerhard; Van Rooij, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Basingstoke [England] ; New York : Palgrave Macmillan, 2006Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410151] (6).

4. Математическая лингвистика

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Москва : Наука, 1973Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [510] (2).

5. Đặc trưng của tính chất (DNDZ) trong lớp các không gian Frechet phân bậc : Luận văn ThS Toán học: 1.01.01

Tác giả: Lê, Thị Bạch Yến; Lê, Mậu Hải.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2000Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Toán giải tích: 1.01.01 -- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [515] (1).

6. The Great ideas program. Volume 3, Foundations of science and mathematics

Tác giả: Adler, Mortimer Jerome; Cain, Seymour; Wolff, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1959-c1963Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [81] (1).

7. World of mathematics : a small library of the literature of mathematics from A'h-mosé the scribe to Albert Einstein. Vol 4

Tác giả: Newman, James Roy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Simon and Schuster, 1956Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [510.82] (1).

8. Gateway to the great books. Volume 9, Mathematics

Tác giả: Adler, Mortimer Jerome, |d 1902-2001; Hutchins, Robert Maynard, |d 1899-1977.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Chicago : Encyclopædia Britannica, [1963]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [81] (1).

9. Great Books of the Western World. vol. 33, The Provincial Letters. (Translated by Thomas M'Crie.) Pensées. (Translated by W. F. Trotter.) Scientific Treatises. (Translated by Richard Scofield.)

Tác giả: Pascal, Blaise; Maccrie, Thomas, D.D., the Younger; Scofield, Richard; Trotter, William Finlayson.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1952Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.8] (1).

10. Great Books of the Western World. vol. 34, Mathematical Principles of Natural Philosophy. (Translated by Andrew Motte, revised by Florian Cajori.) Optics. By Sir I. Newton. Treatise on Light. By Christiaan Huygens. (Translated by Silvanus P. T

Tác giả: Newton, Isaac, Sir; Huygens, Christiaan; Motte, Andrew; Newton, I.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Chicago : Encyclopaedia Britannica, 1952Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.8] (1).

11. World of mathematics a small library of the literature of mathematics from A'h-mosé the scribe to Albert Einstein. Vol 3

Tác giả: Newman, James Roy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Simon and Schuster, 1956Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [510.82] (1).

12. World of mathematics : a small library of the literature of mathematics from A'h-mosé the scribe to Albert Einstein. Vol 1

Tác giả: Newman, James Roy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Simon and Schuster, 1956Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [510.82] (1).

13. World of mathematics : a small library of the literature of mathematics from A'h-mosé the scribe to Albert Einstein. Vol 2

Tác giả: Newman, James Roy.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Simon and Schuster, 1956Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [510.82] (1).

14. Computational and quantitative studies

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Webster, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.285] (8).

15. Teaching English spelling : a practical guide

Tác giả: Shemesh, Ruth; Waller, Sheila.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [372.73/2] (3).

16. ミクロ経済学

Tác giả: Motoshige, Itō.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 日本評論社, Nihon Hyōronsha, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [338.5] (3).

17. Dame oder Tiger? : Logische Denkspiele und eine maththematische Novelle über Gödels grosse Entdeckung

Tác giả: Smullyan, Raymond M; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Frankfurt [Main] : Krüger, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. Der Mathematiker 2: Einführung in die Grundbegriffe

Tác giả: Gutwenger, Elisabeth; Burger, Hans.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Wien: Verlag Carl Ueberreuter, 1967Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

19. Der Mathematiker 5

Tác giả: Burger, Hans; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Wien: Verlag Carl Ueberreuter, 1967Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. русско-вьетнамский математический словарь = Từ điển toán học nga-việt: около 9200 терминов.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: русский язык : наука, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714