GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 6 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (1).

2. Internet activity workbook

Tác giả: Sperling, Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall Regents, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [025.04] (1).

3. An investigation into the sentence patterns used in travel advertisements on English and Vietnamese websites = Nghiên cứu kiểu câu sử dụng trong quảng cáo du lịch trên trang Web tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Minor Thesis Linguistics: 60 22 15

Tác giả: Phùng, Ngọc Bích; Phạm, Đăng Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

4. Propositions d'un site web pour les Vietnamiens qui apprennent le Français = Đề xuất xây dựng một Website dành cho người Việt Nam học tiếng Pháp. Diplôme Master en Science du Langage: 60 14 10

Tác giả: Lê, Thị Phương Liễu; Trịnh, Đức Thái.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : École Supérieure de Langues Étrangères, 2008Ghi chú luận văn: Diplôme Master Didactique du Français -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4480028] (2).

5. Blended learning : using technology in and beyond the language classroom

Tác giả: Sharma, Pete; Barrett, Barney.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Macmillan, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.00285 | 2 22] (6).

6. Advances in web-based education : personalized learning environments

Tác giả: Chen, Sherry Y; Magoulas, George D.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hershey, PA ; London : Information Science Publishing, c2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.3344678 | 2 22] (6).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714